۸۴۵ (قمری)

۸۴۵ (قمری)، هشتصد و چهل و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی و یکم مه سال ۱۴۴۱ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۱۰  ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰ 

سال: ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش