۹۷۹ (خورشیدی)

سال ۹۷۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۹۷۹ نهصد و هفتاد و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰ 

سال: ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲
۹۷۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۶۰۰ – ۱٬۶۰۱
هجری قمری ۱٬۰۰۸ – ۱٬۰۰۹
گاه‌شماری گرگوری 1600
MDC
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۳۵۳
گاه‌شماری ارمنی ۹۰۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۲۴۴ – −۲۴۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۵۵۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۱۴۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۹۶۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۱۰۸ – ۷٬۱۰۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۱۱۱ – ۱٬۱۱۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۱۶ – ۱٬۳۱۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۵۹۲ – ۱٬۵۹۳
سال عبری ۵٬۳۶۰ ۵٬۳۶۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۶۵۵ – ۱٬۶۵۶
 - ساکا سموت ۱٬۵۲۲ – ۱٬۵۲۳
 - کالی یوگا ۴٬۷۰۱ – ۴٬۷۰۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۶۰۰
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۳۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۱۴۳

مناسبت‌ها

ویرایش

رویدادها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش