۹۸۰ (خورشیدی)

سال ۹۸۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۹۸۰ نهصد و هشتادمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰ 

سال: ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳
۹۸۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۶۰۱ – ۱٬۶۰۲
هجری قمری ۱٬۰۰۹ – ۱٬۰۱۰
گاه‌شماری گرگوری 1601
MDCI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۳۵۴
گاه‌شماری ارمنی ۹۱۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۲۴۳ – −۲۴۲
گاه‌شماری بربری ۲٬۵۵۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۱۴۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۹۶۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۱۰۹ – ۷٬۱۱۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۱۱۲ – ۱٬۱۱۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۱۷ – ۱٬۳۱۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۵۹۳ – ۱٬۵۹۴
سال عبری ۵٬۳۶۱ ۵٬۳۶۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۶۵۶ – ۱٬۶۵۷
 - ساکا سموت ۱٬۵۲۳ – ۱٬۵۲۴
 - کالی یوگا ۴٬۷۰۲ – ۴٬۷۰۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۶۰۱
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۳۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۱۴۴