۹۸۱ (خورشیدی)

سال ۹۸۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۹۸۱ نهصد و هشتاد و یکمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰ 

سال: ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴
۹۸۱ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۶۰۲ – ۱٬۶۰۳
هجری قمری ۱٬۰۱۰ – ۱٬۰۱۱
گاه‌شماری گرگوری 1602
MDCII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۳۵۵
گاه‌شماری ارمنی ۹۱۱
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۲۴۲ – −۲۴۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۵۵۲
گاه‌شماری بودایی ۲٬۱۴۶
گاه‌شماری برمه‌ای ۹۶۴
گاه‌شماری رومی ۷٬۱۱۰ – ۷٬۱۱۱
گاهشماری مازندرانی ۱٬۱۱۳ – ۱٬۱۱۴
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۱۸ – ۱٬۳۱۹
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۵۹۴ – ۱٬۵۹۵
سال عبری ۵٬۳۶۲ ۵٬۳۶۳
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۶۵۷ – ۱٬۶۵۸
 - ساکا سموت ۱٬۵۲۴ – ۱٬۵۲۵
 - کالی یوگا ۴٬۷۰۳ – ۴٬۷۰۴
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۶۰۲
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۳۵
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۱۴۵

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش