۹۷۹ (قمری)، نهصد و هفتاد و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم ژوئن سال ۱۵۷۱ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰ 

سال: ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش