dir یکی از دستورهای سیستم عامل داس و خط فرمان ویندوز است. نام این دستور مخفف directory است. با استفاده از این دستور می‌توان پرونده‌ها و پوشه‌های داخل یک درایو و دایرکتوری را مشاهده کرد. ls دستور معادل dir در یونیکس است. البته dir در یونیکس و لینوکس وجود دارد ولی این دستور به همان ls ارجاع داده می‌شود. دستور dir از زمان اولین انتشار سیستم عامل مایکروسافت داس به عنوان دستوری در کامندشل موجود بود و تا این زمان نیز یک برنامهٔ مجزا و مستقل محسوب نمی‌شود.

استفاده در خط فرمان

طرز استفادهٔ این دستور در خط فرمان ویندوز به این صورت است:

DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
[/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]

سوئیچ‌ها:

استفاده از /A به تنهایی در خط فرمان باعث می‌شود تا تمام خصائص درنظر گرفته‌شوند.
 • /B (از Bare): در هنگام فهرست‌کردن پوشه‌ها و پرونده‌ها از قالب‌بندی ساده شده‌استفاده می‌کند.
 • /C: در هنگام نمایش اندازهٔ پرونده‌ها از جداکنندهٔ هزارگان استفاده می‌کند.
 • /D: به جای نمایش فهرست، از قالب‌بندی جدول‌مانند استفاده می‌کند.
 • /L (از lowercase): نام فایل‌ها را با حروف کوچک نمایش می‌دهد.
 • /N (از New)
 • /O (از Order): مرتب سازی فهرست برپایه:
 • /P (از Pauses یا Page): بعد از رسیدن به انتهای صفحه، از کاربر برای نمایش ادامهٔ جزئیات تأیید می‌خواهد.
 • /Q: مالک فایل‌ها را نشان می‌دهد.
 • /S (از Subdirectory): تمام پرونده‌ها وپوشه‌های داخلی را نیز نشان می‌دهد.
 • /T (از Timefield): نمایش فایل‌ها را بر پایهٔ قالب‌بندی زمانی کنترل می‌کند؛ همچنین برای ترتیب‌دهی نیز استفاده می‌شود:
  • /TC (از Creation): تاریخ ساخت پرونده؛
  • /TA (از Access): تاریخ آخرین اجرای پرونده؛
 • /TW (از Written): تاریخ آخرین رونویسی در پرونده.
 • /W (از Wide): به جای نمایش فهرست‌وار، مثل /D عمل می‌کند اما بدون جدول.
 • /X: نام کوتاه‌شدهٔ فایل‌ها را نیز نمایش می‌دهد.
 • /4: سال‌ها را به‌جای دو عدد (مثلاً ۹۰) به صورت کامل و با چهار عدد (۱۳۹۰) نشان می‌دهد.

پارامترها:

 • [drive:][path][filename] : نام درایو، مسیر، نام فایل.

مثال‌ها

C:\>dir /ah-a /l /ta /od

متن بالا تمام فایل‌ها و پوشه‌های مخفی -به غیر از آن‌هایی که دارای خصیصهٔ بایگانی هستند- را که در ریشهٔ درایو C قرار دارند، به ترتیب تاریخ دسترسی (از قدیمی به جدید) مرتب می‌کند و نام این فایل‌ها را با حروف کوچک می‌نویسد.

جستارهای وابسته

منابع

 • Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
 • مایکروسافت ویندوز اکس‌پی، نسخهٔ ۵.۱.۲۶۰۰ ذیل توضیحات در دستور dir /?
 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «dir»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد.