آرایش الکترونی

آرایش الکترونی (به انگلیسی: Electron configuration) نحوه چینش الکترون‌ها در اوربیتال‌ها اطراف هسته اتم را نشان می‌دهد؛ و شیوه پر شدن زیر لایه‌ها به ترتیب زیر است:

اوربیتال‌های اتمی

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

در s حداکثر ۲ الکترون در p حداکثر ۶ الکترون در d حداکثر ۱۰ و در f حداکثر ۱۴ الکترون قرار می‌گیرد. به طور مثال آرایش الکترونی گالیوم که ۳۱ الکترون دارد به صورت زیر نوشته می‌شود:

۱s۲۲s۲۲p۶۳s۲۳p۶۴s۲۳d۱۰۴p۱

که البته به صورت مرتب شده و به شکل زیر نوشته می‌شود

۱s۲۲s۲۲p۶۳s۲۳p۶۳d۱۰۴s۲۴p۱

نکته مهم : در آرایش الکترونی اتم خنثی هرگز زیرلایه d4 یا d9 نداریم دراین حالت باید از زیر لایه s کناری 1 الکترون کم کرده وبه زیر لایه dمیدهیم بر فرض مثال آرایش الکتروونی عنصر مس 29 بدینگونه می‌باشد: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 همانطور که میبینید بر اساس قاعده آفبا باید ان را مرتب کنیم: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 براساس نکته بالا ما باید از زیر لایه sیک الکترون به d بدهیم و تمام که میشود: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1.

اصل آفباویرایش

اصل آفبا (به آلمانی: Aufbau)، به معنی ساختن یکی از اصول آرایش الکترونی است که می‌گوید: ترتیب عناصر پرشدن لایه ی الکترونی ب صورت ۲(۸(۸(۲(است و اگر الکترون باقی ماند آنرا ب لایه ی سوم یعنی:۲(۸+۸(۸(۲(پر میکنیم.(لایه ی سوم را تا سقف ۱۸الکترون میتوان پر کرد)

در پرشدن اوربیتال‌ها ابتدا اوربیتال‌های با انرژی کمتر (n+l کوچکتر) پر می‌شوند و سپس اوربیتال‌های با انرژی بیشتر (n+l بزرگتر).

این اصل برای ۱۸ عنصر اول به خوبی صدق می‌کند. اما اصل مادلونگ که در سال ۱۹۳۶ و توسط آروین مادلونگ ارائه شد به خوبی تا ۱۰۰ عنصر اول صدق می‌کند[۱]

  1. Orbitals are filled in the order of increasing n+l;
  2. Where two orbitals have the same value of n+l, they are filled in order of increasing n.

از طریق این اصل ترتیب پرشدن اوربیتال‌ها بدین گونه است:

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p

استثناهاویرایش

دوره ۵   دوره ۶   دوره ۷
عنصر Z آرایش الکترونی   عنصر Z آرایش الکترونی   عنصر Z آرایش الکترونی
ایتریوم ۳۹ [Kr] 5s2 4d1   لانتان ۵۷ [Xe] 6s2 5d1   آکتینیوم ۸۹ [Rn] 7s2 6d1
    سریوم ۵۸ [Xe] 6s2 4f1 5d1   توریوم ۹۰ [Rn] 7s2 6d2
    پرازئودیمیوم ۵۹ [Xe] 6s2 4f3   پروتاکتینیوم ۹۱ [Rn] 7s2 5f2 6d1
    نئودیمیوم ۶۰ [Xe] 6s2 4f4   اورانیوم ۹۲ [Rn] 7s2 5f3 6d1
    پرومتیوم ۶۱ [Xe] 6s2 4f5   نپتونیوم ۹۳ [Rn] 7s2 5f4 6d1
    ساماریوم ۶۲ [Xe] 6s2 4f6   پلوتونیوم ۹۴ [Rn] 7s2 5f6
    یوروپیم ۶۳ [Xe] 6s2 4f7   امریسیم ۹۵ [Rn] 7s2 5f7
    گادولینیوم ۶۴ [Xe] 6s2 4f7 5d1   کوریوم ۹۶ [Rn] 7s2 5f7 6d1
    تربیوم ۶۵ [Xe] 6s2 4f9   برکلیوم ۹۷ [Rn] 7s2 5f9
         
زیرکونیوم ۴۰ [Kr] 5s2 4d2   هافنیوم ۷۲ [Xe] 6s2 4f14 5d2    
نیوبیوم ۴۱ [Kr] 5s1 4d4   تانتال ۷۳ [Xe] 6s2 4f14 5d3    
مولیبدن ۴۲ [Kr] 5s1 4d5   تنگستن ۷۴ [Xe] 6s2 4f14 5d4    
تکنسیوم ۴۳ [Kr] 5s2 4d5   رنیوم ۷۵ [Xe] 6s2 4f14 5d5    
روتنیوم ۴۴ [Kr] 5s1 4d7   اسمیوم ۷۶ [Xe] 6s2 4f14 5d6    
رودیوم ۴۵ [Kr] 5s1 4d8   ایریدیوم ۷۷ [Xe] 6s2 4f14 5d7    
پالادیوم ۴۶ [Kr] 4d10   پلاتین ۷۸ [Xe] 6s1 4f14 5d9    
نقره ۴۷ [Kr] 5s1 4d10   طلا ۷۹ [Xe] 6s1 4f14 5d10    
کادمیوم ۴۸ [Kr] 5s2 4d10   جیوه ۸۰ [Xe] 6s2 4f14 5d10    
ایندیم ۴۹ [Kr] 5s2 4d10 5p1   تالیوم ۸۱ [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p1    

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Jolly, ‎William L. (1991). Modern Inorganic Chemistry (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. p. ۱–۲۳. ISBN 0-07-112651-1.
  • Wikipedia contributors, "Electron configuration," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electron_configuration&oldid=269957354 (accessed February 14, 2009).
  1. Madelung's rule is sometimes known as Klechkowski's rule, especially in French-speaking countries.

پیوند به بیرونویرایش