گادولینیم

(تغییرمسیر از گادولینیوم)

گادولینیوم عنصر ۶۴ با معادل انگلیسی Gadolinium نماد: Gd

یوروپیمگادولینیمتربیم
-

Gd

Cm
ظاهر
نقرهy white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد گادولینیم، Gd،‏ 64
تلفظ به انگلیسی ‎/ˌɡædˈlɪniəm/‎
GAD-o-LIN-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک n/a، ۶، f
جرم اتمی استاندارد 157.25 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f7 5d1 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 25, 9, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 7.90 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 7.4 g·cm−۳
نقطه ذوب 1585 K،‎ 1312 °C،‎ 2394 °F
نقطه جوش 3546 K،‎ 3273 °C،‎ 5923 °F
گرمای هم‌جوشی 10.05 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 301.3 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 37.03 کیلوژول بر مول
فشار بخار (calculated)
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1836 2028 2267 2573 2976 3535
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 1, 2, 3 (mildly basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.20 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 593.4 کیلوژول بر مول
دومین: 1170 کیلوژول بر مول
سومین: 1990 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 180 pm
شعاع کووالانسی 196±6 pm
متفرقه
مغناطیس ferromagnetic/پارامغناطیس
transition at 292 K[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (α, poly) 1.310 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 10.6 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (100 °C) (α, poly) 9.4 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2680 m/s
مدول یانگ (α form) 54.8 GPa
مدول برشی (α form) 21.8 GPa
مدول حجمی (α form) 37.9 GPa
نسبت پواسون (α form) 0.259
سختی ویکر 570 MPa
عدد کاس 7440-54-2
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های گادولینیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
152Gd 0.20% 1.08×1014 y α 2.205 148Sm
154Gd 2.18% 154Gd ایزوتوپ پایدار است که 90 نوترون دارد
155Gd 14.80% 155Gd ایزوتوپ پایدار است که 91 نوترون دارد
156Gd 20.47% 156Gd ایزوتوپ پایدار است که 92 نوترون دارد
157Gd 15.65% 157Gd ایزوتوپ پایدار است که 93 نوترون دارد
158Gd 24.84% 158Gd ایزوتوپ پایدار است که 94 نوترون دارد
160Gd 21.86% >1.3×1021y ββ 1.7 160Dy
گادولینیوم

خواصویرایش

گادولینیوم عنصری خاکی کمیاب است٬از لانتانیدهاست٬عدد اتمی ۶۴ ٬در گروه IIIB و دوره هفتم جدول تناوبی جای دارد٬جرم اتمی آن ۱۵۷٫۲۵٬ظرفیت ۳.

مشخصاتویرایش

فلزی است براق٬جرم حجمی آن ۷٫۸۷٬نقطه ذوب ۱۳۱۲ درجه ٬نقطه جوش آن ۳۰۰۰ درجه. با آب به کندی واکنش می‌دهد در دماهای پایین مغناطیس قوی است. نمکهای آن بی‌رنگند. دارای قوی‌ترین مقطع جذب نوترونی نسبت به هر عنصر شناخته شده‌است٬قابل سوختن است٬در دستگاه مسدسی اکسید می‌شود

روش استخراجویرایش

  • احیای فلورویید آن با کلسیم
  • الکترولیز کلرید نمک طعام در دیگ آهنی که به عنوان آند به کار می‌رود و گرافیت به عنوان کاتد

کاربردویرایش

حفاظ نوترونی ٬فعال‌کننده فسفر٬کاتالیزور٬پاک‌کننده برای اکسیژن در تهیه تیتانیوم، ماده حاجب در MRI

منابعویرایش

  1. Charles Kittel (1996). Introduction to جامد State Physics. New York: Wiley. p. 449.

کتاب فرهنگ عناصر نوشته سید رضا آقاپور مقدم