لانتان (Lanthanum، از یونانی λανθάνειν) یکی از عناصر جدول تناوبی با نماد La و عدد اتمی ۵۷ است. لانتان فلزی نقره‌ای رنگ و متعلق به گروه ۳ جدول تناوبی+گروه سوم جدول تناوبی و نخستین خانهٔ گروه لانتانیدها است. لانتانید فلزی چکش‌خوار، نرم و انعطاف‌پذیر است و در مجاورت هوا به‌سرعت اکسید می‌شود. با آب سرد با سرعت کم و با داغ با سرعتی بیشتر واکنش می‌دهد به همین دلیل در شرایط غیر آزمایشگاهی قابل بررسی نیست. لانتان به‌طور مستقیم با عناصر کربن، نیتروژن، بور، سلنیم، سیلیسیم، فسفر، گوگرد و هالوژن‌ها واکنش می‌دهد.[۲]

باریملانتانسریم
-

La

Ac
ظاهر
سفید-نقره‌ای
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد لانتان، La،‏ 57
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک n/a، ۶، f
جرم اتمی استاندارد 138.90547 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 5d1 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 18, 9, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 6.162 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 5.94 g·cm−۳
نقطه ذوب 1193 K،‎ 920 °C،‎ 1688 °F
نقطه جوش 3737 K،‎ 3464 °C،‎ 6267 °F
گرمای هم‌جوشی 6.20 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 402.1 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 27.11 کیلوژول بر مول
فشار بخار (extrapolated)
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 2005 2208 2458 2772 3178 3726
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3, 2 (اکسید بازی قوی)
الکترونگاتیوی 1.10 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 538.1 کیلوژول بر مول
دومین: 1067 کیلوژول بر مول
سومین: 1850.3 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 187 pm
شعاع کووالانسی 207±8 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (α, poly) 615 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 13.4 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (α, poly) 12.1 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2475 m/s
مدول یانگ (α form) 36.6 GPa
مدول برشی (α form) 14.3 GPa
مدول حجمی (α form) 27.9 GPa
نسبت پواسون (α form) 0.280
سختی موس 2.5
سختی ویکر 491 MPa
سختی برینل 363 MPa
عدد کاس 7439-91-0
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های لانتان
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
137La syn 60,000 yrs ε 0.600 137Ba
138La 0.09% 1.05×1011yrs ε 1.737 138Ba
β 1.044 138Ce
139La 99.91% 139La ایزوتوپ پایدار است که 82 نوترون دارد

منابعویرایش

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics (PDF). CRC press. 2000. ISBN 0849304814.
  2. "Lanthanum: the essentials". webelements.com. Retrieved March 11, 2012.