تانتال

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها

تانتال (Tantalum) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Ta و عدد اتمی آن ۷۳ است.

هافنیمتانتالتنگستن
Nb

Ta

Db
ظاهر
gray blue
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد تانتال، Ta،‏ 73
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈtæntələm/‎
TAN-təl-əm;
previously ‎/tænˈtæliəm/‎
tan-TAL-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۵، ۶، d
جرم اتمی استاندارد 180.94788 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f14 5d3 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 11, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 16.69 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 15 g·cm−۳
نقطه ذوب 3290 K،‎ 3017 °C،‎ 5463 °F
نقطه جوش 5731 K،‎ 5458 °C،‎ 9856 °F
گرمای هم‌جوشی 36.57 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 732.8 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 25.36 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 3297 3597 3957 4395 4939 5634
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 5, 4, 3, 2, -1 (mildly اسیدic oxide)
الکترونگاتیوی 1.5 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 761 ر
دومین: 1500 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 146 pm
شعاع کووالانسی 170±8 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس[۲]
مقاومت ویژه الکتریکی (20 °C) 131 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 57.5 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) 6.3 µm·m−1·K−1
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 3400 m/s
مدول یانگ 186 GPa
مدول برشی 69 GPa
مدول حجمی 200 GPa
نسبت پواسون 0.34
سختی موس 6.5
سختی ویکر 873 MPa
سختی برینل 800 MPa
عدد کاس 7440-25-7
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های تانتال
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
177Ta syn 56.56 h ε 1.166 177Hf
178Ta syn 2.36 h ε 1.910 178Hf
179Ta syn 1.82 a ε 0.110 179Hf
180Ta syn 8.125 h ε 0.854 180Hf
β 0.708 180W
180mTa 0.012% >1.2×1015 y
(not observed)
ε 0.929 180Hf
β 0.783 180W
IT 0.075 180Ta
181Ta 99.988% 181Ta ایزوتوپ پایدار است که 108 نوترون دارد
182Ta syn 114.43 d β 1.814 182W
183Ta syn 5.1 d β 1.070 183W

خواص فیزیکی عنصر تانتال :

  • عدد اتمی : ۷۳
  • جرم اتمی : ۱۸۰٫۹۴۷۹
  • نقطه ذوب: C° ۳۰۱۷
  • نقطه جوش : C° ۵۴۵۸
  • شعاع اتمی : Å ۲٫۰۹
  • ظرفیت : ۵
  • رنگ : خاکستری
  • حالت استاندارد : جامد

منابعویرایش

  1. Moseley, P. T.; Seabrook, C. J. (1973). "The crystal structure of β-tantalum". Acta Crystallographica Section B Structural Crystallography and Crystal Chemistry. 29 (5): 1170–1171. doi:10.1107/S0567740873004140. ISSN 0567-7408.
  2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.

Wikipedia contributors, "Tantalum," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantalum&oldid=206680598