سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال پیش)
تریاس پیشین ایندوئن → پس از آن
پرمین لوپینجین چانگسینگین ۲۵۲٫۲–۲۵۴٫۱
ووچیاپینگین ۲۵۴٫۱–۲۵۹٫۸
گوادالوپین کاپیتانین ۲۵۹٫۸–۲۶۵٫۱
ووردین ۲۶۵٫۱–۲۶۸٫۸
رودین ۲۶۸٫۸–۲۷۲٫۳
سیسورالین کونگورین ۲۷۲٫۳–۲۸۳٫۵
آرتینسکین ۲۸۳٫۵–۲۹۰٫۱
ساکمارین ۲۹۰٫۱–۲۹۵٫۰
آسلین ۲۹۵٫۰–۲۹۸٫۹
کربونیفر پنسیلوانین گژلین → پیش از آن

آرتینسکین (انگلیسی: Artinskian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، یک اشکوب یا عصر از ردیف سیسورالین و دوره پرمین به‌شمار می‌رود. آرتینسکین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب ساکمارین و پیش از کونگورین جای می‌گیرد. اشکوب آرتینسکین از حدود ۰٫۲۶ ± ۲۹۰٫۱ میلیون سال پیش آغاز شده و تا ۰٫۰۶ ± ۲۸۳٫۵ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاری ویرایش

نام این اشکوب از شهر آرتی (آرتینسک پیشین) در جنوب رشته‌کوه اورال در ۲۰۰ کیلومتری جنوب باختری یکاترینبورگ گرفته شده است. این نام در سال ۱۸۷۴ توسط الکساندر کارپینسکی معرفی شد.

منابع ویرایش