سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال پیش)
تریاس پیشین ایندوئن → پس از آن
پرمین لوپینجین چانگسینگین ۲۵۲٫۲–۲۵۴٫۱
ووچیاپینگین ۲۵۴٫۱–۲۵۹٫۸
گوادالوپین کاپیتانین ۲۵۹٫۸–۲۶۵٫۱
ووردین ۲۶۵٫۱–۲۶۸٫۸
رودین ۲۶۸٫۸–۲۷۲٫۳
سیسورالین کونگورین ۲۷۲٫۳–۲۸۳٫۵
آرتینسکین ۲۸۳٫۵–۲۹۰٫۱
ساکمارین ۲۹۰٫۱–۲۹۵٫۰
آسلین ۲۹۵٫۰–۲۹۸٫۹
کربونیفر پنسیلوانین گژلین → پیش از آن

کونگورین (انگلیسی: Kungurian‎) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، اشکوب بالایی یا آخرین عصر از ردیف سیسورالین در دوره پرمین به‌شمار می‌رود. کونگورین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب آرتینسکین و پیش از رودین جای می‌گیرد. اشکوب کونگورین از حدود ۰٫۰۶ ± ۲۸۳٫۵ میلیون سال پیش آغاز شده و تا ۰٫۵ ± ۲۷۲٫۳ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاریویرایش

نام این اشکوب از نام شهر روسی کونگور گرفته شده است. این نام در سال ۱۸۹۰ توسط الکساندر استاکنبرگ زمین‌شناس روسی معرفی شد.

منابعویرایش