ابراهیم‌خان ظهیرالدوله افشار

ابراهیم‌خان افشار برادر نادرشاه و یکی از سرداران سپاه او بود. ابراهیم در زمان شاه طهماسب دوم در سپاه صفویه شروع به خدمت کرد و در کنار برادرش به مبارزه با اشرف‌افغان پرداخت. با به سلطنت رسیدن نادرشاه و بنیان گذاری سلسله افشاریان ابراهیم خان به‌عنوان حاکم خراسان انتخاب شد، سپس سپهسالار ارتش برادرش در آذربایجان شد و حکومت آذربایجان، شروان و داغستان به او سپرده شد. او در سال ۱۱۵۱ در مبارزه با شورش لزگی‌ها در داغستان روبه‌رو شد و سپس در جنگ با آن‌ها کشته و جسدش سوزانده شد.

ابراهیم خان افشار
ظهیرالدوله
زادهمشهد
درگذشتهشعبان ۱۱۵۱
داغستان
همسران
  • زینت بیگم
  • گوهرتاج بیگم
  • بدرشرف بیگم
فرزند(ان) علیقلی خان
ابرهیم خان
کاظم خان
رحیم میرزا
حسن‌میرزا
حسین میرزا
قاسم میرزا
القاس میرزا
دودمانافشاریان
پدرامامقلی بیگ

اقدامات ظهیرالدوله ویرایش

  • نقره گرفتن دو در آرامگاه علی بن موسی الرضا
  • ایجاد سدی در مرو جهت تأمین آب ساکنان. وی در ۱۱۴۷ق/۱۷۳۴م هنگامی که حکومت خراسان را بر عهده داشت از سوی نادر به ساختن این سد مأمور شد و برای انجام آن از همکاری محمد مؤمن‌خان قوللر آقاسی نیز بهره برد.
  • بازسازی بند مشهور ملک‌شاه سلجوقی را که پیش از آن ویران شده بود.[۱]

پانویس ویرایش

  1. دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدخل «ابراهیم‌خان ظهیرالدوله افشار»
ابراهیم‌خان افشار
شاخه‌ای از ایل افشار
زادهٔ: ؟ درگذشتهٔ: نوامبر ۱۷۳۸
مناصب سیاسی
پیشین:
تهماسب‌قلی خان
حاکم خراسان
۱۷۳۶–۱۷۳۲
پسین:
رضاقلی میرزا
به عنوان صاحب‌اختیار خراسان
پیشین:
؟
صاحب‌اختیار آذربایجان
۱۷۳۸–۱۷۳۶
بدون متصدی
تصدی بعدی توسط:
امیراصلان خان افشار
مناصب نظامی
عنوان جدید سردار آذربایجان
۱۷۳۸–۱۷۳۶
بدون متصدی
تصدی بعدی توسط:
امیراصلان خان افشار