باز کردن منو اصلی

ابراهیم‌خان افشار، برادر نادرشاه و یکی از سرداران سپاه او بود. ابراهیم در زمان شاه طهماسب دوم در سپاه صفویه شروع بخدمت کرد و در کنار برادرش بمبارزه با اشرف‌افغان پرداخت. با بسلطنت رسیدن نادرشاه و بنیان گذاری سلسله افشاریان ابراهیم خان به‌عنوان حاکم خراسان انتخاب شد، سپس سپهسالار ارتش برادرش در آذربایجان شد و حکومت آذربایجان، شروان و داغستان به او سپرده شد. او در سال ۱۱۵۱ در مبارزه با شورش لزگی‌ها در داغستان روبه‌رو شد و سپس در جنگ با آن‌ها کشته و جسدش سوزانده شد.

ابراهیم‌ خان افشار
لقب(ها) ظهیرالدوله
زادگاه مشهد
درگذشت شعبان ۱۱۵۱
محل درگذشت داغستان
همسران گوهرتاج بیگم
بدرشرف بیگم
دودمان افشاریان
پدر امامقلی بیگ
فرزندان عادل‌شاه
ابراهیم‌شاه
کاظم خان
حسین‌خان
دین اسلام شیعه

اقدامات ظهیرالدولهویرایش

  • نقره گرفتن دو در صحن حضرت علی بن موسی الرضا
  • ایجاد سدی در مرو جهت تأمین آب ساکنان. وی در ۱۱۴۷ق/۱۷۳۴م هنگامی که حکومت خراسان را بر عهده داشت از سوی نادر به ساختن این سد مأمور شد و برای انجام آن از همکاری محمد مؤمن‌خان قوللر آقاسی نیز بهره برد.
  • بازسازی بند مشهور ملک‌شاه سلجوقی را که پیش از آن ویران شده‌بود.[۱]

پانویسویرایش

  1. دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدخل «ابراهیم‌خان ظهیرالدوله افشار»