اردوان یکم یا ارشک دوم و در تقسیم‌بندی قدیمی شاهان اشکانی اردوان یکم، شاه اشکانی (ح۲۱۱- ح۱۹۱ پیش از میلاد) و پسر تیرداد یکم است. او از گرفتاریهای آنتیوخوس سوم (کبیر) پادشاه سلوکی استفاده کرد و به ماد تاخت و ری و همدان را متصرف شد. پس از مدتی آنتیوخوس سوم با لشگری نیرومند برای بازپس گرفتن مناطق از دست رفته رهسپار مشرق شد. اردوان عقب نشست و حتی پایتخت خود را هم به سلوکیان داد. سپس آنتیوخوس برای تصرف گرگان راهی شد، ولی از عهدهٔ سواره‌نظام پارتی برنیامد و سرانجام عهدنامه‌ای بین دو دولت منعقد شد و اردوان رسماً شاه ایران شناخته شد.

اردوان یکم
شاه اشکانی
Coin of Arsaces II, Ray mint.jpg
سکه اردوان یکم
دوران۲۱۱ تا ۱۹۱ پیش از میلاد
تاجگذاری۲۱۱ پیش از میلاد
درگذشت۱۹۱ پیش از میلاد
پیش ازفریاپت
پس ازتیرداد یکم
دودماناشکانیان
پدرتیرداد یکم

شایان ذکر است که در این جنگ آنتیوخوس معبد آناهیتا را در همدان غارت کرد و ذخایر و نفایس زیاد از آنجا بر گرفت. نوشته‌اند چهار هزار تالان*[۱] قیمت ذخایر بوده‌است (۲۰۸ ق. م).

پانویسویرایش

^  تالان در قدیم واحدی برای پول طلا و نقره بوده. یک تالان در تعریف کلی معادل جرم آب در حجم یک آمفورا (کوزه‌ای ته باریک در یونان باستان) بوده که تقریباً برابر با یک پای مکعب است. در یونان باستان یک تالان حدوداً ۲۶ کیلو بوده. تالان طلا ده برابر تالان نقره بوده‌است.

پادشاه پیشین:
تیرداد یکم
اردوان یکم
شاهنشاه ایران

۲۱۱ تا ۱۹۱ پیش از میلاد

جانشین:
فریاپت

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن (مشیرالدوله)، ایران باستانی، دنیای کتاب ۱۳۶۲ ص ۲۱۳