باز کردن منو اصلی

اقلیما طبق عهد عتیق، اولین دختر حضرت آدم و خواهر دوقلوی قابیل بود. حوا برای اولین بار دوقلو حامله شد. یکی پسر (قابیل) و دیگری دختر (اقلیما). حوا برای بار دوم نیز دوقلو زایید، پسر: هابیل، دختر: لیوذا. برای تکثیر نسل آدم، خدا به حضرت آدم دستور داد تا فرشته‌هایی بر زمین بیایند و جن‌هایی خود را شبیه انسان کنند تا مردان و زنان از اینان متولد شوند (در واقع با خواهران و برادرانش ازدواج نکردند و فعلیتی حرام انجام نشد) پس نسل انسان از جن و فرشته و انسان است.

منابعویرایش