باز کردن منو اصلی

زبان انگلیسی دارای یک الفبا مبتنی‌بر الفبای لاتین است و ٢۶ حرف دارد که بسیاری از این حروف در الفبای بسیاری از زبان‌های اروپایی مانند فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و ... مشترک هستند. حروف A-E-I-O-U حروف صدادار و بقیه حروف بی‌صدا هستند.

جدولویرایش

شماره حرف بزرگ حرف کوچک تلفظ
1 A a اِی
2 B b بی
3 C c سی
4 D d دی
5 E e ئی
6 F f اِف
7 G g جی
8 H h اِیچ (اچ نادرست است)
9 I i آی
10 J j جِی
11 K k کِی
12 L l اِل
13 M m اِم
14 N n اِن
15 O o اُ
16 P p پی
17 Q q کیو
18 R r آر
19 S s اِس
20 T t تی
21 U u یو
22 V v وْی
23 W w دابِل یو
24 X x اِکس
25 Y y وای
26 Z z زِد[نکته ۱]
زی[نکته ۲]

منابع و پانویسویرایش