امپراتوری سیک

نام امپراتوری در شبه جزیره هند

امپراتوری سیک از قدرت‌های عمده در شبه‌قاره هند که تحت رهبری رانجیت سینگ که این امپراتوری را پیرامون منطقه پنجاب تأسیس کرد ظهور کرد. این امپراتوری از ۱۷۹۹ با تسخیر لاهور به دست رانجیت سینگ شروع شد و تا ۱۸۴۹ ادامه داشت. این امپراتوری بر بنیان خالصه از تجمیع مثل‌های سیک شکل گرفت.[۳][۴] این امپراتوری در اوج خود از تنگه خیبر در غرب تا غرب تبت در شرق و از میتانکوت در جنوب تا کشمیر در شمال وسعت داشت. این امپراتوری آخرین منطقهٔ مهم شبه قاره بود که توسط بریتانیایی‌ها فتح شد.

امپراتوری سیک

Sarkar-e-Khalsa
ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ
راج سیک
۱۷۹۹–۱۸۴۹
پرچم راج سیک
پرچم
راج سیک
نشان ملی
امپراتوری سیک رانجیت سینگ
امپراتوری سیک رانجیت سینگ
پایتختلاهور
زبان(های) رایج
دین(ها)
سیک
حکومتپادشاهی فدرال
مهاراجه 
• ۱۸۰۱–۱۸۳۹
رانجیت سینگ
• ۱۸۳۹
Kharak Singh
• ۱۸۳۹–۱۸۴۰
Nau Nihal Singh
• ۱۸۴۰–۱۸۴۱
Chand Kaur
• ۱۸۴۱–۱۸۴۳
Sher Singh
• ۱۸۴۳–۱۸۴۹
Duleep Singh
وزیر 
• ۱۷۹۹–۱۸۱۸
Jamadar Khushal Singh[۱]
• ۱۸۱۸–۱۸۴۳
Dhian Singh Dogra
• ۱۸۴۳–۱۸۴۴
Hira Singh Dogra
• ۱۸۴۴–۱۸۴۵
Jawahar Singh Aulakh
دوره تاریخیدوره اولیه مدرن
• فتح لاهور به دست رانجیت سینگ
7 ژوئیه ۱۷۹۹
29 مارس ۱۸۴۹
مساحت
[ابزار تبدیل: invalid number]
جمعیت
• برآورد سال ۱۸۴۹
3 میلیون[۲]
واحد پولناناکشاهی
پیشین
پسین
امپراتوری درانی
امپراتوری مراتا
کنفدراسیون سیک
امپراتوری گورکانی هند
حکومت کمپانی هند شرقی بر هندوستان
امارت جامو و کشمیر
امروز بخشی از هند
 چین
 پاکستان
 افغانستان

منابع ویرایش

  1. Grewal, J.S. (1990). The Sikhs of the Punjab. Cambridge University Press. p. 107. ISBN 0 521 63764 3. Retrieved 15 April 2014.
  2. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Heath2005 وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  3. Encyclopædia Britannica Eleventh Edition, (Edition: Volume V22, Date: 1910–1911), Page 892.
  4. Grewal, J. S. (1990). The Sikhs of the Punjab, Chapter 6: The Sikh empire (1799–1849). The New Cambridge History of India. Cambridge University Press. ISBN 0 521 63764 3.