غرجستان

نام قدیمی و تاریخی منطقهٔ بزرگ در مرکز افغانستان

غَرجِستان (همچنان غرچستان، غرشستان، غرج‌الشار) سرزمینی کوهستانی که هرات در مغرب، بامیان در مشرق، مروالرود در شمال و غزنه در جنوب آن است و عنوان پادشاه این مکان در قدیم «شار» بود. اکنون این ناحیه در افغانستان و در منطقه هزارستان یا هزاره‌جات (ولسوالی یکه اولنگ فعلی مرکز آن بوده) قرار دارد.[۱] و این ناحیه مسکن و محل زندگی اقوام هزاره است.

جغرافی‌نویسان پیشین عرب آن ناحیه را غرج‌الشار گفته‌اند پادشاهان آن ناحیه موسوم بود به «شار» و به گفته مقدسی واژهٔ «غرج» در زبان اهالی آن ناحیه به معنی کوهستان می‌باشد و بنابراین غرج‌الشار به مفهوم کوهستان پادشاه است. در اواخر سده‌های میانه آن سرزمین را غرجستان می‌گفتند و در بیان جنگ‌های مغول نیز به همین یاد شده‌است.[۲] اهالی ولایت غرجستان را غَرجستانی می‌گفتند که این عنوان را برای سکنه‌های کوهستانی به کار می‌بردند.[۳]

ابن حوقل جغرافیدان مسلمان قرن چهارم هجری قمری طی مشاهداتش از بامیان درباره غرج‌الشار می نویسد: غرج‌الشار دو شهر دارد یکی بشین و دیگری شورمین، وسعت هر دو شهر به یک اندازه است و دارای آبها و باغ هاست. سلطان که این سرزمین به وی منسوب است و به لقب شار یاد می‌شود در قریه بلیکان مقیم است.[۴]

غرجستان در اشعار فارسیویرایش

سپهبد سپه شاه شرق ابومنصور

فراتکین دوانی امیر غرجستان

فرخی

شه غرچگان بود بر سان شیر

کجا پشت پیل آوریدی به زیر

فردوسی

چغانی و ختلی و بلخی ردان

بخاری و از غرچگان موبدان

فردوسی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. "معنی غرجستان | لغت‌نامه دهخدا". Retrieved 2017-04-04.
  2. لسترنج (۱۳۶۷جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمهٔ محمود عرفان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص. ص۴۴۲
  3. و. بارتولد (۱۳۷۲تذکره جغرافیای تاریخی ایران، تهران: توس، ص. ص۷۵
  4. ابن حوقل (١٣٦٣). صورة الارض:سفرنامه ابن حوقل. تهران: انتشارات امیر کبیر. ص. ۱۷۸.