بخشداری سازمانی دولتی است که زیر نظر فردی به نام بخشدار اداره می‌گردد و زیرمجموعه فرمانداری است. این سازمان وظیفه برقراری امنیت برای شهروندان را در سطح بخش بر عهده دارد و نیروهای انتظامی در کنار نیروهای امنیتی زیر نظر آن انجام وظیفه می‌کنند.

مرکز بخشویرایش

مرکز بخش در تقسیمات کشوری ایران، شهر یا روستایی در آن بخش است که بخشداری در آن واقع است. به شخصی که به ریاست امور یک بخش گماشته می‌شود بخشدار گفته می‌شود. وظیفه اصلی یک بخشدار حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت‌اش است.


وظیفه‌های بخشدار[۱]ویرایش

از جمله دیگر وظیفه‌های بخشدار می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  • اخذ گزارش از نیروهای انتظامی محل و بایگانی کردن انواع گزارش‌ها. تهیه و تنظیم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غیر منقول فرمانداری، گزارش وقایع بخش به فرمانداری به‌طور مرتب
  • مراقبت و نظارت بر امور اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی
  • انجام امور انتخاباتی محلی و کشوری و امور تشریفاتی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. بر پایهٔ داده‌های از فرمانداری سروآباد بایگانی‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine