باز کردن منو اصلی

مرکز استان

شهری که استانداری در آن قرار گرفته باشد


در تقسیمات کشوری ایران مرکز استان، به شهری گفته می‌شود که استانداری در آن واقع شده‌باشد.


جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش