مرکز استان

شهری که استانداری در آن قرار گرفته باشد


در تقسیمات کشوری ایران مرکز استان، به شهری گفته می‌شود که استانداری در آن واقع شده‌باشد.


جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش