بزرگراه‌های تهران

تهران دارای یک شبکه گسترده و پیچیده جاده‌ای و خیابانی است. بزرگراه‌های زیادی در تهران بزرگ وجود دارند که عبارتند از:[۱]

تقاطع بزرگراه‌های همت و شیخ فضل‌الله در جنوب شهرک غرب که از روی برج میلاد عکسبرداری شده‌است.
نقشه بزرگراه‌های تهران
تابلو بزرگراه در تهران

بر اساس شماره ویرایش

نشان شماره جاده نام مسافت
(کیلومتر)
مبدأ مقصد تقاطع با بزرگراه های دیگر جهت
  بزرگراه ۱۱ بزرگراه مشهد ۷/۳ سه راه افسریه سه راه سیمان بزرگراه افسریه، بزرگراه بعثت، بزرگراه آزادگان، بزرگراه رستگار، بزرگراه کمربندی شرقی تهران  شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۱۲ بزرگراه ازگل ۴/۵ میدان اقدسیه جاده لشگرک بزرگراه امام علی، بزرگراه صیاد شرقی - غربی
بزرگراه ۱۳ بزرگراه امام علی ۳۵ خیابان افتخاری (دارآباد) بزرگراه کمربندی شهرری بزرگراه ازگل، بزرگراه صیاد، بزرگراه صدر، بزرگراه بابایی، بزرگراه زین‌الدین، بزرگراه رسالت، بزرگراه آهنگ، بزرگراه بعثت، بزرگراه آزادگان، بزرگراه رستگار، بزرگراه کمربندی شهرری شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۱۴ بزرگراه همت، بزرگراه زین‌الدین، بزرگراه خرازی ۵۷ بزرگراه یاسینی آزادراه البرز بزرگراه یاسینی، بزرگراه باقری، بزرگراه امام علی، بزرگراه صیاد، بزرگراه حقانی، بزرگراه مدرس، بزرگراه کردستان، بزرگراه چمران، بزرگراه شیخ فضل الله، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه ستاری، بزرگراه باکری، بزرگراه آزادگان، آزادراه تهران-شمال، آزادراه البرز شرقی - غربی
  بزرگراه ۱۵ بزرگراه مدرس ۸/۷ میدان هفت تیر چهارراه پارک وی بزرگراه رسالت، بزرگراه همت، بزرگراه صدر، بزرگراه حقانی، بزرگراه چمران شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۱۶ بزرگراه مخصوص کرج ۳۱ میدان آزادی بزرگراه سعیدی، بزرگراه جناح، بزرگراه ستاری، بزرگراه فتح، بزرگراه همدانی شرقی - غربی
  بزرگراه ۱۷ بزرگراه چمران ۱۱/۵ میدان توحید چهارراه پارک وی بزرگراه نیایش، بزرگراه همت، بزرگراه حکیم، بزرگراه آل احمد، بزرگراه مدرس شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۱۸ بزرگراه آهنگ ۴/۹ بزرگراه افسریه خیابان پانزده خرداد بزرگراه افسریه، بزرگراه امام علی شرقی - غربی
  بزرگراه ۱۹ بزرگراه ستاری ۶/۵ میدان دانشگاه بزرگراه مخصوص کرج بزرگراه ایران پارس، بزرگراه همت، بزرگراه حکیم، بزرگراه علامه جعفری، آزادراه ۲ (ایران)، بزرگراه مخصوص کرج شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۲۱ بزرگراه رستگار، بزرگراه کمربندی شرقی تهران  ۶/۸ بزرگراه آزادگان بزرگراه یاسینی  بزرگراه آزادگان، بزرگراه امام علی، بزرگراه مشهد، بزرگراه رسالت ، بزرگراه یاسینی  شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۲۲ بزرگراه بابایی، بزرگراه صدر، بزرگراه نیایش، بزرگراه ایران پارس ۳۳/۳ سه راه آبعلی میدان اول شهران بزرگراه یاسینی، جاده تهران-دماوند، آزادراه تهران-پردیس، بزرگراه باقری، بزرگراه امام علی، بزرگراه صیاد، بزرگراه مدرس، بزرگراه کردستان، بزرگراه چمران، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه ستاری، بزرگراه باکری شرقی - غربی
  بزرگراه ۲۳ بزرگراه صیاد ۱۲/۲ بزرگراه ازگل میدان سپاه بزرگراه ازگل، بزرگراه امام علی، بزرگراه صدر، بزرگراه رسالت، بزرگراه زین‌الدین شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۲۴ بزرگراه رسالت، بزرگراه حکیم، بزرگراه علامه جعفری، بزرگراه همدانی ۴۰/۵ بزرگراه یاسینی بزرگراه مخصوص کرج بزرگراه یاسینی، بزرگراه کمربندی شرقی تهران ، بزرگراه باقری، بزرگراه امام علی، بزرگراه صیاد، بزرگراه حقانی، بزرگراه مدرس، بزرگراه کردستان، بزرگراه چمران، بزرگراه شیخ فضل‌الله، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه ستاری، بزرگراه باکری، بزرگراه آزادگان، آزادراه تهران-کرج، بزرگراه فتح، بزرگراه مخصوص کرج شرقی - غربی
بزرگراه ۲۵ بزرگراه کردستان ۶/۵ بزرگراه نیایش بزرگراه گمنام بزرگراه نیایش، بزرگراه همت، بزرگراه رسالت، بزرگراه حکیم، بزرگراه گمنام شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۲۶ بزرگراه فتح ۲۱/۱ میدان فتح بزرگراه مخصوص کرج بزرگراه سعیدی، بزرگراه یادگار امام ، بزرگراه شهید همدانی، بزرگراه مخصوص کرج شرقی - غربی
  بزرگراه ۲۷ بزرگراه نواب، بزرگراه قلعه‌مرغی ۷/۲ میدان جمهوری بزرگراه تندگویان بزرگراه زمزم، بزرگراه تندگویان شمالی - جنوبی
بزرگراه ۲۸ بزرگراه زمزم ۳/۵ میدان زمزم بزرگراه نواب بزرگراه سعیدی، بزرگراه کاظمی، بزرگراه نواب، بزرگراه قلعه‌مرغی شرقی - غربی
بزرگراه ۲۹ بزرگراه باکری ۷ بلوار سیمون بولیوار آزادراه تهران-کرج آزادراه تهران-کرج، بزرگراه علامه جعفری، بزرگراه همت، بزرگراه ایران پارس شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۳۱ بزرگراه باقری ۸/۵ بزرگراه یاسینی بزرگراه بابایی بزرگراه یاسینی، بزرگراه رسالت، بزرگراه زین‌الدین، بزرگراه بابایی شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۳۲ طبقه دوم بزرگراه صدر، تونل نیایش ۱۱/۷ بزرگراه امام علی بزرگراه نیایش بزرگراه امام علی، بزرگراه صدر، بزرگراه مدرس، بزرگراه کردستان، بزرگراه نیایش شرقی - غربی
بزرگراه ۳۴ بزرگراه آل احمد، بزرگراه گمنام ۶/۵ میدان فاطمی بزرگراه اشرفی اصفهانی بزرگراه کردستان، بزرگراه چمران، بزرگراه شیخ فضل‌الله، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه اشرفی اصفهانی شرقی - غربی
  بزرگراه ۳۶ بزرگراه بروجردی  بزرگراه آزادگان بلوار الغدیر بزرگراه آزادگان، آزادراه تهران-ساوه شرقی - غربی
  بزرگراه ۳۷ بزرگراه تندگویان، بزرگراه بهشت زهرا ۱۲/۲ میدان بهمن بزرگراه شمالی بهشت زهرا بزرگراه بعثت، بزرگراه قلعه‌مرغی، بزرگراه آزادگان، بزرگراه کمربندی شهرری شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۳۸ بزرگراه بعثت ۷/۲ سه راه افسریه میدان بهمن بزرگراه افسریه، بزرگراه مشهد، بزرگراه آزادگان، بزرگراه امام علی، بزرگراه تندگویان شرقی - غربی
  بزرگراه ۴۱ بزرگراه دوران ۴ چهارراه تهرانپارس بزرگراه یاسینی بزرگراه یاسینی شمالی - جنوبی
بزرگراه ۴۲ بزرگراه حقانی ۴/۲ بزرگراه رسالت میدان ونک بزرگراه رسالت، بزرگراه همت، بزرگراه مدرس شرقی - غربی
  بزرگراه ۴۴ بزرگراه شیخ فضل‌الله ۱۵ میدان صنعت آزادراه تهران-کرج بزرگراه همت، بزرگراه حکیم، بزرگراه آل‌احمد، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه جناح، آزادراه تهران-کرج شرقی - غربی
  بزرگراه ۴۷ بزرگراه یادگار امام ۱۶/۵ بزرگراه چمران میدان فتح  بزرگراه چمران، بزرگراه نیایش، بزرگراه همت، بزرگراه حکیم، بزرگراه آل احمد، بزرگراه شیخ فضل‌الله، بزرگراه سعیدی ، بزرگراه فتح  شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۴۸ بزرگراه آزادگان ۴۶ سه راه افسریه آزادراه تهران-شمال بزرگراه افسریه، بزرگراه بعثت، بزرگراه مشهد، بزرگراه امام علی، بزرگراه رستگار، بزرگراه تندگویان، بزرگراه بهشت زهرا، بزرگراه کاظمی، آزادراه تهران-قم(خلیج فارس)، بزرگراه سعیدی، آزادراه تهران-ساوه، بزرگراه بروجردی ، بزرگراه فتح، بزرگراه مخصوص کرج، آزادراه تهران-کرج، بزرگراه علامه جعفری، بزرگراه همدانی، بزرگراه همت، بزرگراه خرازی، آزادراه تهران-شمال شرقی - غربی
  بزرگراه ۵۱ بزرگراه افسریه ۶/۴ میدان کلاهدوز سه راه افسریه بزرگراه یاسینی، بزرگراه آهنگ، بزرگراه مشهد، بزرگراه بعثت، بزرگراه آزادگان شمالی - جنوبی
بزرگراه ۵۴ بزرگراه یاسینی ۱۶ سه راه آبعلی میدان کلاهدوز آزادراه تهران-پردیس، جاده تهران-دماوند، بزرگراه بابایی، بزرگراه زین‌الدین، بزرگراه کمربندی شرقی تهران ، بزرگراه رسالت، بزرگراه دوران، بزرگراه افسریه شرقی - غربی
  بزرگراه ۵۷ بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه جناح ۸/۸ بلوار سیمون بولیوار میدان آزادی بزرگراه نیایش، بزرگراه ایران پارس، بزرگراه همت، بزرگراه حکیم، بزرگراه آل احمد، بزرگراه شیخ فضل‌الله، آزادراه تهران-کرج، بزرگراه مخصوص کرج، بزرگراه سعیدی شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۵۸ بزرگراه کمربندی شهرری ۱۲/۳ جاده تهران-قم بزرگراه بهشت زهرا بزرگراه امام علی، جاده تهران-ورامین، جاده تهران-قم، بزرگراه بهشت زهرا شرقی - غربی
  بزرگراه ۶۷ بزرگراه سعیدی ۲۰ میدان آزادی میدان نماز(اسلامشهر) بزرگراه جناح، بزرگراه مخصوص کرج، بزرگراه یادگار امام ، بزرگراه فتح، بزرگراه زمزم، بزرگراه کاظمی، بزرگراه آزادگان، جاده احمد آباد مستوفی، جاده تهران-اسلام‌شهر شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۶۸ بزرگراه شمالی بهشت زهرا ۶/۲ جاده تهران-قم   جاده تهران-قم، بزرگراه بهشت زهرا، آزادراه تهران-قم(خلیج فارس) شرقی - غربی
  بزرگراه ۷۷ بزرگراه کاظمی ۳/۷ میدان زمزم آزادراه تهران-قم(خلیج فارس) بزرگراه سعیدی، بزرگراه زمزم، بزرگراه آزادگان، آزادراه تهران-قم(خلیج فارس) شمالی - جنوبی

شرق–غرب ویرایش

شمال–جنوب ویرایش

سایر ویرایش

آزادراه‌ها ویرایش

 

منابع ویرایش

نقشه چندمنظوره تهران بزرگ، با آخرین اصلاحات، تهران: مرکز اطلاع‌رسانی ایران، ۱۳۸۳.