بند (نوشتار)

بند یا پاراگراف یا پارنوشته (به انگلیسی: Paragraph، /ˈper.ə.ɡræf/)، یک یکای کامل بیان در نوشتن است که دارای یک دیدگاه یا اندیشهٔ ویژه می‌باشد. آغاز بند، با آغاز یک خط تازه نشان داده می‌شود. گاهی خط نخست، تو رفته می‌شود؛ گاه نیز بدون آغاز خط تازه، آغاز بند تو رفته می‌شود. در زبان‌های اروپایی در زمان‌های گوناگون، آغاز بند با نشانهٔ ¶ مشخص شده‌است.

§

نشانه‌های سجاوندی

بند (نوشتار)
آپاستروف ( ' )
کمانکها (( )، [ ]، { }، < >)
دونقطه ( : )
ویرگول ( ، )
خط فاصله ( ، ، ، )
سه‌نقطه ( ، ... )
علامت تعجب ( ! )
نقطه ( . )
گیومه ( « » )
خط فاصله ( -، )
علامت سؤال ( ؟ )
علامت گفتاورد ( ‘ ’، “ ” )
نقطه‌ویرگول ( ؛ )
خط مورب ( / )
خط مورب ( )
جداکنندگان کلمات
فاصله‌ها ( ) () () ( ) () () ()
interpunct ( · )
عمومی
امپرسند ( & )
اَت‌ساین ( @ )
ستاره ( * )
خط اریب وارو ( \ )
گلوله ( )
هشتک/کلاهک ( ^ )
واحد پول عمومی: ( ¤ )
ویژه: ฿, ¢, $, , , £, , ¥, , ,
daggers ( , )
درجه ( ° )
علامت تعجب برعکس ( ¡ )
علامت سوال برعکس ( ¿ )
نماد عدد/پوند/هشتگ ( # )
numero sign ( )
ordinal indicator (º, ª)
درصد ( %, ‰, )
نشانهٔ پاراگراف ( )
پریم ( )
بند ( § )
مدک ( ~ )
دونقطه ( ¨ )
زیرخط ( _ )
عمودی/پایپ/خط شکسته ( |, ¦
نشان‌های بی‌استفاده
asterism ( )
index/fist ( )
therefore sign ( )
because sign ( )
interrobang ( )
irony mark ( )
lozenge ( )
reference mark ( )

ساختار بندویرایش

آغاز با جملهٔ عنوان، بنیادی‌ترین نکتهٔ بند را شرح می‌دهد. دادن جزئیات، دلایل، یا نمونه‌ها برای پشتیبانی از موضوع، گفته و جمله پایان با جملهٔ پایانی، بازگویی نکتهٔ بنیادی این بند.

بند در HTMLویرایش

در اکس‌اچ‌تی‌ام‌ال بند را با p نشان می‌دهند. آغاز بند را با تگ <p> و پایان آن را با </p> نشان می‌دهند. در HTML گذاشتن تگ پایانی اختیاری می‌باشد، چرا که با بهرهٔ دوباره از تگ آغاز بند <p>، سامانه خودبه‌خود بندی تازه را آغاز می‌کند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش