پریم(پرایم) (′)، زگوند (″)، سه پریم () و… نمادهایی هستند که برای موارد مختلفی در ریاضیات و علوم به کار می‌روند. این نمادها نباید با آپاستروف (علامت گفتاورد تکی (‘ ’)) اشتباه شود. به ویژه آنکه در بیشتر صفحه‌کلیدها به خاطر مسایل اقتصادی و کمبود جا نشانه‌های علامت گفتاورد مفرد باز، علامت گفتاورد مفرد بسته، آپاستروف و پریم را کلیدی واحد نمایندگی می‌کند.


نشانه‌های سجاوندی

پریم
آپاستروف ( ' )
قلاب‌ها (( )، [ ]، { }، < >)
دونقطه ( : )
ویرگول ( ، )
خط فاصله ( ، -، ، ، ، )
سه‌نقطه ( ، ... )
علامت تعجب ( ! )
نقطه ( . )
گیومه ( « » )
علامت سؤال ( ؟ )
علامت گفتاورد ( ‘ ’، “ ” )
نقطه‌ویرگول ( ؛ )
خط مورب ( / )
جدا کننده هزارگان ( ٬ )
جدا کننده اعشار (ممیز) ( ٫ )
جداکنندگان کلمات
فاصله‌ها ( ) () () ( ) () () ()
interpunct ( · )
عمومی
امپرسند ( & )
اَت‌ساین ( @ )
ستاره ( * )
خط اریب وارو ( \ )
گلوله ( )
هشتک/کلاهک ( ^ )
واحد پول عمومی: ( ¤ )
ویژه: ฿، ¢، $، ، ، £، ، ¥، ، ،
daggers ( , )
درجه ( ° )
علامت تعجب برعکس ( ¡ )
علامت سوال برعکس ( ¿ )
نماد عدد/پوند/هشتگ ( # )
numero sign ( )
ordinal indicator (º, ª)
درصد ( %, ‰, )
نشانهٔ پاراگراف ( )
پریم ( )
بند ( § )
مدک ( ~ )
دونقطه ( ¨ )
زیرخط ( _ )
عمودی/پایپ/خط شکسته ( |, ¦
نشان‌های بی‌استفاده
asterism ( )
index/fist ( )
therefore sign ( )
because sign ( )
interrobang ( )
irony mark ( )
lozenge ( )
reference mark ( )

کاربردها ویرایش

نماد پریم ' برای واحدِ طولِ پا، دقیقه، و دقیقه‌قوسی (ارتفاع) به کار می‌رود. دو پریم برای اینچ، ثانیه و ثانیه‌قوسی به کار می‌رود.

علم ویرایش

در ریاضیات برای بیان متغیری استفاده می‌شود که خواصی مشابه متغیر اول داشته ولی کاملاً با آن برابر نیست به‌طور مثال نقطه قرینه x غالباً x′ نام گذارده می‌شود.

البته در موارد زیر هم کارائی دارد:

  • تابع مشتق: ‎f ′(x)‏ و‎ f ″(x)‏به ترتیب مشتق درجه اول و درجه دوم تابع نسبت به تابع f (x) با متغیر x می‌باشد.
  • مجموعه‌ها: مجموعه متمم غالباً با پریم نام گذاری می‌شود.

نمایش ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش