تورووسور

سرده‌ای از مگالوسارید

تورووسور (نام علمی: Torvosaurus) نام یک سرده از کلاد سخت‌دنبان است. توروسور در حدود ۱۵۰ میلیون سال پیش در آمریکای شمالی می زیست. این شکارچی بزرگ ۱۱٬۵ متر طول داشت و وزنش حداکثر ۳۴۰۰ کیلو بوده.

تورووسور
محدودهٔ زمانی: ژوراسیک پسین, ۱۵۳ تا ۱۴۸ میلیون سال پیش
تورووسور، Torvosaurus
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
بالاخانواده: مگالوساروید
تیره: مگالوسارید
Megalosauridae
مگالوسارید

خوش‌خمیده

مگالوسارید

Duriavenator

مگالوسور

Torvosaurus

مگالوسارید

آفریقاشکارچی

Dubreuillosaurus

ماگنوسور

لشانسور

پیوتوسور

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش