جاده آپیا یا ویا آپیا (به لاتین: Via Appia) نام جاده‌ای مهم در جمهوری روم بود که شهر رم را به بریندیسی در ناحیه پولیا متصل می‌کرد. عرض این ج‍اده که حدود ۵ ت‍ا ۶ متر ب‍ود، ب‍ا سنگ‌ه‍ای آذرین سنگ‌فرش شده ب‍ود.[۱]

باقی‌مانده جاده آپیا در حوالی رم.

نام‌گذاری

ویرایش

جاده آپیا توسط یکی از کنسول‌های جمهوری روم به نام آپی‍وس کلودیوس کایکوس در سال ۳۱۲ پیش از میلاد، ساخته شد.[۲]

در تاریخ

ویرایش

در سال ۷۱ پیش از میلاد، کراسوس شورش بردگان به رهبری اسپارتاکوس را به شدت سرکوب کرد و جاده آپیا را با جنازه‌های به‌صلیب‌کشیده‌شده ۵ تا ۶ هزار برده علامت‌گذاری کرد.[۳]

در کتاب مقدس

ویرایش

در کتاب مقدس[۴] به سفر پ‍ولُس از طریق ویا آپیا از شه‍ر بن‍دری پ‍وتیول‍ی واقع در خلیج ناپل به سوی رم اشاره شده است.[۱]

پانویس

ویرایش
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ آی‍ا م‍ی‌دانستید که، کتابخانه آنلاین نشریات شاهدان یَهُوَه
  2. "Appian Way" in Chambers's Encyclopædia. London: George Newnes, 1961, Vol. 1, p. 490.
  3. چرا در سوریه از مجازات به‌صلیب‌کشیدن استفاده می‌شود؟، بی‌بی‌سی فارسی
  4. اعم‍ال ۲۸:۱۳-۱۶