باز کردن منو اصلی

شاهدان یَهُوَه یکی از شاخه‌های مسیحیت است که یکتاپرست هستند.

شاهدان یَهُوَه، مردمی از صدها فرهنگ و زبان مختلف با پیشینه‌های گوناگون هستند که اهداف مشترکی در زندگیشان، آن‌ها را متحد ساخته‌است. هدف اصلی آن‌ها ستایش یَهُوَه خدا، خدای کتاب مقدّس و آفریدگار عالم است. به علاوه، آن‌ها نهایت سعی خود را می‌کنند که در زندگیشان عیسی مسیح را سرمشق قرار دهند و مسیحی خوانده می‌شوند زیرا پیرو راه عیسی هستند. هر یک از 'شاهدان یَهُوَه' داوطلبانه وقت صرف می‌کنند تا مردم را با کلام خدا و پادشاهی او آشنا کنند و خبر خوش را بشارت دهند. آن‌ها شاهد یَهُوَه خوانده می‌شوند، زیرا در مورد یهوه خدا با مردم صحبت می‌کنند.[۱]

بنا بر بشارت این گروه، نام شاهدان یَهُوَه نشان دهنده این است که آن‌ها در خصوص یَهُوَه شهادت می‌دهند. یَهُوَه کیست؟ در کتاب مقدّس خدای قادر مطلق خود را یَهُوَه خوانده‌است.

این نامی اختصاصی و ویژه‌است و مانند خدا (الوهیم) یا خداوند (ادونای) فقط یک لقب نمی‌باشد. بطور کلّی، در طول تاریخ هر کسی را که به جلال خدا شهادت داده‌است می‌توان شاهد وی خواند.[۲]

بنابراین، وقتی کتاب مقدّس از مردان وفادار متعددی که اولین آن‌ها هابیل است نام می‌برد، ایشان را «اَبر شاهدان» می‌خواند.[۳] از افراد برجسته‌ای همچون نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، داود و موسی به عنوان شاهدان خدا، آری به عنوان شاهدان یَهُوَه، یاد شده‌است. عیسی مسیح «شاهد امین و صدیق» خوانده شده‌است.[۴]

شاهدان یهوه، دارای یک هیئت اداره‌کننده [۵] می‌باشند که گروهی کوچک از مسیحیان بالغ می‌باشند و شاهدان یَهُوَه را در سراسر دنیا هدایت می‌کنند.‏ مسئولیت‌های هیئت اداره‌کننده را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد:

 1. آنان بر تهیهٔ تعالیم کتاب مقدّس نظارت دارند،‏ تعالیمی که از طریق نشریات،‏ جلسات و مدارس شاهدان یَهُوَه فراهم می‌شود.‏—‏لوقا ۱۲:‏۴۲‏.
 2. آنان بر فعالیت جهانی شاهدان یَهُوَه نظارت دارند.‏ این کار شامل هدایت موعظهٔ عمومی و نحوهٔ استفاده از اعانات می‌شود‏.

همچنین بیش از ۱۰۰ دفتر شعبه در دنیا وجود دارد که به آنها بیت ئیل [۶] (نامی عبری و به مفهوم «خانهٔ خدا» است) گفته میشود. افراد داوطلب، در این مکان‌ها نشریه‌های کتاب مقدس را که توسط هیئت اداره کننده تهیه شده، ترجمه، چاپ و ارسال می‌نمایند. همچنین از این دفاتر، راهنمایی‌ها و دستورهایی در جهت سازماندهی کار موعظه به جماعات، ابلاغ می‌گردد.
شاهدان یهوه دو بار در هفته به جهت آموزش خدمت موعظه و فراگیری تعالیم کتاب مقدس، در یک‌جا جمع می‌شوند. این برنامه بصورت یکپارچه و در کل دنیا و به زبانهای مختلف برگزار میشود.
همچنین کنگره ها و مجمع هایی نیز به زبانهای مختلف، در سراسر دنیا برگزار میشود که تعمید شاگردان جدید، بخشی معمول و همیشگی از برنامه هر مجمع یا کنگره است.[۷]
شاهدان یهوه به هیچوجه به مسائل سیاسی کشورها و جهان توجه نشان نداده و در رای گیریها و همچنین جنگها شرکت نمیکنند و حتی از آموزش نظامی و شرکت در دوره های سربازی امتناع میکنند، زیرا بر طبق تعالیم کتاب مقدس، تنها راه برقراری صلح واقعی در جهان را در گرو برقراری حکومت یهوه خدا بر انسانها میدانند.
شاهدان یهوه تفاوت خود را با دیگر شاخه‌های مسیحیت در موارد زیر می‌دانند:

 1. به تثلیث عقیده ندارند.
  1. کسی که می‌خواهد شاهد یَهُوَه شود و تعمید یابد. باید برتری پدر یعنی یَهُوَه را و مقام و اختیار پسر یعنی عیسی را تشخیص دهد.
 2. به روح فنا ناپذیر اعتقاد ندارند.
 3. معتقد به رستاخیز به معنی بازگشت مردگان به زمینی که به بهشت تبدیل خواهد شد هستند.
 4. اعتقادی به سرنوشت محتوم ندارند.
 5. طبقه روحانی ندارند.
 6. از بکار بردن مجسمه، صلیب و مانند آن دوری می‌کنند. (این سازه‌ها را بت می‌دانند)
 7. معتقد به پایان قریب‌الوقوع دنیای کنونی هستند.

پانویسویرایش

منابعویرایش