جاده ۹۴ جاده‌ای در جنوب ایران است که از چغادک در استان بوشهر شروع، و پس از عبور از شهرهای اهرم، فراشبند، فیروزآباد، قیر، لار و بندرعباس، به دوراهی میناب در بزرگراه بندرعباس-میناب، منتهی و به جاده ۹۱ وصل می‌گردد.


جاده ۹۴
اطلاعات مسیر
طول۹۰۵ کیلومتر (۵۶۲ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
ازچغادک، استان بوشهر
جاده ۹۶ (ایران)
  جاده ۹۶ (ایران)
جاده ۶۵ (ایران)
جاده ۶۷ (ایران)
جاده ۷۱ (ایران)
بهدوراهی میناب، استان هرمزگان
جاده ۹۱ (ایران)
موقعیت
استان‌هااستان بوشهر، استان فارس، استان هرمزگان
شهرهای بزرگاهرم، استان بوشهر
فراشبند، استان فارس
فیروزآباد، استان فارس
خنج، استان فارس
لار، استان فارس
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها