باز کردن منو اصلی

جاده ۹۴ جاده‌ای در جنوب ایران است که از چغادک در استان بوشهر شروع، و پس از عبور از شهرهای اهرم، فراشبند، فیروزآباد، قیر، لار و بندرعباس، به دوراهی میناب در بزرگراه بندرعباس-میناب، منتهی و به جاده ۹۱ وصل می‌گردد.

اطلاعات مسیر
طول: ۹۰۵ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: چغادک، استان بوشهر
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad96.png جاده ۹۶ (ایران)
  Road96.png جاده ۹۶ (ایران)
Road65.png جاده ۶۵ (ایران)
Road67.png جاده ۶۷ (ایران)
Road71.png جاده ۷۱ (ایران)
به: دوراهی میناب، استان هرمزگان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad91.png جاده ۹۱ (ایران)
موقعیت
استان‌ها: استان بوشهر، استان فارس، استان هرمزگان
شهرستان‌ها: اهرم، استان بوشهر
فراشبند، استان فارس
فیروزآباد، استان فارس
خنج، استان فارس
لار، استان فارس
بندرعباس،استان هرمزگان
میناب،استان هرمزگان
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها