جعفرخان زند

هفتمین فرمانروای دودمان زند ایران
(تغییرمسیر از جعفر خان زند)

میرزا جعفر خان پسر صادق‌خان زند[نیازمند منبع] و پدر لطفعلی‌خان زند،[نیازمند منبع] یکی از فرمانروایان زندیان بود. او همچنین برادر مادری علیمراد خان زند بود و به همین دلیل بر خلاف پدر و دیگر برادرانش کشته نشد.

میرزا جعفر
Ja`far Khan.png
حضور در مجلس دربار
شاه ایران
سلطنتربیع‌الثانی ۱۱۹۹ - پنجشنبه ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۲۰۳ ه‍.ق
پیشینعلیمرادخان زند
جانشینصیدمرادخان زند
زادهملایر
آرامگاه
فرزند(ان)لطفعلی خان[نیازمند منبع]
مریم بیگم (همسر فتحعلی شاه)
خوش‌رو خان
عباس‌قلی خان
نجفعلی خان
نام کامل
میرزا جعفرخان زند
دودمانزندیان
پدرصادق‌خان زند
مادرمهدی‌علیا خانم

بعد از مرگ علیمراد خان به تخت نشست. او چندی فرمانرویی بخش‌های کوچکی از ایران مرکزی و جنوبی را در دست داشت و سرانجام در جنگ قدرت میان دودمان طایفه زند در شیراز و در حالی که بر بستر بیماری بود کشته شد. او را ترسو خوانده‌اند.

پس از آنکه جعفرخان توانست در بصره بر اوضاع مسلط شود انگلیسی‌ها تجارتخانه خودشان را به آن جا منتقل کردند. جعفر خان فرمانی برای امنیت و اطمینان انگلیسی‌ها به منظور تجارت در ایران در تاریخ ۸ ربیع‌الثانی ۱۲۰۲ قمری مطابق با ۱۸ ژانویه ۱۷۸۸ میلادی صادر کرد.[۱]

مرگ

در ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۲۰۳ ه‍.ق عده‌ای از مخالفانش از جمله صیدمراد خان زند، عموزادهٔ علیمراد خان، شبانه بر سرش ریختند و او را کشتند و سرش را از دیوار ارگ شیراز به زیر انداختند.

تبارنامه

منابع

  1. محمود محمود. تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن نوزدهم. چاپ چهارم ۱۳۵۳

پیوند به بیرون

جعفرخان زند
پادشاهی ایران
پیشین:
علیمرادخان زند
حاکم ایران
۱۱۶۴ – ۱۱۶۷ خورشیدی
پسین:
صیدمرادخان زند