جعفرخان زند

هفتمین فرمانروای دودمان زند ایران
(تغییرمسیر از جعفر خان زند)

جعفرخان زند (درگذشته ۲۵ ربیع الثانی ۱۲۰۳ قمری)، پسر صادق‌خان زند و پدر لطفعلی‌خان زند، و هفتمین پادشاه زندیه بود. او همچنین برادر مادری علیمراد خان زند بود و به همین دلیل بر خلاف پدر و دیگر برادرانش کشته شد.

Shir & Khorshid1.svg جعفرخان زند Shir & Khorshid1.svg
Ja`far Khan.png
جعفرخان زند
شاه ایران
سلطنتربیع‌الثانی ۱۱۹۹ - پنجشنبه ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۲۰۳ ه‍.ق
تاج‌گذاری۱۱۹۹ هجری قمری
پیشینعلیمرادخان زند
جانشینصیدمرادخان زند
زادهملایر
درگذشته۲۵ ربیع الثانی ۱۲۰۳ قمری
شیراز
آرامگاه
فرزند(ان)لطفعلی خان
مریم بیگم (همسر فتحعلی شاه)
خوش‌رو خان
عباس‌قلی خان
نجفعلی خان
نام کامل
محمد جعفرخان زند
دودمانزندیان
پدرصادق‌خان زند
مادرمهدعلیا خانم
دین و مذهباسلام، شیعه دوازده‌امامی

جعفر خان بعد از مرگ علیمرادخان زند به تخت نشست. او چندی فرمانروایی بخش‌های کوچکی از ایران مرکزی و جنوبی را در دست داشت و سرانجام در جنگ قدرت میان دودمان طایفه زند در شیراز و در حالی که بر بستر بیماری بود کشته شد. او را ترسو خوانده‌اند.[۱]

پس از آنکه جعفرخان توانست در بصره بر اوضاع مسلط شود انگلیسی‌ها تجارتخانه خودشان را به آن جا منتقل کردند. جعفر خان فرمانی برای امنیت و اطمینان انگلیسی‌ها به منظور تجارت در ایران در تاریخ ۸ ربیع‌الثانی ۱۲۰۲ قمری مطابق با ۱۸ ژانویه ۱۷۸۸ میلادی صادر کرد.[۲]

سفارت جعفرخانویرایش

جعفرخان هنگامی‌ که عنوان وزیر اعظم کریم‌خان‌زند را داشت با هیئتی از اصفهان به بهار عازم شد. طبق اسناد پایتخت زندیه در زمان علی‌مرادخان از شیراز به اصفهان انتقال یافته در زمان وزارت میرزا جعفرخان نیز پایتخت دودمان زند شهر اصفهان بود. مسافتی که میرزا جعفرخان از اصفهان تا بهار طی کرده بود ۱۲ روز بود و مدتی هم در آنجا توقف داشته تا رضا بهاری را که آوازه او سر زبان‌ها افتاده بود با خویش به اصفهان ببرد. چون رضا علاوه بر تحصیل علوم فلسفه و شاعری، در سن ۱۵ سالگی مفسّر قرآن شده بود به همین سبب شهرتش تا دربار کریم‌خان رسیده بود.

مرگویرایش

پس از ناکامی جعفرخان در تصرف اصفهان و در غیاب لطفعلی‌خان که برای سرکوب طوایف لار در آن نواحی به‌سر می‌برد، جمعی از زندانیان جعفرخان از جمله حاجی علیقلی‌خان، صید مرادخان و برادرانش و پسران علی مرادخان با استفاده از فرصت و بیماری جعفرخان،در ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۲۰۳ ه‍.ق توطئه‌ای درچیده، به سرای او در ارگ یورش آوردند. گرچه جعفرخان به‌مقابله پرداخت، اما سرانجام کشته شد و سرش را از فراز ارگ شیراز به زیر انداختند.[۳]

تبارنامهویرایش

منابعویرایش

  1. محمد صادق نامی اصفهانی، تاریخ گیتی گشا، چاپ چهارم ۱۳۹۰
  2. محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن نوزدهم، چاپ چهارم ۱۳۵۳
  3. پناهی سمنانی،کریم خان زند، چاپ دوم ۱۳۷۵

پیوند به بیرونویرایش

جعفرخان زند
پادشاهی ایران
پیشین:
علیمرادخان زند
حاکم ایران
۱۱۶۴ – ۱۱۶۷ خورشیدی
پسین:
صیدمرادخان زند