باز کردن منو اصلی

خفر نام موارد زیر است:

  • خفر (سمیرم) روستایی در نزدیکی شهر سمیرم در استان اصفهان
  • خفر (نطنز) روستایی در نزدیکی شهر نطنز در استان اصفهان
  • بخش خفر بخشی از شهرستان جهرم در استان فارس