وو یا ووی شرقی یا سون وو نام یکی از سه دولت نیرومندی است که در دوره سه امپراتوری (۲۲۰–۲۸۰ میلادی) در چین برقرار بود. نام وو برگرفته از نام تاریخی دلتای رود یانگ تسه -وو- بود. این پادشاهی در درازای حیاتش بر بسیاری از سرزمین‌های شرقی چین چیره‌بود. این امپراتوری توسط جین از بین رفت.

وو

۲۲۹–۲۸۰ (میلادی)
قلمرو پادشاهی وو با رنگ سبز تیره نشان داده شده‌است..
پایتخت
زبان‌(ها) چینی باستان
دین تائوئیسم، کنفسیوس‌گرایی، دین سنتی چین
دولت پادشاهی مطلقه
امپراتور
 - ۲۲۹–۲۵۲ سون کوان
 - ۲۵۲–۲۵۸ سون لیانگ
 - ۲۵۸–۲۶۴ سون شیو
 - ۲۶۴–۲۸۰ سون خائو
دوره تاریخی دوره سه امپراتوری
 - تأسیس ۲۲۹
 - گشودن وو به دست جین ۲۸۰ (میلادی)
یکای پول سکه‌های باستانی چینی، چیان
امروزه بخشی از  China
 Vietnam

فهرست فرمانروایانویرایش

حاکمان ووی شرقی
پرتره نام معبد نام پسامرگ نام شخصی دوران نسبت خانوادگی
  شیزو

始祖

امپراتور وولیه سون جیاننامشخص نخستین حاکم ووی شرقی
  نامشخص شاهپور هوان چانگشا سون که نامشخص پسر سون جیان
  تایزو

太祖

امپراتور دا سون کوان ۲۲۲ تا ۲۵۲ پسر سون جیان
نامشخص نامشخص سون لیانگ ۲۵۲ تا ۲۵۸ پسر سون کوان
نامشخص امپراتور جینگ سون شیو ۲۵۸ تا ۲۶۴ پسر سون کوان
نامشخص امپراتور ون سون هه نامشخص پسر سون کوان
  نامشخص امپراتور مو سون هائو ۲۶۴ تا ۲۸۰ پسر سون هه

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش