دیگرخزنده‌واران

دیگرخزنده‌واران (نام علمی: Allosauroidea) نام یک بالاخانواده از فروراسته گوشت‌خزندگان است.

دیگرخزنده‌واران
Allosaurus skull SDNHM.jpg
دیگرخزنده‌واران، Allosauroidea
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
فروراسته: گوشت‌خزندگان
Allosauroidea

Metriacanthosauridae

Allosauria

دیگرخزندگان

Carcharodontosauria

نوشکارچیان

تیزدندان‌خزندگان

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش