باز کردن منو اصلی

رابطه صمیمانه به رابطهٔ بین‌فردی گفته می‌شود که متضمن صمیمیت عاطفی یا فیزیکی باشد. پنج مؤلفه شناخت، توجه، وابستگی دوطرفه، تقابل و تعهد در ایجاد رابطهٔ صمیمانه مؤثرند.در این بین دو طرفه بودن و تعهد از دیگر مولفه ها مهمتر هستند.رعایت این پنج مولفه پایه و اساس ایجاد یک رابطه است.[۱]

منابعویرایش