ارتباط عاشقانه

(تغییرمسیر از رابطه عاشقانه)

رابطه صمیمانه به رابطهٔ بین‌فردی گفته می‌شود که متضمن صمیمیت عاطفی یا فیزیکی باشد. پنج مؤلفه شناخت، توجه، وابستگی دوطرفه، تقابل و تعهد در ایجاد رابطهٔ صمیمانه مؤثرند. در این بین دو طرفه بودن و تعهد از دیگر مولفه‌ها مهمتر هستند.رعایت این پنج مولفه پایه و اساس ایجاد یک رابطه است باشند.[۱]

منابعویرایش