باز کردن منو اصلی

رابطه صمیمانه به رابطه بین‌فردی گفته می‌شود که متضمن صمیمیت عاطفی یا فیزیکی باشد. شش مؤلفه شناخت، توجه، وابستگی دوطرفه، تقابل، اعتماد و تعهد در ایجاد رابطه صمیمانه مؤثرند.[۱]

منابعویرایش