باز کردن منو اصلی

رده:اعدام‌شدگان به حکم خلخالی

کسانی که بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران به حکم صادق خلخالی اعدام شدند.