راست‌روده

(تغییرمسیر از رکتوم)

راست‌روده یا رِکتوم (به انگلیسی: rectum) قسمت انتهایی روده بزرگ در انسان است. قبل از این قسمت خم‌روده (کولون سیگموئید) و بعد از این قسمت مقعد قرار دارد. نقطه شروع آن در سومین مهره استخوان خاجی (ساکرال) است. طول این مجرا ۱۲ سانتی متر است. بخش زیرین راست‌روده گشاد می‌شود و آمپول راست روده‌ای نام دارد.

راست‌روده
Retto(anatomia).png
روده بزرگ انسان و راست‌روده (به رنگ قرمز) در آن
Anorectum-en.svg
جزئیات
ساخته ازHindgut
سرخرگ‌هاsuperior rectal artery (first two-thirds of rectum), middle rectal artery (last third of rectum)
سیاهرگ‌هاsuperior rectal veins, middle rectal veins
عصب‌دهیinferior anal nerves, inferior mesenteric ganglia[۱]
لنفinferior mesenteric lymph nodes, pararectal lymph nodes, internal iliac lymph nodes, Deep inguinal lymph nodes
شناسه‌ها
MeSHD012007
TA98A05.7.04.001
TA22998
FMA14544
دستگاه گوارش انسان

ماهیچه‌های این قسمت از روده بزرگ هم مانند بقیه قسمت‌های روده هستند: الیاف طولی در خارج و الیاف حلقوی در داخل قرار دارند.

پیرامونی‌های راست‌روده

سطح قدامی: صفاق یا پریتونئوم فقط در بالا آنرا میپوشاند. در پایین در مرد و زن متفاوت است. در مرد، پریتونئوم بالا رفته و بن بست رکتو وزیکال را می‌سازد. در قسمت پایین آن پروستات و مجاری دفرنس Ductus defrens، بخش انتهایی میزنای و سمینال وزیکل مجاورت دارد. در زن، پریتونئوم بالا رفته و بن‌بست دوگلاس (رکتو اوترین) را میسازد. در قسمت قدامی و تحتانی با سطح خلفی مهبل تماس دارد. سطح خلفی: اصولاً با استخوان خاجی تماس دارد.

بیماری‌های راست‌روده

بیماری‌های کولورکتال اصولاً با هم مورد بررسی قرار می‌گیرند. بیماری‌های عمدهٔ این قسمت از دیدگاه جراحی از این قرارند: تومورهای خوش‌خیم و بدخیم کولورکتال، بیماری دیورتیکولار، آنژیودیسپلازی، IBD، کولیت سودوممبرانوس (کولیت به‌دلیل آنتی‌بیوتیک)، کولیت ایسکمیک، پیچ‌خوردگی روده (Volvulus)، عدم کارآیی آنورکتوم، بیماری‌های خوش‌خیم آنورکتال. *[۱]

منابع

  • الهی، بهرام. آناتومی تنه. تهران: حسینی، ۱۳۶۵.
  • Jarrel,Bruce;Carabasi,Anthony. Surgery.USA:Lippincott Williams & Wilkins, 2000