ر بمل ماژور

ر بمل ماژور (انگلیسی: D-flat major) با مخفف (♭D) تنالیته‌ای است بر پایه نت ر بمل و فواصل آن بر اساس گام ماژور است.

ر بمل ماژور
گام نسبیسی بمل مینور
گام موازیر بمل مینور
گام نمایانلا بمل ماژور
گام زیرنمایانسل بمل ماژور
مترادفدو دیز ماژور
مرکب از نت‌های
ر بمل، می بمل، فا، سل بمل، لا بمل، سی بمل، دو، ر بمل

تعریف

گام ر بمل ماژور شامل نت‌های : ر بمل، می بمل، فا، سل بمل، لا بمل، سی بمل و دو است. این گام دارای پنج علامت بمل در سرکلید است. گام ر بمل ماژور:

 

مینور نسبی آن سی بمل مینور و گام موازی آن ر بمل مینور است.

آثار در لابمل ماژور

منابع

پیوند به بیرون