ر بمل ماژور (انگلیسی: D-flat major) با مخفف (♭D) تنالیته ایست بر پایه نت «ر بمل» و فواصل آن بر اساس گام ماژور است.

ر بمل ماژور
گام نسبیسی بمل مینور
گام موازیر بمل مینور
گام نمایانلا بمل ماژور
گام زیرنمایانسل بمل ماژور
مترادفدو دیز ماژور
مرکب از نت‌های
ر بمل، می بمل، فا، سل بمل، لا بمل، سی بمل، دو، ر بمل

تعریفویرایش

گام ر بمل ماژور شامل نت‌های : ر بمل، می بمل، فا، سل بمل، لا بمل، سی بمل و دو است. این گام دارای پنج علامت «بمل» در «سرکلید» است.

گام ر بمل ماژور:

 

مینور نسبی آن «سی بمل مینور» و تنالیتهٔ موازی آن «ر بمل مینور» است.

آثار در لابمل ماژورویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش