سی بمل مینور (انگلیسی: B-flat minor) با مخفف (B♭m) یک گام مینور بر پایهٔ نت سی بمل است.

سی بمل مینور
گام نسبیر بمل ماژور
گام موازیسی بمل ماژور
نمایانفا مینور
زیرنمایانمی بمل مینور
مترادفلا دیز مینور
مرکب از نت‌های
سی بمل، دو، ر بمل، می بمل، فا، سل بمل، لا بمل

تعریف

ویرایش

گام سی بمل مینور بر سه نوع : مینور تئوریک (طبیعی)، مینور هارمونیک و مینور ملودیک استوار است و گام بزرگ نسبی آن، ر بمل ماژور است و دارای پنج علامت بمل در سرکلید است.

 
  • در گام سی بمل مینور هماهنگ (یا سی بمل مینور هارمونیک)، نت «لا بمل» نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر می‌کند.
 
  • در صورتی که درجات ششم و هفتم در حالت بالا رونده نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر کند و در حالت پایین رونده به حالت اصلی خود برگردد، سی بمل مینور نغمگی (یا سی بمل مینور ملودیک) است.
 

آثار در سی بمل مینور

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش