می بمل (انگلیسی: E-flat) با مخفف (♭E) یک نت از نت‌های موسیقی است که نیم پرده دیاتونیک بالاتر از «ر» و نیم پرده کروماتیک پایین‌تر از «می» صدا می‌دهد. «می بمل» نت مترادف «ر دیز» محسوب می‌شود. یک «می بمل» وسط یا (۴♭E) بر اساس زیروبمی، فرکانسی معادل (۳۱۱٫۱۲۷ هرتز) را داراست.

نت می بمل

گام ویرایش

گام‌ها بر پایه نت «می بمل» عبارتند از:

  • می بمل ماژور : می بمل، فا، سل، لا بمل، سی بمل، دو، ر، می بمل.
  • می بمل مینور تئوریک : می بمل، فا، سل بمل، لا بمل، سی بمل، دو بمل، ر بمل، می بمل.
  • می بمل مینور هارمونیک : می بمل، فا، سل بمل، لا بمل، سی بمل، دو بمل، ر، می بمل.
  • می بمل مینور ملودیک بالا رونده : می بمل، فا، سل بمل، لا بمل، سی بمل، دو، ر، می بمل.
  • می بمل مینور ملودیک پائین رونده : می بمل، ر بمل، دو بمل، سی بمل، لا بمل، سل بمل، فا، می بمل.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش


 
نت‌های موسیقی
سی دیز / دو  · دو دیز / ر بمل  · ر  · ر دیز / می بمل  · می / فا بمل  · می دیز / فا  · سل  · سل دیز / لا بمل  · لا  · لا دیز / سی بمل  · سی / دو بمل