سازماندهی زیستی

سازماندهی زیستی یا سلسله مراتب حیات دسته‌بندی ساختارهای پیچیده زیستی و سامانههای تشکیل‌دهنده حیات به شکل فروکاهنده است.[۱] سلسله مراتب سنتی به شکلی که در پایین آمده از سلول (در پایین‌ترین سطح) آغاز شده و به زیست‌کره ختم می‌شود. سطوح بالاتر معمولاً سازماندهی بوم‌شناختی را تشکیل می‌دهند.

آب‌سنگ مرجانی نمونه‌ای از اکوسیستم دریایی است.

سطوح ویرایش

ترتیب معمول سازماندهی زیستی از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح از قرار زیر است:[۱]

 • اتم
 • ملکول، گروهی از اتم‌ها
 • اندامک، گروهی از ملکول‌های زیستی
 • سلول، واحد پایه تمام حیات و گروه‌بندی اندامک‌ها
 • بافت، گروهی از سلول‌ها
 • اندام، گروه کارایی از بافت‌ها
 • دستگاه، گروه کارایی از اندام‌ها
 • جاندار، مجموعه ای از دستگاه‌ها جانداری مثل انسان را تشکلیل می‌دهند
 • جمعیت، گروهی از اندامگان متعلق به یک گونه
 • اجتماع، یک اجتماع یا گروه جمعیتی دارای خصوصیات مشترک
 • بوم سازگان، گروه‌بندی تمام اندامگان‌ها از دامنه‌های مختلف زیستی با توجه به محیط فیزیکی (غیر زنده) پیرامون‌شان
 • زیست‌کره، مجموع بوم سازگان با هم

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 • Solomon, Eldra P.; Berg, Linda R.; Martin, Diana W. (2002), Biology (6th ed.), Brooks/Cole, ISBN 0-534-39175-3, LCCN 2001095366

پیوند به بیرون ویرایش