سلطان محمود میرزا

سلطان محمود میرزا (۸۳۲ تا دی ۸۷۳ خورشیدی)، یک شاهزاده تیموری و فرمانروای فرارود به‌مدت ۱ سال و پسر ابوسعید گورکان بود.

سلطان محمود میرزا
دوران۸۷۲ - ۸۷۳ خورشیدی
تاجگذاری۸۷۲ هجری خورشیدی
زادروز۸۳۲ هجری خورشیدی
زادگاهسمرقند، امپراتوری تیموری (امروزه در ازبکستان قرار دارد)
درگذشتدی ۸۷۳ هجری خورشیدی
محل درگذشتسمرقند، امپراتوری تیموری (امروزه در ازبکستان قرار دارد)
پیش ازسلطان بای‌سنقر میرزا
پس ازسلطان احمد میرزا
همسر
 • خانزاده بیگم
 • پاشا بیگم
 • خانزاده بیگم
 • سلطان نگار خانم
 • زهره بیگی آغا
 • و دوهمسر با نام نامشخص
دودمانTimurid.svg تیموریان
پدرابوسعید میرزا
فرزندان
 • سلطان مسعود میرزا
 • بایسنقر سلطان میرزا
 • میرزا سلطان علی
 • سلطان حسین میرزا
 • سلطان ویس میرزا
 • خانزاده بیگم
 • آق بیگم
 • آی بیگم
 • بگا بیگم
 • زینب سلطان بیگم
 • مخدوم سلطان بیگم
 • رجب سلطان بیگم
 • محب سلطان بیگم
 • و دو دختر با نام نامشخص
دیناسلام، حنفی

زندگی‌نامهویرایش

پدرش در سال ۸۳۸ خورشیدی به حاکمیت حصار و تِرمِز گماشته شد، اما حسین بایقرا با وی دو نبرد بزرگ کرد: در استرآباد جایی که شکست خورد و در چیکمن (سارای) نزدیک اندی‌خود که بازهم شکست خورد. برادر سلطان محمود، عمر شیخ میرزای دوم، صاحب فرزندی به نام بابور می‌شود که دودمان گورکانیان هند را بنیان می‌نهد.

مرگویرایش

سلطان محمود در دی ماه سال ۸۷۳ خورشیدی درگذشت. پسرش میرزا بای‌سونکَر (همان بای‌سنقر) جانشین وی در فرارود شد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش