سومِ آکورد (انگلیسی: Third) در موسیقی، درجه سومِ یک آکورد یا گام است. فاصله «سومِ آکورد» از نت پایه محاسبه می‌شود مانند:

«سوم آکورد» در دو ماژور
معکوس سوم آکورد در دو ماژور

سومِ آکورد در «معکوس اول» در بخش بم قرار می‌گیرد.

دهم

دهم
معکوسششم بزرگ و ششم کوچک
نام
مخففM3 و m3
اندازه
نیم‌پرده‌ها(مینور ۱۵) (ماژور ۱۶)
سنت
اعتدال مساوی(مینور ۱۵۰۰٫۰) (ماژور ۱۶۰۰٫۰)

دهم (انگلیسی: Tenth) فاصله‌ای در موسیقی کلاسیک است که از ترکیب یک اکتاو و یک «فاصله سوم» به وجود می‌آید. از آنجایی که تنها هفت «درجه» در مقیاس گام دیاتونیک وجود دارد، فاصلۀ دهم ترکیبی از سوم میانی شناخته می‌شود و فاصله‌ای مطبوع است.

دهم بزرگ

فاصلۀ «دهم بزرگ» از ترکیبِ یک اکتاو و یک سوم بزرگ به وجود می‌آید و معکوس آن ششم کوچک است. دارای ۱۶ نیم پرده (یک اکتاو و ۴ نیم پرده) است و فاصلۀ آن در اعتدال مساوی از نت پایه، ۱۶۰۰ سنت است.

دهم کوچک

فاصلۀ «دهم کوچک» از ترکیبِ یک اکتاو و یک سوم کوچک به وجود می‌آید و معکوس آن ششم بزرگ است. دارای ۱۵ نیم پرده (یک اکتاو و سه نیم پرده) است و فاصلۀ آن در اعتدال مساوی از نت پایه، ۱۵۰۰ سنت است.

 
فاصله دهم بزرگ از نت دو   بشنوید
 
فاصله دهم کوچک از نت دو   بشنوید

جستارهای وابسته

منابع