اسحاق

شخصیتی در ادیان ابراهیمی

اِسحاق (عبری: יִצְחָק، به معنی او می‌خندد)، تنها فرزند ابراهیم از سارا و همچنین برادر اسماعیل است که بر اساس کتاب پیدایش تورات، هنگامی که ابراهیم ۱۰۰ ساله و سارا ۹۰ ساله بود، به دنیا آمد.[۱]

اسحاق
Isaac a Lover of Peace.jpg
اسحاق در حال حفر چاه (تصویرسازی از کتاب مقدس)
پیامبر و قدیس
محترم شمرده‌شده دریهودیت
مسیحیت
اسلام
تاثیر گذاشته بریعقوب، بنی اسرائیل، یهودیان،مسیحیان،مسلمانان
تاثیرگرفته ازابراهیم
فرشته خدا، ابراهیم را از قربانی کردن اسحاق بازمی‌دارد.

در تورات آمده که خداوند به ابراهیم گفته:و واقع شد بعد از این وقایع، که خدا ابراهیم را امتحان کرده، بدو گفت: «ای ابراهیم!» عرض کرد: «لبیک.» گفت: «اکنون پسرخود را، که یگانه توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو، و او رادر آنجا، بر یکی از کوه‌هایی که به تو نشان می‌دهم، برای قربانی سوختنی بگذران.» [۲]

اسحاق به دستور پدرش ابراهیم و با همراهی خدمتکار او به میانرودان (که در آن زمان از بازماندگان طوفان نوح بودند) رفت و با ربه‌کا (به عربی: رفقه) ازدواج کرد.[۳] پسران او یعقوب و عیسو بودند. در قرآن، از اسحاق به‌عنوان «نبی» (پیامبر) یاد شده‌است.[۴][۵] همچنین خدا وعده نیل تا فرات را به عنوان سرزمین موعود در تورات به فرزندان ابراهیم، یعنی بنی اسماعیل (عربها) و بنی اسحاق (بنی اسرائیل و یهود) داده‌است: «در آن روز، خداوند با ابراهیم عهد بست و گفت: این زمین را از نهر مصر (نیل) تا به نهر عظیم، یعنی نهر فرات، به نسل تو بخشیده‌ام.»[۶] همیشه در یادها باشد که اسحاق پیامبر خدا است.

در کتاب مقدس تورات

و واقع شد بعد از این وقایع، که خدا ابراهیم را امتحان کرده، بدو گفت: «ای ابراهیم!» عرض کرد: «لبیک.» گفت: «اکنون پسرخود را، که یگانه توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو، و او رادر آنجا، بر یکی از کوه‌هایی که به تو نشان می‌دهم، برای قربانی سوختنی بگذران.»[۷]

اسحاق درقرآن

[۸]

پانویس

  1. پیدایش ۲۱:۵
  2. پیدایش 22: 1-2
  3. پیدایش 24
  4. قرآن 21:73
  5. قرآن 19:49
  6. پیدایش 15:18
  7. پیدایش ۲۲:۱‭-2 POV-FAS https://bible.com/bible/136/gen.22.1-2.POV-FAS
  8. 132تا140بقره-84ال عمران-84انعام-71هود-39ابراهیم-49مریم-72انبیا-112و113صافات-45تا47ص

منابع