فهرست شهرداران تهران

(تغییرمسیر از شهردار تهران)

این نوشتار فهرست شهرداران تهران است.

شهردار تهران
نشان‌وارهٔ رسمی شهرداری تهران
متصدی کنونی
علیرضا زاکانی

از ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
شهرداری تهران
اقامت‌گاهخیابان بهشت
جایگاهتهران، ایران
نامزدکنندهشورای اسلامی شهر تهران[۱]
گمارندهوزیر کشور[۱]
مدت دوره۴ سال[۱]
بنیادگذاری۱۲ خرداد ۱۲۸۶ (۱۱۷ سال پیش)
نخستین دارندهخلیل ثقفی (از ۱۲۸۹)
وبگاه

پیشینه

در خصوص تاریخ دقیق تأسیس شهرداری تهران و نیز اولین شهردار تهران، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. از آغازین روزهای این تشکیلات، افراد زیادی مصدر امور احتسابیه بوده‌اند، نظیر کنت دومونت فرت، لطفعلی خان اردلان ،محمدحسن اعتمادالسلطنه، میرزا آقا اصفهانی، مختارالسلطنه و… اعتماد السلطنه در سوم صفر ۱۲۹۹ قمری، درباره حوزه مسئولیتش در احتسابیه تهران می‌نویسد: «... به واسطه کثافات خیابان‌ها، ناصرالدین‌شاه مرا معزول گردانید.»[۲]

فهرست

پادشاهی مشروطه

وضعیت
سازمان‌های سیاسی
ر. نام
(دوران زندگی)
نگاره آغاز تصدی پایان تصدی گمارنده
محمدمیرزا قاجار
(۱۳۰۷–۱۲۴۴)
کفیل
  خرداد ۱۲۸۶[۳] ۱۲۸۷[۳] وزارت داخله[۳]
عباس‌خان مهندس‌باشی
(۱۳۱۵–؟)
کفیل
  ۱۲۸۷[۳] ۱۲۸۸[۳]
خلیل ثقفی
(۱۳۲۳–۱۲۴۱)
  ۱۲۸۸[۳] ۱۲۸۹[۲]
۱ ۱۲۸۹[۲] ۱۲۹۲[۲] عضدالملک[۲]
۲ ابراهیم‌خان یمین‌السلطنه
(؟–؟)
  ۱۲۹۲[۲] ۱۲۹۹[۲] وزارت داخله[۳]
۳ گاسپار ایپگیان
(۱۳۳۳–۱۲۶۲)
  ۱۳۰۰[۲] ۱۳۰۲[۲] طباطبایی[۳]
کریم بوذرجمهری
(۱۳۳۱–۱۲۶۵)
  آبان ۱۳۰۲[۴] تیر ۱۳۰۹[۴] پهلوی[۴]
۴ تیر ۱۳۰۹[۴] ۲۵ دی ۱۳۱۲[۵]
فضل‌الله بهرامی
(۱۳۴۵–۱۲۷۳)
کفیل
  ۲۵ دی ۱۳۱۲[۵] ۱۳۱۳[۲]
۵ حسین‌قلی هوشمند
(؟–؟)
  ۱۳۱۳[۲] ۱۳۱۷[۲]
تقی خواجه‌نوری
(؟–؟)
کفیل
  ۵ آذر ۱۳۱۷[۶] ۴ دی ۱۳۱۷[۷]
قاسم صور اسرافیل
(۱۳۲۷–۱۲۶۱)
  ۴ دی ۱۳۱۷[۷] ؟
۶ ؟ ۱۳۱۹[۲]
۷ علی‌اصغر فروزان
(۱۳۶۴–۱۲۷۶)
  شهریور ۱۳۱۹[۲] ۲ مهر ۱۳۲۰[۸]
۸ مصطفی‌قلی رام
(۱۳۶۰–۱۲۷۷)
  ۲ مهر ۱۳۲۰[۸] آبان ۱۳۲۰[۲]
(۹) فضل‌الله بهرامی
(۱۳۴۵–۱۲۷۳)
  ۲۴ دی ۱۳۲۰[۹] ۱۹ اسفند ۱۳۲۰
۱۰ سید محمد سجادی
(۱۳۶۶–۱۲۷۷)
  ۱۹ اسفند ۱۳۲۰[۱۰] ۲ بهمن ۱۳۲۱[۱۱]
۱۱ سید مهدی مشیر فاطمی
(۱۳۴۱–۱۲۶۷)
  ۵ اسفند ۱۳۲۱[۱۲] مهر ۱۳۲۲[۲]
(۹) فضل‌الله بهرامی
(۱۳۴۵–۱۲۷۳)
  مهر ۱۳۲۲[۲] ۱۳ بهمن ۱۳۲۲
۱۲ عباسقلی گلشائیان
(۱۳۶۹–۱۲۸۱)
  ۱۳ بهمن ۱۳۲۲[۱۳] مرداد ۱۳۲۳[۲]
۱۳ غلامحسین ابتهاج
(۱۳۴۶–۱۲۷۶)
  مرداد ۱۳۲۳[۲] آذر ۱۳۲۴[۲]
۱۴ سید محمود نریمان
(۱۳۴۰–۱۲۷۲)
  آذر ۱۳۲۴[۲] اسفند ۱۳۲۴[۲]
مهدی مشایخی
(۱۳۶۴–۱۲۸۴)
  ۲۹ اسفند ۱۳۲۴[۱۴] ؟ قوام
۱۵ ؟ مرداد ۱۳۲۶[۲]
۱۶ محمد خلعتبری
(۱۳۴۵–۱۲۶۵)
  مرداد ۱۳۲۶[۲] ۱ بهمن ۱۳۲۶
۱۷ سید حسام‌الدین دولت‌آبادی
(۱۳۶۴–۱۲۸۰)
  ۱ بهمن ۱۳۲۶[۱۵] ۱۳۲۸[۲]
(۱۳) غلامحسین ابتهاج
(۱۳۴۶–۱۲۷۶)
  ۱۳۲۸ ۳۰ بهمن ۱۳۲۸[۱۶]
۱۸ محمد مهران
(۱۳۵۳–۱۲۷۷)
  ۳۰ بهمن ۱۳۲۸[۱۶] تیر ۱۳۲۹[۲]
۱۹ مهدی نامدار
(۱۳۵۳–۱۲۸۰)
  تیر ۱۳۲۹[۲] فروردین ۱۳۳۰[۲] رزم‌آرا[۱۷]
۲۰ ارسلان خلعتبری
(۱۳۵۵–۱۲۸۳)
  فروردین ۱۳۳۰[۲] اردیبهشت ۱۳۳۰[۲]
(۱۸) محمد مهران
(۱۳۵۳–۱۲۷۷)
  اردیبهشت ۱۳۳۰[۲] ۲۷ تیر ۱۳۳۱
۲۱ محمدعلی صفاری
(۱۳۶۶–۱۲۷۷)
  ۲۷ تیر ۱۳۳۱[۱۸] مرداد ۱۳۳۱
۲۲ نصرت‌الله امینی
(۱۳۸۸–۱۲۹۴)
  مرداد ۱۳۳۱[۲] ۱۲ تیر ۱۳۳۲
۲۳ سید محسن نصر
(؟–۱۲۸۴)
  ۱۲ تیر ۱۳۳۲[۱۹] ۵ آذر ۱۳۳۲
(۲۱) محمدعلی صفاری
(۱۳۶۶–۱۲۷۷)
  ۵ آذر ۱۳۳۲[۶] ۴ اردیبهشت ۱۳۳۳[۲۰]
(۱۳) غلامحسین ابتهاج
(۱۳۴۶–۱۲۷۶)
  ۴ اردیبهشت ۱۳۳۳[۲۰] فروردین ۱۳۳۴[۲]
۲۴ نصرت‌الله منتصر
(۱۳۴۲–۱۲۸۰)
  فرودین ۱۳۳۴[۲] آبان ۱۳۳۴[۲]
۲۵ محمود دولو
(؟–۱۲۷۸)
  اردیبهشت ۱۳۳۶[۲] فرودین ۱۳۳۷[۲]
۲۶ موسی مهام
(۱۳۴۳–۱۲۷۵)
  فرودین ۱۳۳۷[۲] آذر ۱۳۳۸[۲]
۲۷ ناصر ذوالفقاری
(؟–۱۲۹۲)
  آذر ۱۳۳۸[۲] آذر ۱۳۳۹[۲]
۲۸ فتح‌الله فرود
(۱۳۶۸–۱۲۸۰)
  آذر ۱۳۳۹[۲] ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۰[۲۱]
(۲۳) سید محسن نصر
(؟–۱۲۸۴)
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۰[۲۱] ۵ خرداد ۱۳۴۱[۲۲] امینی[۲۱]
۲۹ احمد نفیسی
(۱۳۸۳–۱۲۹۹)
  ۵ خرداد ۱۳۴۱[۲۲] آذر ۱۳۴۲[۲]
علی‌اکبر توانا
(؟–؟)
  آذر ۱۳۴۲[۲] اسفند ۱۳۴۲[۲]
۳۰ سید ضیاءالدین شادمان
(۱۳۸۷–۱۳۰۲)
  اسفند ۱۳۴۲[۲] ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴[۲۳]
۳۱ تقی سرلک
(۱۳۵۶–۱۲۹۱)
  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴[۲۳] ۱ خرداد ۱۳۴۶[۲۴] هویدا[۲۳]
(۲۱) محمدعلی صفاری
(۱۳۶۶–۱۲۷۷)
  ۱ خرداد ۱۳۴۶[۲۴] ۱۴ شهریور ۱۳۴۷[۲۵]
منوچهر پیروز
(۱۳۹۶–۱۳۰۵)
کفیل
  ۱۵ شهریور ۱۳۴۷[۲۶] ۱۲ آبان ۱۳۴۷[۲۷] انصاری[۲۶]
ر. نام
(دوران زندگی)
نگاره آغاز تصدی پایان تصدی دورهٔ انجمن
۳۲ سید جواد شهرستانی
(۱۳۹۵–۱۳۰۳)
  ۱۲ آبان ۱۳۴۷[۲۷] ۹ مهر ۱۳۴۸[۲۸] نخست
۳۳ غلامرضا نیک‌پی
(۱۳۵۸–۱۳۰۶)
  ۱۲ مهر ۱۳۴۸[۲۹]
(انتخاب: ۹ مهر)[۲۸]
۲۵ مرداد ۱۳۵۶[۳۰]
دوم
سوم
چهارم
(۳۲) سید جواد شهرستانی
(۱۳۹۵–۱۳۰۳)
  ۲۵ مرداد ۱۳۵۶[۳۰] ۱۵ بهمن ۱۳۵۷[۳۱]

جمهوری اسلامی

وضعیت
سازمان‌های سیاسی
ر. نام
(دوران زندگی)
نگاره آغاز تصدی پایان تصدی گمارنده
۳۴ محمد توسلی
( –۱۳۱۷)
  ۷ اسفند ۱۳۵۷[۳۲] ۳ دی ۱۳۵۹[۳۳] بازرگان
سید رضا زواره‌ای
(۱۳۸۴–۱۳۱۷)
سرپرست
۳ دی ۱۳۵۹[۳۳] ۲۴ دی ۱۳۵۹[۳۴] مهدوی کنی[۳۳]
۳۵ سید کمال‌الدین نیک‌روش
( –۱۳۲۳)
  ۲۴ دی ۱۳۵۹[۳۴] ۱۶ شهریور ۱۳۶۰[۳۵] مهدوی کنی[۳۴]
۳۶ غلامحسین دلجو
( –۱۳۲۳)
  ۱۶ شهریور ۱۳۶۰[۳۵] ۲۲ مهر ۱۳۶۱[۳۶] مهدوی کنی[۳۵]
۳۷ محمدکاظم سیفیان
(۱۳۹۵–۱۳۱۴)
  ۲۲ مهر ۱۳۶۱[۳۶] ۲ شهریور ۱۳۶۲[۳۷] ناطق نوری[۳۶]
حسین بنکدار
سرپرست
  ۲ شهریور ۱۳۶۲[۳۷] دی ۱۳۶۲[۳۸] ناطق نوری[۳۷]
۳۸ محمدنبی حبیبی
(۱۳۹۷–۱۳۲۴)
  دی ۱۳۶۲[۳۸] آذر ۱۳۶۶ ناطق نوری[۳۸]
سید مرتضی طباطبایی
(۱۴۰۰–۱۳۲۹)
سرپرست
  آذر ۱۳۶۶[۳۹] ۱۳ دی ۱۳۶۸[۴۰] محتشمی‌پور[۳۹]
۳۹ غلامحسین کرباسچی
( –۱۳۳۲)
  ۱۳ دی ۱۳۶۸[۴۰] ۱ مرداد ۱۳۷۷[۴۱] نوری
ر. نام
(دوران زندگی)
نگاره آغاز تصدی پایان تصدی دورهٔ شورا
۴۰ مرتضی الویری
( –۱۳۲۷)
  ۱۲ خرداد ۱۳۷۸[۴۲]
(انتخاب: ۱۱ خرداد)[۴۳]
۳۰ بهمن ۱۳۸۰[۴۴] نخست
محمد حقانی
( –۱۳۲۲)
سرپرست
  ۳۰ بهمن ۱۳۸۰[۴۵] ۱۳ اسفند ۱۳۸۰[۱]
۴۱ محمدحسن ملک‌مدنی
( –۱۳۳۳)
  ۱۳ اسفند ۱۳۸۰[۱]
(انتخاب: ۶ اسفند)[۴۵]
۳۰ دی ۱۳۸۱[۴۶]
محمدحسین مقیمی
( –۱۳۲۹)
سرپرست
  ۳۰ دی ۱۳۸۱[۴۶] ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲[۴۷] [الف]
۴۲ محمود احمدی‌نژاد
( –۱۳۳۵)
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲[۴۷]
(انتخاب: ۱۳ اردیبهشت)[۴۸]
۷ تیر ۱۳۸۴[۴۹] دوم
علی سعیدلو
( –۱۳۳۱)
سرپرست
  ۷ تیر ۱۳۸۴[۴۹]
(انتخاب: ۵ تیر)[۵۰]
۲۳ شهریور ۱۳۸۴[۵۱]
۴۳ محمدباقر قالیباف
( –۱۳۴۰)
  ۲۳ شهریور ۱۳۸۴[۵۱]
(انتخاب: ۱۳ شهریور)[۵۲]
۱ شهریور ۱۳۹۶[۵۳]
سوم
چهارم
مصطفی سلیمی
سرپرست
  ۵ شهریور ۱۳۹۶[۵۴] پنجم
۴۴ محمدعلی نجفی
( –۱۳۳۰)
  ۵ شهریور ۱۳۹۶[۵۵]
(انتخاب: ۱ شهریور)[۵۶]
۲۱ فروردین ۱۳۹۷[۵۷]
سمیع‌الله حسینی مکارم
( –۱۳۳۹)
سرپرست
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷[۵۷] ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷[۵۸]
۴۵ سید محمدعلی افشانی
( –۱۳۳۸)
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷[۵۸]
(انتخاب: ۲۳ اردیبهشت)[۵۹]
۲۶ آبان ۱۳۹۷[۶۰]
پیروز حناچی
( –۱۳۴۲)
  ۲۷ آبان ۱۳۹۷[۶۰] ۷ آذر ۱۳۹۷
۴۶ ۷ آذر ۱۳۹۷[۶۱]
(انتخاب: ۲۲ آبان)[۶۲]
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
علیرضا جاوید
( –۱۳۵۸)
سرپرست
  ۱۷ مرداد ۱۴۰۰[۶۳] ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ ششم
۴۷ علیرضا زاکانی
( –۱۳۴۴)
  ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
(انتخاب: ۱۷ مرداد)[۶۳]
در حال تصدی

یادداشت

 1. انتصاب توسط سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور صورت گرفت. شورای شهر تهران با رأی هیئت مرکزی اختلاف در ۲۴ دی ۱۳۸۱ منحل شده و وزیر کشور، مسئولیت‌های این نهاد را برعهده گرفته بود.[۴۶]

منابع

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ «شهردار تهران آغاز به کار کرد». همشهری. سال نهم (۲۶۶۷). ۱۴ اسفند ۱۳۸۰.
 2. ۲٫۰۰ ۲٫۰۱ ۲٫۰۲ ۲٫۰۳ ۲٫۰۴ ۲٫۰۵ ۲٫۰۶ ۲٫۰۷ ۲٫۰۸ ۲٫۰۹ ۲٫۱۰ ۲٫۱۱ ۲٫۱۲ ۲٫۱۳ ۲٫۱۴ ۲٫۱۵ ۲٫۱۶ ۲٫۱۷ ۲٫۱۸ ۲٫۱۹ ۲٫۲۰ ۲٫۲۱ ۲٫۲۲ ۲٫۲۳ ۲٫۲۴ ۲٫۲۵ ۲٫۲۶ ۲٫۲۷ ۲٫۲۸ ۲٫۲۹ ۲٫۳۰ ۲٫۳۱ ۲٫۳۲ ۲٫۳۳ ۲٫۳۴ ۲٫۳۵ ۲٫۳۶ ۲٫۳۷ ۲٫۳۸ ۲٫۳۹ ۲٫۴۰ ۲٫۴۱ ۲٫۴۲ ۲٫۴۳ ۲٫۴۴ ۲٫۴۵ شهبازی، داریوش (۱۳۸۶). برگ‌هایی از تاریخ تهران. تهران: نشر ثالث. صص. ۳۸۵–۳۹۸. شابک ۹۶۴۵۵۷۰۲۶۳.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۷ ابراهیم‌زاده، فرزانه (۲ شهریور ۱۳۹۶). «همه شهرداران تهران؛ از کاشف‌السلطنه تا نجفی». تاریخ آنلاین.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ عاقلی، باقر (۱۳۹۳). «بوذرجمهری، سرلشکر کریم آقا». در حداد عادل، غلامعلی. دانشنامه جهان اسلام. ج. ۴. تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی. شابک ۹۶۴-۴۴۷-۰۰۴-۴.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۵ دی». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ آذر». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۴ دی». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲ مهر». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 9. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۴ دی». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 10. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۹ اسفند». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 11. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲ بهمن». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 12. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ اسفند». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 13. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۳ بهمن». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ فوریه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 14. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۹ اسفند». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 15. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱ بهمن». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۳۰ بهمن». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 17. عاقلی، باقر (۱۳۸۰). «نامدار، دکتر مهدی». شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران. ج. ۳. تهران: نشر گفتار (با همکاری نشر علم). صص. ۱۶۰۳–۱۶۰۴. شابک ۹۶۴-۵۵۷۰-۵۹-x.
 18. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۷ تیر». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 19. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۲ تیر». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۴ اردیبهشت». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ ۲۱٫۲ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۸ اردیبهشت». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ خرداد». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ ۲۳٫۲ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۲ اردیبهشت». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱ خرداد». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 25. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۴ شهریور». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۵ شهریور». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۲ آبان». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ «شهردار جدید تهران انتخاب شد». اطلاعات (۱۳۰۰۸): ۱ و ۴. ۱۰ مهر ۱۳۴۸ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 29. بهرامی، وحید (۹ تیر ۱۳۹۷). «پشت نقاب آخرین شهردار تهران». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۳ تیر ۱۳۹۷.
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۵ مرداد». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 31. ابراهیم‌زاده، فرزانه (۲۵ تیر ۱۳۹۵). «درگذشت جواد شهرستانی که می‌خواست شهردار امام باشد». تاریخ ایرانی.
 32. آئینی، فرزانه (۴ شهریور ۱۳۹۶). «چریکی که شهردار شد». شرق. سال چهاردهم (۲۹۴۶): ۶.
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ۳۳٫۲ «پذیرش استعفای شهردار تهران». اطلاعات: ۲. ۴ دی ۱۳۵۹.
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ ۳۴٫۲ «شهردار جدید تهران معرفی شد». کیهان: ۲. ۲۵ دی ۱۳۵۹.
 35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ ۳۵٫۲ «شهردار جدید تهران و استاندار خراسان انتخاب شدند». اطلاعات: ۲. ۱۶ شهریور ۱۳۶۰.
 36. ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ ۳۶٫۲ "Tehran Mayor Resigns After Criticism", Near East/North Africa Report, Foreign Broadcast Information Service, Joint Publications Research Service (2648): 45, 1982 – via Islamic Republic News Agency, 16 Oct 82 — Interior Minister Nateq-Nuri appointed Mohammad Kazem Sayfiyan as the temporary mayor of Tehran Thursday following the resignation of Gholamhussein Delju.
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ ۳۷٫۲ «شهردار تهران استعفا کرد». صبح آزادگان (۱۰۳۲): ۱. ۳ شهریور ۱۳۶۲ – به واسطهٔ سامانه نشریات ایران.
 38. ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ ۳۸٫۲ "Interior Minister Introduces Tehran's New Mayor", Daily Report: South Asia, Foreign Broadcast Information Service, Joint Publications Research Service, 84 (1–21): 14, 1984, Interior Minister Hojjat olEslam Nateq-Nuri introduced Tehran's new mayor Mohammad Nabi Habibi to a...
 39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ Impact International. News & Media. 24 December 1987. p. ccxii. The interior ministry deputy for Tehran's municipal affairs, Murtuza Tabatabai has been appointed new mayor of Tehran. The erstwhile mayor Muhammad Nabi Habibi was attached as an adviser to the minister of interior, All Akbar Mohtashemi.
 40. ۴۰٫۰ ۴۰٫۱ «شهردار جدید تهران منصوب شد». ایرنا. ۱۳ دی ۱۳۶۸.
 41. «رأی دادگاه کرباسچی و قضاوت مردم». همشهری. سال ششم (۱۵۹۷). ۳ مرداد ۱۳۷۷.
 42. «وزیر کشور حکم شهردار تهران را صادر کرد». همشهری. سال هفتم (۱۸۴۵). ۱۳ خرداد ۱۳۷۸.
 43. «مهندس الویری شهردار تهران شد». همشهری. سال هفتم (۱۸۴۴). ۱۲ خرداد ۱۳۷۸.
 44. «شهردار تهران استعفا کرد». همشهری. سال هفتم (۲۶۵۰). ۲۵ بهمن ۱۳۸۰.
 45. ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ «بیانیه شورای شهر درباره انتخاب شهردار جدید تهران». همشهری. سال نهم (۲۶۶۱). ۷ اسفند ۱۳۸۰.
 46. ۴۶٫۰ ۴۶٫۱ ۴۶٫۲ «محمدحسین مقیمی سرپرست شهرداری تهران شد». همشهری. سال دهم (۲۶۹۴). ۱ بهمن ۱۳۸۱.
 47. ۴۷٫۰ ۴۷٫۱ «حکم شهردار جدید تهران صادر شد». همشهری. سال یازدهم (۳۰۵۵). ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲.
 48. «رئوس برنامه‌های شهرداری تهران اعلام شد». همشهری. سال یازدهم (۳۰۳۹). ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲.
 49. ۴۹٫۰ ۴۹٫۱ «استقبال تجمیع‌سازان از تسهیلات تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده تهران». همشهری. سال سیزدهم (۳۷۳۵). ۸ تیر ۱۳۸۴.
 50. «سرپرست موقت شهرداری تهران تعیین شد». همشهری. سال سیزدهم (۳۷۳۳). ۶ تیر ۱۳۸۴.
 51. ۵۱٫۰ ۵۱٫۱ «مراسم معارفه شهردار جدید تهران شنبه برگزار می‌شود». همشهری. سال سیزدهم (۳۸۰۱). ۲۴ شهریور ۱۳۸۴.
 52. «قالیباف شهردار تهران شد». همشهری. سال سیزدهم (۳۷۹۲). ۱۴ شهریور ۱۳۸۴.
 53. «قالیباف در روز تولدش کلید بهشت را تحویل داد». پایگاه تحلیلی خبری فردا. ۱ شهریور ۱۳۹۶.
 54. «مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شد». خبرگزاری تسنیم. ۵ شهریور ۱۳۹۶.
 55. «نجفی رسما شهردار تهران شد». ایسنا. ۵ شهریور ۱۳۹۶.
 56. «نجفی شهردار تهران شد». خبرگزاری تسنیم. ۱ شهریور ۱۳۹۶.
 57. ۵۷٫۰ ۵۷٫۱ مولایی، محمود (۲۲ فروردین ۱۳۹۷). «پایان مأموریت نجفی». همشهری. سال بیست و ششم (۷۳۵۷): ۳.
 58. ۵۸٫۰ ۵۸٫۱ «حکم افشانی ابلاغ شد». همشهری. سال بیست و ششم (۷۳۸۶): ۳. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷.
 59. فوقانی، حامد (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷). «انسجام اصلاحات؛ شهرداری‌ افشانی». همشهری. سال بیست و ششم (۷۳۸۳): ۳.
 60. ۶۰٫۰ ۶۰٫۱ فوقانی، حامد (۲۸ آبان ۱۳۹۷). «اعتماد دوباره شورا به حناچی». همشهری. سال بیست و ششم (۷۵۳۱): ۳.
 61. «نگاهی نو از فرهنگ ساخت به ساختار فرهنگی». همشهری. سال بیست و ششم (۷۵۳۹): ۳. ۸ آذر ۱۳۹۷.
 62. «حناچی شهردار تهران شد». همشهری. سال بیست و ششم (۷۵۲۷): ۳. ۲۳ آبان ۱۳۹۷.
 63. ۶۳٫۰ ۶۳٫۱ زینال‌زاده، زینب (۱۸ مرداد ۱۴۰۰). «زاکانی شهردار تهران شد». همشهری. سال بیست و نهم (۸۲۸۸): ۳.

پیوند به بیرون