باز کردن منو اصلی

فهرست شهرداران تهران

(تغییرمسیر از شهردار تهران)

این نوشتار فهرست شهرداران تهران است.

شهردار تهران
Tehran-Municipality-Logo.png
نشان شهرداری تهران
متصدی کنونی
منصوب نشده است

از تعیین نشده است
کلان‌شهر تهران
اقامت‌گاه ساختمان بهشت، خیابان بهشت، تهران، ایران
نامزدکننده شورای اسلامی شهر تهران[۱]
گمارنده وزیر کشور[۱]
مدت دوره ۴ سال[۱]
بنیادگذاری ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ (۱۱۱ سال پیش)
نخستین دارنده خلیل ثقفی (از ۱۲۸۹)
وبگاه وبگاه رسمی

در خصوص تاریخ دقیق تأسیس شهرداری تهران و نیز اولین شهردار تهران، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. از آغازین روزهای این تشکیلات، افراد زیادی مصدر امور احتسابیه بوده‌اند، نظیر کنت دومونت فرت، محمدحسن اعتمادالسلطنه، میرزا آقا اصفهانی، مختارالسلطنه و… اعتماد السلطنه در سوم صفر ۱۲۹۹ قمری، درباره حوزه مسئولیتش در احتسابیه تهران می‌نویسد: «... به واسطه کثافات خیابان‌ها، ناصرالدین‌شاه مرا معزول گردانید.»[۲]

محتویات

فهرست شهردارانویرایش

شهرداران قبل از انقلابویرایش

راهنمای رنگ‌های جدول
(احزاب سیاسی)

رئیسان بلدیهویرایش

ر. نام نگاره دوران تصدی مدت تصدی گمارنده
آغاز تصدی پایان تصدی
محمد میرزا کاشف‌السلطنه   خرداد ۱۲۸۶[۳] ۱۲۸۷[۳] ن/م وزارت داخله[۳]
عباس‌خان مهندس‌باشی   ۱۲۸۷[۳] ۱۲۸۸[۳] ن/م ن/م
خلیل ثقفی   ۱۲۸۸[۳] ۱۲۸۹[۲] ن/م ن/م

شهردارانویرایش

ر. نام نگاره دوران تصدی مدت تصدی گمارنده
آغاز تصدی پایان تصدی
۱ خلیل ثقفی   ۱۲۸۹[۲] ۱۲۹۲[۲] ن/م عضدالملک[۲]
۲ ابراهیم‌خان یمین‌السلطنه   ۱۲۹۲[۲] ۱۲۹۹[۲] ن/م وزارت داخله[۳]
۳ گاسپار ایپگیان   ۱۳۰۰[۲] ۱۳۰۲[۲] ن/م طباطبایی[۳]
کفیل کریم بوذرجمهری   آبان ۱۳۰۲[۴] تیر ۱۳۰۹[۴] ۸۰ ماه رضا خان[۴]
(۴) کریم بوذرجمهری   تیر ۱۳۰۹[۴] ۲۵ دی ۱۳۱۲[۵] ۴۲ ماه ن/م
کفیل فضل‌الله بهرامی   ۲۵ دی ۱۳۱۲[۵] ۱۳۱۳[۲] ن/م ن/م
۵ حسین‌قلی هوشمند   ۱۳۱۳[۲] ۱۳۱۷[۲] ن/م ن/م
کفیل تقی خواجه‌نوری   ۵ آذر ۱۳۱۷[۶] ۴ دی ۱۳۱۷[۷] ۱ ماه ن/م
کفیل قاسم صور اسرافیل   ۴ دی ۱۳۱۷[۷] ن/م ن/م ن/م
(۶) قاسم صور اسرافیل   ن/م ۱۳۱۹[۲] ن/م ن/م
۷ علی‌اصغر فروزان   شهریور ۱۳۱۹[۲] ۲ مهر ۱۳۲۰[۸] ۱۲ ماه ن/م
۸ مصطفی‌قلی رام   ۲ مهر ۱۳۲۰[۸] آبان ۱۳۲۰[۲] ۱ ماه ن/م
(۹) فضل‌الله بهرامی   ۲۴ دی ۱۳۲۰[۹] ۱۹ اسفند ۱۳۲۰ ۱ ماه ن/م
۱۰ سید محمد سجادی   ۱۹ اسفند ۱۳۲۰[۱۰] ۲ بهمن ۱۳۲۱[۱۱] ۱۰ ماه ن/م
۱۱ مهدی مشیر فاطمی   ۵ اسفند ۱۳۲۱[۱۲] مهر ۱۳۲۲[۲] ۷ ماه ن/م
(۹) فضل‌الله بهرامی   مهر ۱۳۲۲[۲] بهمن ۱۳۲۲[۲] ۴ ماه ن/م
۱۲ عباسقلی گلشائیان   بهمن ۱۳۲۲[۲] مرداد ۱۳۲۳[۲] ۶ ماه ن/م
۱۳ غلامحسین ابتهاج   مرداد ۱۳۲۳[۲] آذر ۱۳۲۴[۲] ۱۶ ماه ن/م
۱۴ سید محمود نریمان   آذر ۱۳۲۴[۲] اسفند ۱۳۲۴[۲] ۳ ماه ن/م
کفیل مهدی مشایخی   ۲۹ اسفند ۱۳۲۴[۱۳] ن/م ن/م قوام
(۱۵) مهدی مشایخی   ن/م مرداد ۱۳۲۶[۲] ن/م قوام
۱۶ محمد خلعتبری   مرداد ۱۳۲۶[۲] ۱ بهمن ۱۳۲۶[۱۴] ۵ ماه ن/م
۱۷ سید حسام‌الدین دولت‌آبادی   ۱ بهمن ۱۳۲۶[۱۴] ۱۳۲۸[۲] ن/م ن/م
(۱۳) غلامحسین ابتهاج   ۱۳۲۸ ۳۰ بهمن ۱۳۲۸[۱۵] ن/م ن/م
۱۸ محمد مهران   ۳۰ بهمن ۱۳۲۸[۱۵] تیر ۱۳۲۹[۲] ۴ ماه ن/م
۱۹ مهدی نامدار   تیر ۱۳۲۹[۲] فروردین ۱۳۳۰[۲] ۹ ماه ن/م
۲۰ ارسلان خلعتبری   فروردین ۱۳۳۰[۲] اردیبهشت ۱۳۳۰[۲] ۱ ماه ن/م
(۱۸) محمد مهران   اردیبهشت ۱۳۳۰[۲] ۲۷ تیر ۱۳۳۱[۱۶] ۱۵ ماه ن/م
۲۱ محمدعلی صفاری   ۲۷ تیر ۱۳۳۱[۱۶] مرداد ۱۳۳۱ ۱ ماه ن/م
۲۲ نصرت‌الله امینی   مرداد ۱۳۳۱[۲] ۱۲ تیر ۱۳۳۲[۱۷] ۱۱ ماه ن/م
۲۳ سید محسن نصر   ۱۲ تیر ۱۳۳۲[۱۷] ۵ آذر ۱۳۳۲[۱۸] ۵ ماه ن/م
(۲۱) محمدعلی صفاری   ۵ آذر ۱۳۳۲[۱۸] ۴ اردیبهشت ۱۳۳۳[۱۹] ۵ ماه ن/م
(۱۳) غلامحسین ابتهاج   ۴ اردیبهشت ۱۳۳۳[۱۹] فروردین ۱۳۳۴[۲] ۱۱ ماه ن/م
۲۴ نصرت‌الله منتصر   فرودین ۱۳۳۴[۲] آبان ۱۳۳۴[۲] ۷ ماه ن/م
۲۵ محمود دولو   اردیبهشت ۱۳۳۶[۲] فرودین ۱۳۳۷[۲] ۱۱ ماه ن/م
۲۶ موسی مهام   فرودین ۱۳۳۷[۲] آذر ۱۳۳۸[۲] ۲۰ ماه ن/م
۲۷ ناصر ذوالفقاری   آذر ۱۳۳۸[۲] آذر ۱۳۳۹[۲] ۱۲ ماه ن/م
۲۸ فتح‌الله فرود   آذر ۱۳۳۹[۲] ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۰[۲۰] ۵ ماه ن/م
(۲۳) سید محسن نصر   ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۰[۲۰] ۵ خرداد ۱۳۴۱[۲۱] ۱۲ ماه امینی[۲۰]
۲۹ احمد نفیسی   ۵ خرداد ۱۳۴۱[۲۱] آذر ۱۳۴۲[۲] ۱۸ ماه امینی[۲۱]
۳۰ علی‌اکبر توانا   آذر ۱۳۴۲[۲] اسفند ۱۳۴۲[۲] ۳ ماه ن/م
۳۱ سید ضیاءالدین شادمان   اسفند ۱۳۴۲[۲] ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴[۲۲] ۱۴ ماه ن/م
۳۲ تقی سرلک   ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴[۲۲] ۱ خرداد ۱۳۴۶[۲۳] ۲۴ ماه هویدا[۲۲]
(۲۱) محمدعلی صفاری   ۱ خرداد ۱۳۴۶[۲۳] ۱۴ شهریور ۱۳۴۷[۲۴] ۱۵ ماه ن/م
کفیل منوچهر پیروز   ۱۵ شهریور ۱۳۴۷[۲۵] ۱۲ آبان ۱۳۴۷[۲۶] ۲ ماه ن/م

شهرداران انتخاب شده توسط انجمن شهرویرایش

ر. نام نگاره دوران تصدی مدت تصدی حزب سیاسی
آغاز تصدی پایان تصدی
۳۳ جواد شهرستانی   ۱۲ آبان ۱۳۴۷[۲۶] ۹ مهر ۱۳۴۸[۲۷] ۱۱ ماه ایران نوین
۳۴ غلامرضا نیک‌پی   ۱۲ مهر ۱۳۴۸[۲۸] ۲۵ مرداد ۱۳۵۶[۲۹] ۹۴ ماه ایران نوین
رستاخیز
(۳۳) جواد شهرستانی   ۲۵ مرداد ۱۳۵۶[۲۹] ۱۵ بهمن ۱۳۵۷[۳۰] ۱۸ ماه رستاخیز
ن/م

شهرداران بعد از انقلابویرایش

ر. نام نگاره دوران تصدی حزب سیاسی تعیین کننده
آغاز تصدی پایان تصدی
۱ محمد توسلی   ۷ اسفند ۱۳۵۷[۳۱] ۳ دی ۱۳۵۹[۳۲] نهضت آزادی بازرگان
سرپرست سید رضا زواره‌ای   ۳ دی ۱۳۵۹[۳۲] ۲۴ دی ۱۳۵۹[۳۳] مؤتلفه اسلامی مهدوی کنی[۳۲]
۲ سید کمال‌الدین نیک‌روش   ۲۴ دی ۱۳۵۹[۳۳] ۱۶ شهریور ۱۳۶۰[۳۴] مؤتلفه اسلامی مهدوی کنی[۳۳]
۳ غلامحسین دلجو   ۱۶ شهریور ۱۳۶۰[۳۴] ۲۲ مهر ۱۳۶۱[۳۵] مؤتلفه اسلامی مهدوی کنی[۳۴]
۴ محمدکاظم سیفیان   ۲۲ مهر ۱۳۶۱[۳۵] ۲ شهریور ۱۳۶۲[۳۶] مؤتلفه اسلامی ناطق نوری[۳۵]
سرپرست حسین بنکدار   ۲ شهریور ۱۳۶۲[۳۶] دی ۱۳۶۲[۳۷] مؤتلفه اسلامی ناطق نوری[۳۶]
۵ محمدنبی حبیبی   دی ۱۳۶۲[۳۷] آذر ۱۳۶۶ مؤتلفه اسلامی ناطق نوری[۳۷]
۶ سید مرتضی طباطبایی   آذر ۱۳۶۶[۳۸] دی ۱۳۶۸ ن/م محتشمی‌پور[۳۸]
۷ غلامحسین کرباسچی   دی ۱۳۶۸ ۱ مرداد ۱۳۷۷[۳۹] ن/م نوری
کارگزاران سازندگی

شهرداران انتخاب شده توسط شورای شهرویرایش

ر. نام نگاره دوران تصدی حزب سیاسی شورای شهر
آغاز تصدی پایان تصدی
۸ مرتضی الویری

 

۱۲ خرداد ۱۳۷۸[۴۰]
(انتخاب: ۱۱ خرداد)[۴۱]
۳۰ بهمن ۱۳۸۰[۴۲] کارگزاران سازندگی دوره اول
سرپرست محمد حقانی   ۳۰ بهمن ۱۳۸۰[۴۳] ۱۳ اسفند ۱۳۸۰[۱] ن/م
۹ محمدحسن ملک‌مدنی   ۱۳ اسفند ۱۳۸۰[۱]
(انتخاب: ۶ اسفند)[۴۳]
۳۰ دی ۱۳۸۱[۴۴] کارگزاران سازندگی
سرپرست محمدحسین مقیمی   ۳۰ دی ۱۳۸۱[۴۴] ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲[۴۵] کارگزاران سازندگی ن/م[الف]
۱۰ محمود احمدی‌نژاد   ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲[۴۵]
(انتخاب: ۱۳ اردیبهشت)[۴۶]
۷ تیر ۱۳۸۴[۴۷] آبادگران دوره دوم
سرپرست علی سعیدلو   ۷ تیر ۱۳۸۴[۴۷]
(انتخاب: ۵ تیر)[۴۸]
۲۸ شهریور ۱۳۸۴[۴۹] آبادگران
۱۱ محمدباقر قالیباف   ۲۸ شهریور ۱۳۸۴[۴۹]
(انتخاب: ۱۳ شهریور)[۵۰]
۱ شهریور ۱۳۹۶[۵۱] ن/م
پیشرفت و عدالت دوره سوم
دوره چهارم
سرپرست مصطفی سلیمی   ۵ شهریور ۱۳۹۶[۵۲] ن/م دوره پنجم
۱۲ محمدعلی نجفی   ۵ شهریور ۱۳۹۶[۵۳]
(انتخاب: ۱ شهریور)[۵۴]
۲۱ فروردین ۱۳۹۷[۵۵] کارگزاران سازندگی
سرپرست سمیع‌الله حسینی مکارم   ۲۱ فروردین ۱۳۹۷[۵۵] ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷[۵۶] ن/م
۱۳ سید محمدعلی افشانی   ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷[۵۶]
(انتخاب: ۲۳ اردیبهشت)[۵۷]
۲۴ آبان ۱۳۹۷[۵۸] اعتماد ملی
۱۴ پیروز حناچی   منصوب نشده است
(انتخاب: ۲۲ آبان)[۵۹]
ن/م ن/م

یادداشتویرایش

 1. انتصاب توسط عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور صورت گرفت. شورای شهر تهران با رأی هیئت مرکزی اختلاف در ۲۴ دی ۱۳۸۱ منحل شده و وزیر کشور، مسئولیت‌های این نهاد را برعهده گرفته بود.[۴۴]

منابعویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ «شهردار تهران آغاز به کار کرد». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال نهم، ش. ۲۶۶۷ (۱۴ اسفند ۱۳۸۰): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 2. ۲٫۰۰ ۲٫۰۱ ۲٫۰۲ ۲٫۰۳ ۲٫۰۴ ۲٫۰۵ ۲٫۰۶ ۲٫۰۷ ۲٫۰۸ ۲٫۰۹ ۲٫۱۰ ۲٫۱۱ ۲٫۱۲ ۲٫۱۳ ۲٫۱۴ ۲٫۱۵ ۲٫۱۶ ۲٫۱۷ ۲٫۱۸ ۲٫۱۹ ۲٫۲۰ ۲٫۲۱ ۲٫۲۲ ۲٫۲۳ ۲٫۲۴ ۲٫۲۵ ۲٫۲۶ ۲٫۲۷ ۲٫۲۸ ۲٫۲۹ ۲٫۳۰ ۲٫۳۱ ۲٫۳۲ ۲٫۳۳ ۲٫۳۴ ۲٫۳۵ ۲٫۳۶ ۲٫۳۷ ۲٫۳۸ ۲٫۳۹ ۲٫۴۰ ۲٫۴۱ ۲٫۴۲ ۲٫۴۳ ۲٫۴۴ ۲٫۴۵ ۲٫۴۶ ۲٫۴۷ شهبازی، داریوش. برگ‌هایی از تاریخ تهران. تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۶. ۳۸۵–۳۹۸. شابک ‎۹۶۴۵۵۷۰۲۶۳. 
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۷ ابراهیم‌زاده، فرزانه. «همه شهرداران تهران؛ از کاشف‌السلطنه تا نجفی». تاریخ آنلاین، ۲ شهریور ۱۳۹۶. بازبینی‌شده در ۱۵ خرداد ۱۳۹۷. 
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ عاقلی، باقر. «بوذرجمهری، سرلشکر کریم آقا». غلامعلی حداد عادل. در دانشنامه جهان اسلام. ج. ۴. تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، ۱۳۹۳. شابک ‎۹۶۴-۴۴۷-۰۰۴-۴. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۵ دی». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 6. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ آذر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۴ دی». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲ مهر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 9. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۴ دی». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 10. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۹ اسفند». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 11. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲ بهمن». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 12. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ اسفند». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 13. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۹ اسفند». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱ بهمن». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۳۰ بهمن». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۷ تیر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۲ تیر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ آذر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ اردیبهشت». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ ۲۰٫۲ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۸ اردیبهشت». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ ۲۱٫۲ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ خرداد». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ ۲۲٫۲ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۲ اردیبهشت». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱ خرداد». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 24. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۴ شهریور». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 25. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۵ شهریور». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۲ آبان». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 27. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۹ مهر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 28. بهرامی، وحید. «پشت نقاب آخرین شهردار تهران». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۹ تیر ۱۳۹۷. بازبینی‌شده در ۱۳ تیر ۱۳۹۷. 
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۵ مرداد». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 30. ابراهیم‌زاده، فرزانه. «درگذشت جواد شهرستانی که می‌خواست شهردار امام باشد». تاریخ ایرانی، ۲۵ تیر ۱۳۹۵. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 31. آئینی، فرزانه. «چریکی که شهردار شد». روزنامه شرق (تهران) سال چهاردهم، ش. ۲۹۴۶ (۴ شهریور ۱۳۹۶): ۶. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ ۳۲٫۲ «پذیرش استعفای شهردار تهران». روزنامه اطلاعات (تهران: مؤسسه اطلاعات)، ۴ دی ۱۳۵۹، ص ۲. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ۳۳٫۲ «شهردار جدید تهران معرفی شد». روزنامه کیهان (تهران: مؤسسه کیهان)، ۲۵ دی ۱۳۵۹، ص ۲. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ ۳۴٫۲ «شهردار جدید تهران و استاندار خراسان انتخاب شدند». روزنامه اطلاعات (تهران: مؤسسه اطلاعات)، ۱۶ شهریور ۱۳۶۰، ص ۲. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ ۳۵٫۲ "Tehran Mayor Resigns After Criticism", Near East/North Africa Report, Foreign Broadcast Information Service, Joint Publications Research Service (2648): 45, 1982 – via Islamic Republic News Agency, 16 Oct 82 — Interior Minister Nateq-Nuri appointed Mohammad Kazem Sayfiyan as the temporary mayor of Tehran Thursday following the resignation of Gholamhussein Delju. 
 36. ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ ۳۶٫۲ «شهردار تهران استعفا کرد». روزنامه کیهان (تهران: مؤسسه کیهان)، ۳ شهریور ۱۳۶۲، ص ۲. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ ۳۷٫۲ "Interior Minister Introduces Tehran's New Mayor", Daily Report: South Asia, Foreign Broadcast Information Service, Joint Publications Research Service, 84 (1–21): 14, 1984, Interior Minister Hojjat olEslam Nateq-Nuri introduced Tehran's new mayor Mohammad Nabi Habibi to a... 
 38. ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ Impact International. News & Media. 24 December 1987. p. ccxii. The interior ministry deputy for Tehran's municipal affairs, Murtuza Tabatabai has been appointed new mayor of Tehran. The erstwhile mayor Muhammad Nabi Habibi was attached as an adviser to the minister of interior, All Akbar Mohtashemi. 
 39. «رأی دادگاه کرباسچی و قضاوت مردم». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال ششم، ش. ۱۵۹۷ (۳ مرداد ۱۳۷۷): ص ۴. بازبینی‌شده در ۲ آبان ۱۳۹۷. 
 40. «وزیر کشور حکم شهردار تهران را صادر کرد». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال هفتم، ش. ۱۸۴۵ (۱۳ خرداد ۱۳۷۸): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 41. «مهندس الویری شهردار تهران شد». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال هفتم، ش. ۱۸۴۴ (۱۲ خرداد ۱۳۷۸): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 42. «شهردار تهران استعفا کرد». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال هفتم، ش. ۲۶۵۰ (۲۵ بهمن ۱۳۸۰): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 43. ۴۳٫۰ ۴۳٫۱ «بیانیه شورای شهر درباره انتخاب شهردار جدید تهران». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال نهم، ش. ۲۶۶۱ (۷ اسفند ۱۳۸۰): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 44. ۴۴٫۰ ۴۴٫۱ ۴۴٫۲ «محمدحسین مقیمی سرپرست شهرداری تهران شد». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال دهم، ش. ۲۶۹۴ (۱ بهمن ۱۳۸۱): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 45. ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ «حکم شهردار جدید تهران صادر شد». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال یازدهم، ش. ۳۰۵۵ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 46. «رئوس برنامه‌های شهرداری تهران اعلام شد». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال یازدهم، ش. ۳۰۳۹ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 47. ۴۷٫۰ ۴۷٫۱ «استقبال تجمیع‌سازان از تسهیلات تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده تهران». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال سیزدهم، ش. ۳۷۳۵ (۸ تیر ۱۳۸۴): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 48. «سرپرست موقت شهرداری تهران تعیین شد». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال سیزدهم، ش. ۳۷۳۳ (۶ تیر ۱۳۸۴): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 49. ۴۹٫۰ ۴۹٫۱ «شهردار جدید تهران امروز رسماً آغاز به كار می‌كند». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال سیزدهم، ش. ۳۸۰۴ (۲۸ شهریور ۱۳۸۴): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 50. «قالیباف شهردار تهران شد». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال سیزدهم، ش. ۳۷۹۲ (۱۴ شهریور ۱۳۸۴): ص ۴. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 51. «قالیباف در روز تولدش کلید بهشت را تحویل داد». پایگاه تحلیلی خبری فردا، ۱ شهریور ۱۳۹۶. بازبینی‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷. 
 52. «مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شد». خبرگزاری تسنیم، ۵ شهریور ۱۳۹۶. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 53. «نجفی رسما شهردار تهران شد». ایسنا، ۵ شهریور ۱۳۹۶. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 54. «نجفی شهردار تهران شد». خبرگزاری تسنیم، ۱ شهریور ۱۳۹۶. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 55. ۵۵٫۰ ۵۵٫۱ مولایی، محمود. «پایان مأموریت نجفی». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال بیست و ششم، ش. ۷۳۵۷ (۲۲ فروردین ۱۳۹۷): ص ۳. ۱۱۷۳۷. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 56. ۵۶٫۰ ۵۶٫۱ «حکم افشانی ابلاغ شد». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال بیست و ششم، ش. ۷۳۸۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷): ص ۳. ۱۶۵۶۰. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 57. فوقانی، حامد. «انسجام اصلاحات؛ شهرداری‌ افشانی». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال بیست و ششم، ش. ۷۳۸۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷): ص ۳. ۱۵۹۸۸. بازبینی‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷. 
 58. سرابی، محمد. «انتخاب سوم». روزنامه همشهری (تهران: مؤسسه همشهری) سال بیست و ششم، ش. ۷۵۱۶ (۷ آبان ۱۳۹۷): ص ۳. ۳۵۸۸۹. بازبینی‌شده در ۲۱ آبان ۱۳۹۷. 
 59. «با شکست عباس آخوندی، پیروز حناچی به شهرداری تهران رسید». رادیو فردا. ۲۲ آبان ۱۳۹۷. 

پیوند به بیرونویرایش