فهرست شهرداران تهران

فهرست
(تغییرمسیر از شهردار تهران)
شهردار تهران
Tehran-Municipality-Logo.png
نشان شهرداری تهران
Pirouz Hanachi at Workers Day.jpg
متصدی کنونی
پیروز حناچی

از ۷ آذر ۱۳۹۷
کلان‌شهر تهران
نامزدکنندهشورای اسلامی شهر تهران[۱]
گمارندهوزیر کشور[۱]
مدت دوره۴ سال[۱]
بنیادگذاری۱۲ خرداد ۱۲۸۶ (۱۱۳ سال پیش)
نخستین دارندهمحمد میرزا کاشف السلطنه
وبگاهوبگاه رسمی

فهرست شهرداران

شهرداران قبل از انقلاب

رئیسان بلدیه

ر. نام نگاره دوران تصدی مدت تصدی گمارنده
آغاز تصدی پایان تصدی
محمد میرزا کاشف‌السلطنه   خرداد ۱۲۸۶[۲] ۱۲۸۷[۲] ن/م وزارت داخله[۲]
عباس‌خان مهندس‌باشی   ۱۲۸۷[۲] ۱۲۸۸[۲] ن/م ن/م
خلیل ثقفی   ۱۲۸۸[۲] ۱۲۸۹[۳] ن/م ن/م

شهرداران

ر. نام نگاره دوران تصدی مدت تصدی گمارنده
آغاز تصدی پایان تصدی
۱ خلیل ثقفی   ۱۲۸۹[۳] ۱۲۹۲[۳] ن/م عضدالملک[۳]
۲ ابراهیم‌خان یمین‌السلطنه   ۱۲۹۲[۳] ۱۲۹۹[۳] ن/م وزارت داخله[۲]
۳ گاسپار ایپگیان   ۱۳۰۰[۳] ۱۳۰۲[۳] ن/م طباطبایی[۲]
کفیل کریم بوذرجمهری   آبان ۱۳۰۲[۴] تیر ۱۳۰۹[۴] ۸۰ ماه رضا خان[۴]
۴ تیر ۱۳۰۹[۴] ۲۵ دی ۱۳۱۲[۵] ۴۲ ماه
کفیل فضل‌الله بهرامی   ۲۵ دی ۱۳۱۲[۵] ۱۳۱۳[۳] ن/م ن/م
۵ حسین‌قلی هوشمند   ۱۳۱۳[۳] ۱۳۱۷[۳] ن/م ن/م
کفیل تقی خواجه‌نوری   ۵ آذر ۱۳۱۷[۶] ۴ دی ۱۳۱۷[۷] ۱ ماه ن/م
کفیل قاسم صور اسرافیل   ۴ دی ۱۳۱۷[۷] ن/م ن/م ن/م
۶ ن/م ۱۳۱۹[۳] ن/م
۷ علی‌اصغر فروزان   شهریور ۱۳۱۹[۳] ۲ مهر ۱۳۲۰[۸] ۱۲ ماه ن/م
۸ مصطفی‌قلی رام   ۲ مهر ۱۳۲۰[۸] آبان ۱۳۲۰[۳] ۱ ماه ن/م
(۹) فضل‌الله بهرامی   ۲۴ دی ۱۳۲۰[۹] ۱۹ اسفند ۱۳۲۰ ۱ ماه ن/م
۱۰ سید محمد سجادی   ۱۹ اسفند ۱۳۲۰[۱۰] ۲ بهمن ۱۳۲۱[۱۱] ۱۰ ماه ن/م
۱۱ مهدی مشیر فاطمی   ۵ اسفند ۱۳۲۱[۱۲] مهر ۱۳۲۲[۳] ۷ ماه ن/م
(۹) فضل‌الله بهرامی   مهر ۱۳۲۲[۳] بهمن ۱۳۲۲[۳] ۴ ماه ن/م
۱۲ عباسقلی گلشائیان   بهمن ۱۳۲۲[۳] مرداد ۱۳۲۳[۳] ۶ ماه ن/م
۱۳ غلامحسین ابتهاج   مرداد ۱۳۲۳[۳] آذر ۱۳۲۴[۳] ۱۶ ماه ن/م
۱۴ سید محمود نریمان   آذر ۱۳۲۴[۳] اسفند ۱۳۲۴[۳] ۳ ماه ن/م
کفیل مهدی مشایخی   ۲۹ اسفند ۱۳۲۴[۱۳] ن/م ن/م قوام
۱۵ ن/م مرداد ۱۳۲۶[۳] ن/م
۱۶ محمد خلعتبری   مرداد ۱۳۲۶[۳] ۱ بهمن ۱۳۲۶[۱۴] ۵ ماه ن/م
۱۷ سید حسام‌الدین دولت‌آبادی   ۱ بهمن ۱۳۲۶[۱۴] ۱۳۲۸[۳] ن/م ن/م
(۱۳) غلامحسین ابتهاج   ۱۳۲۸ ۳۰ بهمن ۱۳۲۸[۱۵] ن/م ن/م
۱۸ محمد مهران   ۳۰ بهمن ۱۳۲۸[۱۵] تیر ۱۳۲۹[۳] ۴ ماه ن/م
۱۹ مهدی نامدار   تیر ۱۳۲۹[۳] فروردین ۱۳۳۰[۳] ۹ ماه ن/م
۲۰ ارسلان خلعتبری   فروردین ۱۳۳۰[۳] اردیبهشت ۱۳۳۰[۳] ۱ ماه ن/م
(۱۸) محمد مهران   اردیبهشت ۱۳۳۰[۳] ۲۷ تیر ۱۳۳۱[۱۶] ۱۵ ماه ن/م
۲۱ محمدعلی صفاری   ۲۷ تیر ۱۳۳۱[۱۶] مرداد ۱۳۳۱ ۱ ماه ن/م
۲۲ نصرت‌الله امینی   مرداد ۱۳۳۱[۳] ۱۲ تیر ۱۳۳۲[۱۷] ۱۱ ماه ن/م
۲۳ سید محسن نصر   ۱۲ تیر ۱۳۳۲[۱۷] ۵ آذر ۱۳۳۲[۱۸] ۵ ماه ن/م
(۲۱) محمدعلی صفاری   ۵ آذر ۱۳۳۲[۱۸] ۴ اردیبهشت ۱۳۳۳[۱۹] ۵ ماه ن/م
(۱۳) غلامحسین ابتهاج   ۴ اردیبهشت ۱۳۳۳[۱۹] فروردین ۱۳۳۴[۳] ۱۱ ماه ن/م
۲۴ نصرت‌الله منتصر   فرودین ۱۳۳۴[۳] آبان ۱۳۳۴[۳] ۷ ماه ن/م
۲۵ محمود دولو   اردیبهشت ۱۳۳۶[۳] فرودین ۱۳۳۷[۳] ۱۱ ماه ن/م
۲۶ موسی مهام   فرودین ۱۳۳۷[۳] آذر ۱۳۳۸[۳] ۲۰ ماه ن/م
۲۷ ناصر ذوالفقاری   آذر ۱۳۳۸[۳] آذر ۱۳۳۹[۳] ۱۲ ماه ن/م
۲۸ فتح‌الله فرود   آذر ۱۳۳۹[۳] ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۰[۲۰] ۵ ماه ن/م
(۲۳) سید محسن نصر   ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۰[۲۰] ۵ خرداد ۱۳۴۱[۲۱] ۱۲ ماه امینی[۲۰]
۲۹ احمد نفیسی   ۵ خرداد ۱۳۴۱[۲۱] آذر ۱۳۴۲[۳] ۱۸ ماه امینی[۲۱]
۳۰ علی‌اکبر توانا   آذر ۱۳۴۲[۳] اسفند ۱۳۴۲[۳] ۳ ماه ن/م
۳۱ سید ضیاءالدین شادمان   اسفند ۱۳۴۲[۳] ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴[۲۲] ۱۴ ماه ن/م
۳۲ تقی سرلک   ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۴[۲۲] ۱ خرداد ۱۳۴۶[۲۳] ۲۴ ماه هویدا[۲۲]
(۲۱) محمدعلی صفاری   ۱ خرداد ۱۳۴۶[۲۳] ۱۴ شهریور ۱۳۴۷[۲۴] ۱۵ ماه ن/م
کفیل منوچهر پیروز   ۱۵ شهریور ۱۳۴۷[۲۵] ۱۲ آبان ۱۳۴۷[۲۶] ۲ ماه ن/م

شهرداران انتخاب شده توسط انجمن شهر

ر. نام نگاره دوران تصدی مدت تصدی حزب سیاسی
آغاز تصدی پایان تصدی
۳۳ جواد شهرستانی   ۱۲ آبان ۱۳۴۷[۲۶] ۹ مهر ۱۳۴۸[۲۷] ۱۱ ماه ایران نوین
۳۴ غلامرضا نیک‌پی   ۱۲ مهر ۱۳۴۸[۲۸] ۲۵ مرداد ۱۳۵۶[۲۹] ۹۴ ماه ایران نوین
رستاخیز
(۳۳) جواد شهرستانی   ۲۵ مرداد ۱۳۵۶[۲۹] ۱۵ بهمن ۱۳۵۷[۳۰] ۱۸ ماه رستاخیز
ن/م

شهرداران بعد از انقلاب

ر. نام نگاره دوران تصدی حزب سیاسی گمارنده
آغاز تصدی پایان تصدی
۱ محمد توسلی   ۷ اسفند ۱۳۵۷[۳۱] ۳ دی ۱۳۵۹[۳۲] نهضت آزادی بازرگان
سرپرست سید رضا زواره‌ای   ۳ دی ۱۳۵۹[۳۲] ۲۴ دی ۱۳۵۹[۳۳] جمهوری اسلامی مهدوی کنی[۳۲]
۲ سید کمال‌الدین نیک‌روش   ۲۴ دی ۱۳۵۹[۳۳] ۱۶ شهریور ۱۳۶۰[۳۴] ن/م مهدوی کنی[۳۳]
۳ غلامحسین دلجو   ۱۶ شهریور ۱۳۶۰[۳۴] ۲۲ مهر ۱۳۶۱[۳۵] ن/م مهدوی کنی[۳۴]
۴ محمدکاظم سیفیان   ۲۲ مهر ۱۳۶۱[۳۵] ۲ شهریور ۱۳۶۲[۳۶] ن/م ناطق نوری[۳۵]
سرپرست حسین بنکدار   ۲ شهریور ۱۳۶۲[۳۶] دی ۱۳۶۲[۳۷] ن/م ناطق نوری[۳۶]
۵ محمدنبی حبیبی   دی ۱۳۶۲[۳۷] آذر ۱۳۶۶ ن/م ناطق نوری[۳۷]
۶ سید مرتضی طباطبایی   آذر ۱۳۶۶[۳۸] اسفند ۱۳۶۸[۳۹] ن/م محتشمی‌پور[۳۸]
۷ غلامحسین کرباسچی   اسفند ۱۳۶۸[۳۹] ۱ مرداد ۱۳۷۷[۴۰] ن/م نوری
کارگزاران سازندگی

شهرداران انتخاب شده توسط شورای شهر

ر. نام نگاره دوران تصدی حزب سیاسی شورای شهر
آغاز تصدی پایان تصدی
۸ مرتضی الویری

 

۱۲ خرداد ۱۳۷۸[۴۱]
(انتخاب: ۱۱ خرداد)[۴۲]
۳۰ بهمن ۱۳۸۰[۴۳] کارگزاران سازندگی دوره اول
سرپرست محمد حقانی   ۳۰ بهمن ۱۳۸۰[۴۴] ۱۳ اسفند ۱۳۸۰[۱] ن/م
۹ محمدحسن ملک‌مدنی   ۱۳ اسفند ۱۳۸۰[۱]
(انتخاب: ۶ اسفند)[۴۴]
۳۰ دی ۱۳۸۱[۴۵] کارگزاران سازندگی
سرپرست محمدحسین مقیمی   ۳۰ دی ۱۳۸۱[۴۵] ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲[۴۶] کارگزاران سازندگی ن/م[الف]
۱۰ محمود احمدی‌نژاد   ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲[۴۶]
(انتخاب: ۱۳ اردیبهشت)[۴۷]
۷ تیر ۱۳۸۴[۴۸] آبادگران دوره دوم
سرپرست علی سعیدلو   ۷ تیر ۱۳۸۴[۴۸]
(انتخاب: ۵ تیر)[۴۹]
۲۳ شهریور ۱۳۸۴[۵۰] آبادگران
۱۱ محمدباقر قالیباف   ۲۳ شهریور ۱۳۸۴[۵۰]
(انتخاب: ۱۳ شهریور)[۵۱]
۱ شهریور ۱۳۹۶[۵۲] ن/م
پیشرفت و عدالت دوره سوم
دوره چهارم
سرپرست مصطفی سلیمی   ۵ شهریور ۱۳۹۶[۵۳] ن/م دوره پنجم
۱۲ محمدعلی نجفی   ۵ شهریور ۱۳۹۶[۵۴]
(انتخاب: ۱ شهریور)[۵۵]
۲۱ فروردین ۱۳۹۷[۵۶] کارگزاران سازندگی
سرپرست سمیع‌الله حسینی مکارم   ۲۱ فروردین ۱۳۹۷[۵۶] ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷[۵۷] ن/م
۱۳ سید محمدعلی افشانی   ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷[۵۷]
(انتخاب: ۲۳ اردیبهشت)[۵۸]
۲۶ آبان ۱۳۹۷[۵۹] اعتماد ملی
سرپرست پیروز حناچی   ۲۷ آبان ۱۳۹۷[۵۹] ۷ آذر ۱۳۹۷ ن/م
۱۴ ۷ آذر ۱۳۹۷[۶۰]
(انتخاب: ۲۲ آبان)[۶۱]
در حال تصدی

منابع

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ «شهردار تهران آغاز به کار کرد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال نهم (۲۶۶۷): ص ۴. ۱۴ اسفند ۱۳۸۰. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ ۲٫۶ ۲٫۷ ابراهیم‌زاده، فرزانه (۲ شهریور ۱۳۹۶). «همه شهرداران تهران؛ از کاشف‌السلطنه تا نجفی». تاریخ آنلاین. دریافت‌شده در ۱۵ خرداد ۱۳۹۷.
 3. ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ ۳٫۱۲ ۳٫۱۳ ۳٫۱۴ ۳٫۱۵ ۳٫۱۶ ۳٫۱۷ ۳٫۱۸ ۳٫۱۹ ۳٫۲۰ ۳٫۲۱ ۳٫۲۲ ۳٫۲۳ ۳٫۲۴ ۳٫۲۵ ۳٫۲۶ ۳٫۲۷ ۳٫۲۸ ۳٫۲۹ ۳٫۳۰ ۳٫۳۱ ۳٫۳۲ ۳٫۳۳ ۳٫۳۴ ۳٫۳۵ ۳٫۳۶ ۳٫۳۷ ۳٫۳۸ ۳٫۳۹ ۳٫۴۰ ۳٫۴۱ ۳٫۴۲ ۳٫۴۳ ۳٫۴۴ ۳٫۴۵ ۳٫۴۶ شهبازی، داریوش (۱۳۸۶). برگ‌هایی از تاریخ تهران. تهران: نشر ثالث. صص. ۳۸۵–۳۹۸. شابک ۹۶۴۵۵۷۰۲۶۳.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ عاقلی، باقر (۱۳۹۳). «بوذرجمهری، سرلشکر کریم آقا». در حداد عادل، غلامعلی. دانشنامه جهان اسلام. ۴. تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی. شابک ۹۶۴-۴۴۷-۰۰۴-۴. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۵ دی». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 6. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ آذر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۴ دی». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲ مهر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 9. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۴ دی». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 10. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۹ اسفند». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 11. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲ بهمن». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 12. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ اسفند». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 13. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۹ اسفند». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱ بهمن». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۳۰ بهمن». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۷ تیر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۲ تیر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ آذر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ اردیبهشت». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ ۲۰٫۲ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۸ اردیبهشت». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ ۲۱٫۲ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۵ خرداد». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ ۲۲٫۲ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۲ اردیبهشت». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱ خرداد». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 24. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۴ شهریور». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 25. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۵ شهریور». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۱۲ آبان». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 27. قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۹ مهر». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 28. بهرامی، وحید (۹ تیر ۱۳۹۷). «پشت نقاب آخرین شهردار تهران». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۳ تیر ۱۳۹۷.
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ قلی‌زاده، فرهاد. «رویدادهای تاریخی ۲۵ مرداد». موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 30. ابراهیم‌زاده، فرزانه (۲۵ تیر ۱۳۹۵). «درگذشت جواد شهرستانی که می‌خواست شهردار امام باشد». تاریخ ایرانی. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 31. آئینی، فرزانه (۴ شهریور ۱۳۹۶). «چریکی که شهردار شد». روزنامه شرق. تهران. سال چهاردهم (۲۹۴۶): ۶. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ ۳۲٫۲ «پذیرش استعفای شهردار تهران». روزنامه اطلاعات. تهران: مؤسسه اطلاعات: ص ۲. ۴ دی ۱۳۵۹. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ۳۳٫۲ «شهردار جدید تهران معرفی شد». روزنامه کیهان. تهران: مؤسسه کیهان: ص ۲. ۲۵ دی ۱۳۵۹. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ ۳۴٫۲ «شهردار جدید تهران و استاندار خراسان انتخاب شدند». روزنامه اطلاعات. تهران: مؤسسه اطلاعات: ص ۲. ۱۶ شهریور ۱۳۶۰. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 35. ۳۵٫۰ ۳۵٫۱ ۳۵٫۲ "Tehran Mayor Resigns After Criticism", Near East/North Africa Report, Foreign Broadcast Information Service, Joint Publications Research Service (2648): 45, 1982 – via Islamic Republic News Agency, 16 Oct 82 — Interior Minister Nateq-Nuri appointed Mohammad Kazem Sayfiyan as the temporary mayor of Tehran Thursday following the resignation of Gholamhussein Delju.
 36. ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ ۳۶٫۲ «شهردار تهران استعفا کرد». روزنامه کیهان. تهران: مؤسسه کیهان: ص ۲. ۳ شهریور ۱۳۶۲. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ ۳۷٫۲ "Interior Minister Introduces Tehran's New Mayor", Daily Report: South Asia, Foreign Broadcast Information Service, Joint Publications Research Service, 84 (1–21): 14, 1984, Interior Minister Hojjat olEslam Nateq-Nuri introduced Tehran's new mayor Mohammad Nabi Habibi to a...
 38. ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ Impact International. News & Media. 24 December 1987. p. ccxii. The interior ministry deputy for Tehran's municipal affairs, Murtuza Tabatabai has been appointed new mayor of Tehran. The erstwhile mayor Muhammad Nabi Habibi was attached as an adviser to the minister of interior, All Akbar Mohtashemi.
 39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ نظری، فهیمه (۱۷ مهر ۱۳۹۸). «مصائب پایتخت دهه ۶۰ در گفت‌وگو با شهردار اسبق تهران». تاریخ ایرانی. ۸۲۳۱.
 40. «رأی دادگاه کرباسچی و قضاوت مردم». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال ششم (۱۵۹۷): ص ۴. ۳ مرداد ۱۳۷۷. دریافت‌شده در ۲ آبان ۱۳۹۷.
 41. «وزیر کشور حکم شهردار تهران را صادر کرد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال هفتم (۱۸۴۵): ص ۴. ۱۳ خرداد ۱۳۷۸. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 42. «مهندس الویری شهردار تهران شد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال هفتم (۱۸۴۴): ص ۴. ۱۲ خرداد ۱۳۷۸. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 43. «شهردار تهران استعفا کرد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال هفتم (۲۶۵۰): ص ۴. ۲۵ بهمن ۱۳۸۰. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 44. ۴۴٫۰ ۴۴٫۱ «بیانیه شورای شهر درباره انتخاب شهردار جدید تهران». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال نهم (۲۶۶۱): ص ۴. ۷ اسفند ۱۳۸۰. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 45. ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ ۴۵٫۲ «محمدحسین مقیمی سرپرست شهرداری تهران شد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال دهم (۲۶۹۴): ص ۴. ۱ بهمن ۱۳۸۱. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 46. ۴۶٫۰ ۴۶٫۱ «حکم شهردار جدید تهران صادر شد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال یازدهم (۳۰۵۵): ص ۴. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 47. «رئوس برنامه‌های شهرداری تهران اعلام شد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال یازدهم (۳۰۳۹): ص ۴. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 48. ۴۸٫۰ ۴۸٫۱ «استقبال تجمیع‌سازان از تسهیلات تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده تهران». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال سیزدهم (۳۷۳۵): ص ۴. ۸ تیر ۱۳۸۴. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 49. «سرپرست موقت شهرداری تهران تعیین شد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال سیزدهم (۳۷۳۳): ص ۴. ۶ تیر ۱۳۸۴. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 50. ۵۰٫۰ ۵۰٫۱ «حكم شهردار تهران از سوی وزیر كشور تأیید شد». ایسنا. ۲۳ شهریور ۱۳۸۴.
 51. «قالیباف شهردار تهران شد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال سیزدهم (۳۷۹۲): ص ۴. ۱۴ شهریور ۱۳۸۴. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 52. «قالیباف در روز تولدش کلید بهشت را تحویل داد». پایگاه تحلیلی خبری فردا. ۱ شهریور ۱۳۹۶. دریافت‌شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.
 53. «مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شد». خبرگزاری تسنیم. ۵ شهریور ۱۳۹۶. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 54. «نجفی رسما شهردار تهران شد». ایسنا. ۵ شهریور ۱۳۹۶. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 55. «نجفی شهردار تهران شد». خبرگزاری تسنیم. ۱ شهریور ۱۳۹۶. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 56. ۵۶٫۰ ۵۶٫۱ مولایی، محمود (۲۲ فروردین ۱۳۹۷). «پایان مأموریت نجفی». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال بیست و ششم (۷۳۵۷): ص ۳. ۱۱۷۳۷. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 57. ۵۷٫۰ ۵۷٫۱ «حکم افشانی ابلاغ شد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال بیست و ششم (۷۳۸۶): ص ۳. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷. ۱۶۵۶۰. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 58. فوقانی، حامد (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷). «انسجام اصلاحات؛ شهرداری‌ افشانی». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال بیست و ششم (۷۳۸۳): ص ۳. ۱۵۹۸۸. دریافت‌شده در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷.
 59. ۵۹٫۰ ۵۹٫۱ فوقانی، حامد (۲۸ آبان ۱۳۹۷). «اعتماد دوباره شورا به حناچی». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال بیست و ششم (۷۵۳۱): ص ۳. ۳۷۹۸۱. دریافت‌شده در ۲۸ آبان ۱۳۹۷.
 60. «نگاهی‌نو از فرهنگ ساخت به ساختار فرهنگی». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال بیست و ششم (۷۵۳۹): ص ۳. ۸ آذر ۱۳۹۷. ۳۹۱۵۶. دریافت‌شده در ۸ آذر ۱۳۹۷.
 61. «حناچی شهردار تهران شد». روزنامه همشهری. تهران: مؤسسه همشهری. سال بیست و ششم (۷۵۲۷): ص ۳. ۲۳ آبان ۱۳۹۷. ۳۷۴۵۹. دریافت‌شده در ۲۸ آبان ۱۳۹۷.


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().