علی بن فرامرز، امیر آل کاکویه بود که بر یزد و ابرکوه حکم می‌راند. او فرزند فرامرز بود.

علی پسر فرامرز
امیر یزد و ابرکوه
سلطنتحدود ۱۰۷۰ – ۱۰۹۵ میلادی
پیشینابو منصور فرامرز
جانشینگرشاسب دوم
زادهنامعلوم
ایران
درگذشته۱۰۹۵
ری
شهبانوارسلان خاتون
خاندانآل کاکویه
پدرابو منصور فرامرز

زندگی‌نامه ویرایش

در ۱۰۷۶/۱۰۷۷، علی با یکی از دختران چغری بیگ به نام ارسلان خاتون که بیوه خلیفه عباسی القائم (۱۰۷۵–۱۰۳۱) بود ازدواج کرد. علی خراجگزار و وفادار به دولت سلجوقی بود و بیشتر دوران سلطنت خود را در دربار سلجوقیان و در نزد ملکشاه یکم در اصفهان گذراند. او حامی معزی شاعر فارسی گوی بود که اشعاری نیز در ستایش علی بن فرامرز سروده‌است. [۱]

پس از درگذشت ملکشاه یکم در سال ۱۰۹۲، علی از تتش برادر ملکشاه یکن پشتیبانی کرد که بر قسمت غربی امپراتوری سلجوقی تسلط داشت، و او را از برکیارق برای رسیدن به تاج و تخت مستحق تر می‌دانست. اما تتش و علی بن فرامرز در نبردی که در نزدیکی ری در سال ۱۰۹۵ رخ داد، از برکیارق شکست خوردند و کشته شدند. [۱][۲] گرشاسپ دوم پسر علی جانشین پدرش شد.

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Bosworth 1985, pp. 848–849.
  2. Bosworth 1968, p. 38.

کتاب‌شناسی ویرایش

  • Janine and Dominique Sourdel, Historical Dictionary of Islam, Éd. PUF, شابک ‎۹۷۸−۲−۱۳−۰۵۴۵۳۶−۱، article Kakuyids, pp. 452–453.
  • Bosworth, C. Edmund (1998). "KĀKUYIDS". Encyclopaedia Iranica, Vol. XV, Fasc. 4. London et al.: C. Edmund Bosworth. pp. 359–362.
  • Bosworth, C. E. (1968). "The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 1000–1217)". In Frye, R. N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 5: The Saljuq and Mongol periods. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1–202. ISBN 0-521-06936-X.
  • Bosworth, C. Edmund (1985). "ʿALĪ B. FARĀMARZ". Encyclopaedia Iranica, Vol. I, Fasc. 8. London et al.: C. Edmund Bosworth. pp. 848–849.
پیشین:
ابو منصور فرامرز
امیر یزد و ابرکوه
حدود ۱۰۷۰ – ۱۰۹۵
پسین:
گرشاسب دوم