تتش یا تاج‌الدوله ابوسعید (الگو:به ترکی توتوش یعنی آتش؛ ۱ ژانویهٔ ۱۰۴۰ – ۱ فوریهٔ ۱۰۹۵)، بنیانگذار سلسله سلجوقیان شام، پسر الب ارسلان و صفریه خاتون همچنین برادر ملکشاه بود که از سال ۱۰۷۸ تا ۱۰۹۴ بر دمشق حکومت می‌کرد. بعد از مرگ وی، رضوان به تتش به قدرت رسید.

تتش(توتوش) یکم
امیر دمشق
سلطنت۱۰۷۸–۱۰۹۵
پیشیناتسز بن اوق
جانشینشمس الملک دقاق
سلطان حلب
سلطنت۱۰۹۴–۱۰۹۵
پیشینآق سنقر الحاجب
جانشینفخرالملک رضوان
درگذشته۲۵ فوریه ۱۰۹۵
ری، امپراتوری سلجوقیان
فرزند(ان)
نام کامل
ابوسعید تاج الدوله تتش
خانداندودمان سلجوقی
پدرآلپ ارسلان

تبارنامهٔ سلجوقیان ویرایش

دقاق تیمور یالیغ
سلجوق بیگ
ارسلان اسرائیلمیکائیلموسی
ابراهیم ینال
  سلیمان یکم
  منصور
سلیمانقرا ارسلان قاورد
تتشتکشارسلان ارغوان
  داود
  سلیمان‌شاه
  محمد دوم
  کیقباد دوم
  قلیچ ارسلان چهارم
  کیخسرو سوم

منابع ویرایش