تتش یا تاج‌الدوله ابوسعید ((به ترکی استانبولی: I. Tutuş)؛ ۱ ژانویهٔ ۱۰۴۰ – ۱ فوریهٔ ۱۰۹۵)، بنیانگذار سلسله سلجوقیان شام، پسر الب ارسلان و برادر ملکشاه بود که از سال ۱۰۷۸ تا ۱۰۹۴ بر دمشق حکومت می‌کرد. بعد از مرگ وی، رضوان به تتش به قدرت رسید.

تتش
زادهٔ۱۰۴۰
درگذشت۱ فوریهٔ ۱۰۹۵
شهر ری

تبارنامهٔ سلجوقیانویرایش

دقاق تیمور یالیغ
سلجوق بیگ
ارسلان اسرائیلمیکائیلموسی
ابراهیم ینال
  سلیمان یکم
  منصور
سلیمانقرا ارسلان قاورد
تتشتکشارسلان ارغوان
  داود
  سلیمان‌شاه
  محمد دوم
  کیقباد دوم
  قلیچ ارسلان چهارم
  کیخسرو سوم


منابعویرایش