عمرو لیث

دومین حاکم دودمان صفاریان
(تغییرمسیر از عمرو بن لیث صفار)

عمرو لیث دومین حاکم خاندان صفاریان بود که پس از مرگ برادرش یعقوب لیث در سال ۲۶۵ه /۸۷۹ م به حکومت رسید. او مشکلات زیادی در دوره حکومتش داشت، وجود دشمنان سرسختی همانند رافع بن هرثمه و خجستانی و برادرش علی که در تلاش بود حکومت را به دست گیرد کار او را سخت کرده بود. سرانجام در سال ۲۸۹ هجری اسیر سپاهیان سامانی شد و بعد از آن کشته‌شد.[۱]

عمرو لیث
عمرو لیث
Amr ibn al-Layth.jpg
سکه ضرب شده در دوران عمرو لیث
دوران۲۶۵-۲۸۷ (قمری)
بر سر کار آمدن۲۶۵ه/۸۷۹م
نام کاملعمرو لیث بن معدل بن حاتم بن ماهان
زادروزنامشخص
زادگاهکرنین (افغانستان امروزی)
درگذشت۲۸۹ه/۹۰۲م
محل درگذشتبغداد
پیش ازطاهر بن محمد بن عمرولیث
پس ازیعقوب لیث
دودمانصفاری
پدرلیث بن معدل بن حاتم بن ماهان
فرزندانمحمد
دینسنی

جانشینی عمروویرایش

یعقوب علاوه بر عمرو برادر دیگری به نام علی داشت، سپاه صفاری خواستار این بود که او جانشین یعقوب شود، اما عمرو لیث توانست با حیله‌گری و علی را کنار بزند و خود جانشین یعقوب شود، اما علی هرگز برکناری خودش را نپذیرفت، عمرو هم در مقابل علی را به زندان انداخت. او موفق شد از زندان فرار کند و به خجستانی و رافع بن هرثمه پیوست، این دو از دشمنان اصلی عمرو بودند که مشکلات زیادی را برای او ایجاد کردند[۲]

مشکلات حکومتویرایش

از مهمترین مشکلات عمرو در ابتدا امر حکومت، نیشابور بود که شخصی به نام احمد خجستانی آنجا را به نام طاهریان اداره می‌کرد، تلاش‌های عمرو برای تصرف نیشابور به نتیجه نرسید، خجستانی تا سال ۲۶۷هجری در نیشابور خطبه به نام طاهریان می‌خواند، اما پس از آن اعلام استقلال کرد و تنها نام طاهریان را از خطبه انداخت و نام خود و خلیفه عباسی را یاد کرد، سرانجام در سال ۲۶۸هجری خجستانی به دست یکی از غلامانش به قتل رسید[۳] بین رافع و عمرو جنگ‌های بسیاری رخ داد و هر دو طرف شکست و پیروزی‌هایی کسب کردند، اما رافع در بیهق و طوس شکست خورد و سرانجام در خوارزم در سال ۲۸۳ه /۸۹۶ م درگذشت و بدین ترتیب مخالفان صفاریان در خراسان اقتدار عمرو را پذیرفتند.[۴]

مرگ عمروویرایش

نوشتار وابسته: نبرد بلخ

خود بزرگ بینی عمرو او را به دردسر انداخت، زیرا او همانند اسلاف طاهری خویش تصرف ماوراءالنهر و جیحون را در سر داشت، در نیشابور شخصی به نام عمرو خوارزمی نزد عمرو آمد و با او بیعت کرد، عمرو هم او را با سپاه صفاری یاری داد تا خوارزم را به نام صفاریان تصرف کند، این اقدام عمرو لیث باعث شد که خود را در مقابل سامانیان ببیند، سرانجام در جنوب جیحون جنگ سختی بین عمرو لیث و امیراسماعیل سامانی رخ داد، در ابتدا سردار عمرو درگذشت و سپس در سال ۲۸۷ه /۹۰۰ م عمرو در نزدیکی بلخ مغلوب شد و اسیر سپاه سامانی شد، عمرو به بغداد فرستاده شد و در سال ۲۸۹ه /۹۰۲ م کشته شد[۵]

پانویسویرایش

  1. فرای، ریچارد (۱۳۶۳). عصر زرین فرهنگ ایران. تهران: سروش. صص. ص ۲۱۴. شابک ۹۷۸_۹۶۴_۳۷۶_۷۶۳_۱ مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک).
  2. فرای، ریچارد (۱۳۶۳). تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه. تهران: امیر کبیر. صص. ص ۱۰۲. شابک ۹۷۸_۹۶۴_۰۰۰_۳۰۲_۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک).
  3. فرای، ریچارد (۱۳۶۳). عصر زرین فرهنگ ایران. تهران: سروش. صص. صص ۵_۲۱۴. شابک ۹۷۸_۹۶۴_۰۰۰_۳۰۲_۱ مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک).
  4. فرای، ریچارد (۱۳۶۳). تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه. تهران: امیر کبیر. صص. ص ۱۰۶. شابک ۹۷۸_۹۶۴_۰۰۰_۳۰۲_۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک).
  5. فرای، ریچارد (۱۳۶۳). تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه. تهران: امیر کبیر. صص. صص ۷_۱۰۶. شابک ۲_۳۰۲_۰۰۰_۹۶۴_۹۷۸ مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک).

منابعویرایش

  • فرای، ریچارد. تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه. ترجمهٔ حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.
  • فرای، ریچارد. عصر زرین فرهنگ ایران. ترجمهٔ مسعود رجب نیا. تهران: سروش.