فارناک دوم (پنتوس)

فارناک پادشاه پونتوس, شناخته شده به عنوان فارناک دوم (یونانی: Φαρνάκης; حدود ۹۷–۴۷ ق. م) شاهزاده و بعدها پادشاه پنتوس و سرزمین پادشاهی بسفور تا زمان مرگش بود. او یک پادشاه با تبار پارسی و یونانی مقدونی بود. فارناک دوم جوانترین پسر و فرزند متولد شده از مهرداد ششم از همسر اول خود، خواهرش ملکه لیودایس بود. او در پادشاهی پنتوس متولد و بزرگ شده و همنام جد بزرگ پدری خود فارناک یکم بود.

فارناک دوم
Gold coin of Pharnaces II of Pontus as King of the Bosporan Kingdom.jpg
استاتر طلای فارناک دوم
پادشاه پنتوس
سلطنت۶۳ – ۴۷ پ. م
پیشینمهرداد ششم
جانشینداریوش
پادشاه بسفور
سلطنت۶۳ – ۴۷ پ. م
پیشینمهرداد ششم
جانشینمهرداد دوم
زادهح. ۹۷ پ. م
درگذشته۴۷ پ. م
فرزند(ان)داریوش
ارشک
دودمانمهردادیان
پدرمهرداد ششم

فارناک دوم به عنوان جانشین پدر خود با تمایز تربیت شد. با این وجود، از جوانی وی از نویسندگان آن زمان نوشته زیادی در دست نیست و اولین بار پس از شکست مهرداد ششم از ژنرال رومی پومپه در جنگ مهردادی سوم است که نام او را می‌بینیم.

منابعویرایش