فارناک دوم (پنتوس)

فرنانکس پادشاه پونتوس, شناخته شده به عنوان فرنانکس دوم (یونانی: Φαρνάκης‎; حدود ۹۷–۴۷ ق. م) شاهزاده و بعدها پادشاه پونتوس و سرزمین پادشاهی بسفور تا زمان مرگش بود. او یک پادشاه با تبار پارسی و یونانی مقدونی بود. فرنانکس دوم جوانترین پسر و فرزند متولد شده از مهرداد ششم از همسر اول خود، خواهرش ملکه لیودایس بود. او در پادشاهی پنتوس متولد و بزرگ شده و همنام جد بزرگ پدری خود فرنانکس اول بود.

کودتاویرایش

فرنانکس دوم به عنوان جانشین پدر خود با تمایز تربیت شد. با این وجود، از جوانی وی از نویسندگان آن زمان نوشته زیادی در دست نیست و اولین بار پس از شکست مهرداد ششم از ژنرال رومی پومپه در جنگ سوم مهردادی است که نام او را می‌بینیم

منابعویرایش