خانواده فرمانفرمائیان

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از فرمانفرمائیان)
عبدالحسین میرزا فرمانفرما، نخست‌وزیر ایران به همراه خواهرش ملک‌تاج نجم‌السلطنه.
محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران و رهبر جنبش ملی‌شدن صنعت نفت،خواهرزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما

خانواده فرمانفرمائیان، خانوادهٔ پرنفوذ و بسیار متمولِ ایرانی بود. نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خانواده فرمانفرمائیان با وجود وابستگی نسبی به قاجاریان، در دوران سلطنت پهلوی نیز کماکان ادامه داشت.عبدالحسین میرزا فرمانفرما نوه پسری عباس میرزا پسر فتحعلیشاه قاجار بوده است.

اعضای سرشناسویرایش

اعضای سرشناس این خانواده با نام خانوادگی فرمانفرما یا فرمانفرمائیان به شرح زیر هستند: