باز کردن منو اصلی

خانواده فرمانفرمائیان

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از فرمانفرمائیان)
عبدالحسین میرزا فرمانفرما، نخست‌وزیر ایران به همراه خواهرش ملک‌تاج نجم‌السلطنه.
محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران و رهبر جنبش ملی‌شدن صنعت نفت،خواهرزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما

خانواده فرمانفرمائیان، خانوادهٔ پرنفوذ و بسیار متمولِ ایرانی بود. نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خانواده فرمانفرمائیان با وجود وابستگی سببی به قاجاریان، در دوران سلطنت پهلوی نیز کماکان ادامه داشت.عبدالحسین میرزا فرمانفرما نوه پسری عباس میرزا پسر فتحعلیشاه قاجار بوده است.

اعضای سرشناسویرایش

نام خانوادگی فرمانفرما یا فرمانفرمائیان ممکن است به این اشخاص اشاره داشته باشد: