فهرست فصل‌های باشگاه فوتبال پرسپولیس

این نوشتار فهرست فصل‌های باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران در فوتبال ایران و آسیا از سال آغاز، ۱۳۴۷ (که نخستین فصلی بود که بازیکنان شاهین به پرسپولیس پیوستند) تا کنون است. این فهرست دستاوردهای باشگاه در رقابت‌های مهم، و گلزن برتر در هر فصل را در بر دارد.

فصل‌هاویرایش

فصل لیگ جام حذفی آسیایی گلزن برتر لیگ سرمربی
دسته بازی برد مساوی باخت زده خورده امتیاز جایگاه نام گل
۱۳۴۷ انتخابی جام باشگاه های آسیا ۱۳۴۷ ۱ام** مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا
مرحله گروهی
پرویز دهداری
۱۳۴۸ جام باشگاه های تهران ۱۳۴۸ ۱۱ام** رجبعلی فرامرزی
۱۳۴۹ منطقه‌ای ۵ ۲ ۰ ۳ ۱۰ ۹ ۴ ۴ام حسین کلانی ۷ حسین فکری
۱۳۵۰ منطقه‌ای ۱۴ ۱۳ ۱ ۰ ۴۵ ۶ ۲۶ ۱ام حسین کلانی و
صفر ایرانپاک
۱۲ آلن راجرز
۱۳۵۱
۱۳۵۲ تخت‌جمشید ۲۲ ۱۵ ۷ ۰ ۴۶ ۴ ۳۷ ۱ام حسین کلانی و
صفر ایرانپاک
۸
۱۳۵۳ تخت‌جمشید ۲۲ ۱۲ ۷ ۳ ۳۲ ۱۳ ۳۱ ۲ام
۱۳۵۴ تخت‌جمشید ۳۰ ۱۶ ۱۲ ۲ ۳۶ ۱۲ ۴۲ ۱ام صفر ایرانپاک ۱۰ آلن راجرز / بهزادی / وطنخواه
۱۳۵۵ تخت‌جمشید ۳۰ ۱۰ ۱۷ ۳ ۲۵ ۱۸ ۳۷ ۲ام بیوک وطنخواه
۱۳۵۶ تخت‌جمشید ۳۰ ۱۴ ۱۰ ۶ ۴۵ ۲۷ ۳۸ ۲ام یک هشتم پایانی آلن ویتل ۹ منصور امیرآصفی
۱۳۵۷ تخت‌جمشید به دلیل انقلاب ایران ناتمام ماند. محراب شاهرخی
۱۳۵۸ جام شهید اسپندی 1ام**
جام باشگاه های تهران ۱۳۵۸ (به علت هجوم تماشاگران بازی دوستانه استقلال-پرسپولیس نیمه کاره رها شد.)
۱۳۵۹ جام باشگاه های تهران ۱۳۵۹ (به علت جنگ ایران و عراق نیمه کاره رها شد.)
۱۳۶۰ جام باشگاه های تهران ۱۳۶۰ ۲ام**
۱۳۶۱ جام باشگاه های تهران ۱۳۶۱ ۱ام** علی پروین ۱۵ علی پروین
۱۳۶۲ جام باشگاه های تهران ۱۳۶۲ ۲ام** ناصر محمدخانی ۱۳
۱۳۶۳ جام باشگاه های تهران ۱۳۶۳ (به علت هجوم تماشاگران بازی پاس-پرسپولیس نیمه کاره رها شد.)
۱۳۶۴ جام باشگاه های تهران ۱۳۶۴
۱۳۶۵ جام باشگاه های تهران ۱۳۶۵ ۱ام** فرشاد پیوس ۷
۱۳۶۶ جام باشگاه های تهران ۱۳۶۶ ۱ام** قهرمان فرشاد پیوس ۱۶ علی پروین / معینی
۱۳۶۷ جام باشگاه های تهران ۱۶ ۱۲ ۴ ۰ ۲۹ ۷ ۴۰ ۱ام** نیمه‌پایانی فرشاد پیوس ۱۳ علی پروین
۱۳۶۸-۶۹ جام باشگاه های تهران ۱۳۶۸ ۱ام** جام باشگاه‌های آسیا
دور مقدماتی
جام قدس ۲۰ ۱۱ ۹ ۰ ۳۴ ۱۰ ۳۱ ۲ام
۱۳۶۹-۷۰ جام باشگاه های تهران ۱۳۶۹ ۱ام** نیمه‌پایانی فرشاد پیوس ۱۶
۱۳۷۰-۷۱ جام باشگاه های تهران ۱۳۷۰ ۲ام** قهرمان جام برندگان جام آسیا
قهرمان
لیگ‌آزادگان ۲۲ ۱۳ ۵ ۴ ۳۰ ۱۲ ۳۱ ۳ام فرشاد پیوس ۱۱
۱۳۷۱-۷۲ لیگ‌آزادگان ۱۴ ۶ ۶ ۲ ۲۵ ۸ ۱۸ ۲ام حسن شیرمحمدی ۸
۱۳۷۲-۷۳ لیگ‌آزادگان ۲۶ ۱۰ ۱۱ ۵ ۴۰ ۲۵ ۳۱ ۲ام جام برندگان جام آسیا
نایب قهرمان
علی پروین / درخشان
۱۳۷۳-۷۴ لیگ‌آزادگان ۲۲ ۱۱ ۷ ۴ ۳۰ ۱۶ ۲۹ ۴ام جام برندگان جام آسیا
یک چهارم پایانی
فرشاد پیوس ۲۰ یورگن گده
۱۳۷۴-۷۵ لیگ‌آزادگان ۳۰ ۱۵ ۱۲ ۳ ۳۳ ۱۸ ۵۷ ۱ام استانکو پوکله‌پوویچ
۱۳۷۵-۷۶ لیگ‌آزادگان ۳۰ ۱۷ ۸ ۵ ۵۲ ۲۴ ۵۹ ۱ام جام باشگاه‌های آسیا
سوم
۱۳۷۶-۷۷ لیگ‌آزادگان به دلیل فشرده بودن مسابقات بین‌المللی و بازی‌های تیم ملی از لیگ کنار کشید جام باشگاه‌های آسیا
چهارم
ایویچ / متکوویچ
۱۳۷۷-۷۸ لیگ‌آزادگان ۳۰ ۱۹ ۸ ۳ ۵۶ ۲۱ ۶۵ ۱ام قهرمان ادموند بزیک ۱۱ علی پروین
۱۳۷۸-۷۹ لیگ‌آزادگان ۲۶ ۱۵ ۹ ۲ ۴۵ ۲۳ ۵۴ ۱ام جام باشگاه‌های آسیا
سوم
بهنام سراج ۱۱
۱۳۷۹-۸۰ لیگ‌آزادگان ۲۲ ۱۳ ۷ ۲ ۳۶ ۱۶ ۴۶ ۲ام یک هشتم پایانی جام باشگاه‌های آسیا
سوم
بهروز رهبری‌فر ۹
۱۳۸۰-۸۱ لیگ خلیج‌فارس ۲۶ ۱۳ ۱۰ ۳ ۳۶ ۲۳ ۴۹ ۱ام یک چهارم پایانی سهراب انتظاری ۹ علی پروین
۱۳۸۱-۸۲ لیگ خلیج‌فارس ۲۶ ۱۱ ۱۱ ۴ ۳۰ ۲۱ ۴۴ ۳ام یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان آسیا
مرحله گروهی
علی انصاریان و
پایان رافت
۵ علی پروین
۱۳۸۲-۸۳ لیگ خلیج‌فارس ۲۶ ۱۰ ۹ ۷ ۴۲ ۲۸ ۳۹ ۵ام یک هشتم پایانی علی دایی ۱۶ وینکو بگوویچ
۱۳۸۳-۸۴ لیگ خلیج‌فارس ٣۰ ۱۶ ۷ ۷ ۴٣ ۲۷ ۵۵ ۴ام یک هشتم پایانی جواد کاظمیان ۹ راینر زوبل
۱۳۸۴-۸۵ لیگ خلیج‌فارس ٣۰ ۹ ۱۱ ۱۰ ٣۹ ۴۰ ٣۲*** ۱٣ام نایب قهرمان جواد کاظمیان ۱۱ علی پروین / آری هان
۱۳۸۵-۸۶ لیگ خلیج‌فارس ٣۰ ۱۴ ۱۱ ۵ ۴۹ ٣٣ ۵٣ ٣ام نیمه پایانی مهرزاد معدنچی ۱۰ مصطفی دنیزلی
۱۳۸۶-۸۷ لیگ خلیج‌فارس ٣۴ ۱۸ ۱۱ ۵ ۵۵ ٣۴ ۵۹*** ۱ام یک هشتم پایانی محسن خلیلی ۱۸ افشین قطبی
۱۳۸۷-۸۸ لیگ خلیج‌فارس ٣۴ ۱۵ ۱۰ ۹ ۵۰ ۴۱ ۵۵ ۵ام یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا
دور یک هشتم نهایی
ابراهیم توره ۱۱ افشین قطبی / افشین پیروانی / نلو وینگادا
۱۳۸۸-۸۹ لیگ خلیج‌فارس ٣۴ ۱۳ ۱۴ ۷ ۴۶ ۴۰ ۵٣ ۴ام قهرمان کریم باقری ۱٣ زلاتکو کرانچار / علی دایی
۱۳۸۹-۹۰ لیگ خلیج‌فارس ٣۴ ۱۷ ۷ ۱۰ ۵۰ ٣۶ ۵۸ ۴ام قهرمان لیگ قهرمانان آسیا
مرحله گروهی
محمد نوری ۹ علی دایی
۱۳۹۰-۹۱ لیگ خلیج‌فارس ٣۴ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۵۰ ۵۴ ۴۲ ۱۲ام یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا
دور یک هشتم نهایی
علی کریمی ۱۱ حمید استیلی / مصطفی دنیزلی
۱۳۹۱-۹۲ لیگ خلیج‌فارس ٣۴ ۱۲ ۱۴ ۸ ۴۱ ٣۱ ۵۰ ۷ام نایب قهرمان کریم انصاری‌فرد ۸ مانوئل ژوزه / یحیی گل‌محمدی
۱۳۹۲-۹۳ لیگ خلیج‌فارس ٣۰ ۱۶ ۸ ۶ ٣۴ ۱۵ ۵۵**** ۲ام یک چهارم پایانی محمد عباس‌زاده ۷ علی دایی
٩٤-١٣٩٣ لیگ خلیج‌فارس ٣۰ ٩ ٩ ۱۲ ٣۱ ٣۵ ٣۶ ۸ام نیمه‌پایانی لیگ قهرمانان آسیا
دور یک هشتم نهایی
مهدی طارمی ۷ علی دایی / حمید درخشان / برانکو ایوانکوویچ
۹۵-١٣٩٤ لیگ خلیج‌فارس ٣۰ ۱۶ ٩ ۵ ۵۰ ٣۴ ۵۷ ۲ام یک چهارم پایانی مهدی طارمی ۱۶ برانکو ایوانکوویچ
۹۶-١٣۹۵ لیگ خلیج‌فارس ٣۰ ۲۰ ۶ ۴ ۴۶ ۱۴ ۶۶ ۱ام یک سی و دوم پایانی لیگ قهرمانان آسیا
دور نیمه نهایی
مهدی طارمی ۱۸ برانکو ایوانکوویچ
۹۷-١٣۹۶ لیگ خلیج‌فارس ٣۰ ۱۹ ۷ ۴ ۴۸ ۱۵ ۶۴ ۱ام یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا
نایب قهرمان
علی علیپور ۱۹ برانکو ایوانکوویچ
۱۳۹۷-۹۸ لیگ خلیج‌فارس ٣۰ ۱۶ ۱۳ ۱ ۳۶ ۱۴ ۶۱ ۱ام قهرمان لیگ قهرمانان آسیا
مرحله گروهی
علی علیپور ۱۴ برانکو ایوانکوویچ
۱۳۹۸-۹۹ لیگ خلیج‌فارس ۲۷ ۲۰ ۳ ۴ ۴۰ ۱۳ ۶۳ ۱ام در حال برگزاری در حال برگزاری علی علیپور / مهدی ترابی ۱۰ گابریل کالدرون / یحیی گل‌محمدی
۱۳۹۹-۱۴۰۰ لیگ خلیج‌فارس

پانوشت‌ها:
* عنوان غیررسمی
** عنوان استانی (که در هنگام برگزار نشدن لیگ سراسری بالاترین سطح محسوب می شد.)، (در میان سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۸ به دلیل جنگ ایران و عراق رقابت‌های لیگ سراسری برگزار نشد)
*** به علت بدهی ۶ امتیاز از طرف فیفا کسر شد.
**** به علت تخلف تماشاگران ۱ امتیاز از طرف کمیته انضباطی کسر شد.

  • راهنما
قهرمان نایب قهرمان جایگاه سوم جایگاه چهارم راه نیافت برگزار نشد

گلزنان برتری که نام و گل‌شان برجسته نوشته شده است، در لیگ آن سال آقای گل شده‌اند.

منابعویرایش

  • صداقت، فرهاد (شهریور ۱۳۸۱۳۴ سال با پرسپولیس (از سال ۴۷ تا سال ۸۱)، تبریز، ص. صص ۸۵ تا ۱۱۸، شابک ۹۶۴-۰۶-۱۶۹۳-۱
  • صاحبدل، مهدی. «جام باشگاههای ایران». پارس‌اسپورت. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ آوریل ۲۰۰۹. دریافت‌شده در ۳۰ فروردین ۱۳۸۸.
  • نیکویی، میلاد؛ زارعی، اصغر. "Iran - List of Champions". بنیاد آماری سند.ورزش.فوتبال. Retrieved ۸ تیر ۱۳۸۸. Check date values in: |تاریخ بازدید= (help)
  • مسابقات لیگ برتر وبگاه رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان
  • "national-football-teams.com بخش ایران".
  • "iplstats.com آمار لیگ برتر ایران".
  • پاینده، محمدجواد (۲۸ اسفند ۱۳۸۷)، «سابقهٔ نمایندگان ایران در جام‌های باشگاهی آسیا: جام پنجم، آرزوی ایرانی»، روزنامه همشهری (شماره ۴۷۹۴)، ص. صفحه ۲۱
  • حدادپور، مهدی (۲۰ اسفند ۱۳۸۷). «حمله به طلسم جدیدترین لیگ آسیا». روزنامه ورزشی گل. دریافت‌شده در ۱ فروردین ۱۳۸۸.