فهرست استانداران خراسان


این فهرست اسامی بالاترین مقام استان خراسان (از سال ۱۳۸۳ استان خراسان رضوی) از دوران پهلوی اول تا کنون است. در دوران پهلوی اول، عنوان والی برای این مقام به کار می‌رفته است که شامل ولایت خراسان و سیستان بوده است. پس از اصلاح قانون تقسیمات کشوری، ابتدا به نام استان نهم و پس از آن استان خراسان و در نهایت استان خراسان رضوی نامیده شد.

فهرست زیر از سال ۱۳۸۳ به استانداران خراسان رضوی اختصاص داده شده است.

فهرست استانداران استان خراسان
ردیف نام شروع پایان مدت توضیحات
دوران رضاشاه
مهدی دادور ۱۳۰۵
محمود جم ۱۳۰۸
فرج‌الله بهرامی ۱۳۱۲
فتح‌الله پاکروان ۱۳۱۳/۸/۵ ۱۳۲۰/۱۰/۱۲ پس از برکناری محمدولی اسدی، نایب‌التولیه شد.
دوران محمدرضا شاه
علی منصور ۱۳۲۰/۱۰/۱۵ ۱۳۲۳
عباسقلی گلشائیان ۱۳۲۷/۱/۱۸
محسن صدرالاشراف ۱۳۲۷/۱۱/۷
محمدعلی صفاری
حشمت الله قضایی اواخر ۱۳۳۰ اوایل ۱۳۳۱
احمد امامی ۱۳۳۱ ۱۳۳۲
سیف افشار ۱۳۳۲ ۱۳۳۳
مصطفی‌قلی رام ۱۳۳۴ ۱۳۳۵
مهدی فرخ ۱۳۳۵ ۱۳۳۵
رضا جعفری آذر ۱۳۳۵ ۱۳۳۸
محمد دادور ۱۳۳۸ تابستان ۱۳۴۰
شمس‌الدین جزایری تابستان ۱۳۴۰ دی ۱۳۴۰
جلال الدین تهرانی دی ۱۳۴۰ ۱۴ فروردین ۱۳۴۲
سید محمدصادق امیرعزیزی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۲ مهر ۱۳۴۴
نادر باتمانقلیچ مهر ۱۳۴۴ ۱۳۴۶
باقر پیرنیا ۱۳۴۶ مهر ۱۳۵۰
حسن زاهدی مهر ۱۳۵۰ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۳
عبدالعظیم ولیان ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۳ ۵ شهریور ۱۳۵۷ دولت هویدا، آموزگار، شریف‌امامی
سید حسن سراج حجاری ۶ شهریور ۱۳۵۷ ۲۱ آبان ۱۳۵۷
سید محمدصادق امیرعزیزی ۲۱ آبان ۱۳۵۷ ۱۴ دی ۱۳۵۷
جمهوری اسلامی ایران
۱ طاهر احمدزاده اسفند ۱۳۵۷ آذر ۱۳۵۸ دولت موقت ایران
۲ حسن غفوری‌فرد آذر ۱۳۵۸ ۷ مرداد ۱۳۶۰ ابوالحسن بنی‌صدر
۳ محمدنبی حبیبی شهریور ۱۳۶۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ سید علی خامنه‌ای
۴ عبدالله کوپایی ۱۳۶۲ تیر ۱۳۶۶ سید علی خامنه‌ای
۵ امیر عابدینی تیر ۱۳۶۶ مهر ۱۳۶۸ سید علی خامنه‌ای
۶ علی جنتی ۱۳۶۸ ۱۳۷۱ اکبر هاشمی رفسنجانی
۷ اسماعیل مفیدی شهریور ۱۳۷۱ خرداد ۱۳۷۵ اکبر هاشمی رفسنجانی
(۴) عبدالله کوپایی
(دوره دوم)
مرداد ۱۳۷۵ بهمن ۱۳۷۶ اکبر هاشمی رفسنجانی
۸ محسن مهرعلیزاده ۱۳۷۶ آبان ۱۳۸۰ سید محمد خاتمی
۹ حسن رسولی (خراسان و سپس خراسان رضوی) دی ۱۳۸۰ مهر ۱۳۸۴ سید محمد خاتمی
۱۰ محمدجواد محمدی‌زاده (خراسان رضوی) ۱۳۸۴ مرداد ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد
۱۱ محمود صلاحی احمدآبادی (خراسان رضوی) شهریور ۱۳۸۸ ۷ آبان ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد
۱۲ محمدحسین فروزان‌مهر (خراسان رضوی) ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ محمود احمدی‌نژاد
۱۳ علیرضا رشیدیان (خراسان رضوی) ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ حسن روحانی
- قربان میرزایی (خراسان رضوی) (سرپرست) ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۲ دی ۱۳۹۷ حسن روحانی
۱۴ علیرضا رزم‌حسینی (خراسان رضوی) ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۸ مهر ۱۳۹۹ حسن روحانی
- حسن جعفری (خراسان رضوی) (سرپرست) ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ حسن روحانی
۱۵ محمدصادق معتمدیان (خراسان رضوی) ۲۷ مهر ۱۳۹۹ اکنون حسن روحانی

منابعویرایش