فهرست بازیکنان خارجی باشگاه فوتبال شهرداری تبریز

این مقاله شامل فهرست بازیکنان خارجی باشگاه فوتبال شهرداری تبریز است.

فهرست بازیکنان ویرایش

ردیف نام کشور پست دوران بازی بازی گل
۱
جلسون   برزیل
۲
کارلوس ادواردو سوآرز   برزیل
۱۳۸۸-۹۰
۳
پائولو سزار   برزیل
۱۳۸۸
۴
دانیلو ریبریو   برزیل
۱۳۸۸
۵
ماریان ژینارو   رومانی
۶
دراگان زارکویچ   صربستان مدافع
۱۳۹۰
۷
بوژان بلژیچ   صربستان هافبک
۱۳۹۰
۸
ساشا کراینویچ   صربستان هافبک
۱۳۹۰
۹
میلوراد یانوش   صربستان مهاجم
۱۳۹۰-